BLOG Helge Christiansen

Helge Christiansen:

Fhv. pædagogisk konsulent ved Fyns Amt, forfatter, anmelder

Abonner på nyt om Helge Christiansen i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

8   812

"DPU tilbage til folkeskolen"

Strøtanker om Rømer, Egelunds guddommelighed, ytringsfriheden og den manglende respekt for engagerede læreres praksis og deres kvalificerede indlæg på folkeskolen.dk.

1   716

Afgangsprøverne og Christine Antorinis manglende fornemmelse for dialog

De nye bestemmelser om vurdering af skriftlige opgaver til afgangsprøverne er en voldsom forringelse af kvaliteten. De forringer elevernes mulighed for at få en retfærdig karakter

0   444

Dansklærerne skal selv skabe helhed i undervisningen

Bestemmelserne om faget dansk er et kludetæppe af kompromiser. Anvendelsen af Jens Jørgen Hansens didaktiske model med fire fagsyn i dansk gør det ikke lettere for dansklærerne at skabe sammenhæng i undervisningen

4   725

Det er lærerne, der bestemmer skolens fremtid

Jeg vil plædere for større respekt for lærernes praksis, deres erfaringer , deres fantasi, deres selvstændige engagement og den teoridannelse, der sker i forbindelse med livet i folkeskolens hverdag.

2   460

Kompetencetænkningen og det splittede danskfag

Danskfaget sal ikke splittes op i forskellige discipliner og fagsyn, som Jens Jørgen Hansen anbefaler. Kompetencetænkningen er ingen begrundelse for en opdeling. I ny Fælles Mål i dansk er faget splittet op i mange dele, som det er overladt til den enkelte lærer at skabe en helhed ud af, et knæfald for en konkurrencestatstænkning, som inviterer til teaching to test

0   629

Op af et stort, sort hul

Det kniber med inklusionen i folkeskolen af de elever, som har en eller anden form for særlige vanskeligheder. Hvad kan der gøres ved det?

0   504

De tavse kanoner

Jeg spørger bare. Jeg skriver her for at forstå noget, jeg ikke forstår. Jeg vil bede Undervisningsministeriets eksperter og andre om at forklare mig meningen med ændringerne i den litterære kanon i dansk.

1   476

Værdikampe, der går og kommer

Efter terrorhandlingerne i Paris taler politikerne igen om danske værdier. Men i modsætning hertil blev folkeskolereformen gennemført uden politisk debat af menneskesyn, samfundssyn og de værdier, det er væsentligt at satse på i folkeskolen. I faget dansk er begreber som dannelse, værdier og eksemplarisk indhold fra vores kultur elimineret, og kanonafsnittet skvulper rundt som en vragrest fra en hidsig værdidebat, der var engang.

0   759

Som i et spejl

Skriver eleverne virkelig sådan? En videnskabelig undersøgelse af skriftkulturer i 9. klasser på tre skoler giver vigtige oplysninger om undervisningen i skriftlig dansk. Den kan være til stor inspiration for alle lærere i folkeskolen og danne udgangspunkt for lærernes egne refleksioner overe deres praksis.

0   442

Sådan kan forskning se ud, fru minister

Sofie Carsten Nielsen ønsker, at der skal skrues op for praksisnær, fagdidaktisk forskning i folkeskolen. Forskningsprojektet "Skrivedidaktik på mellemtrinnet" er et eksempel på fremragende forskning, som direkte involverer lærernes praksis.

0   511

Demokratisk dannelse i dansk

Kommentar til kommentarer til mit indlæg, "Demokrati i folkeskolen under afvikling".

7   497

Demokrati i folkeskolen under afvikling

"Åndsfrihed, ligeværd og demokrati" ser ud til at blive nedprioriteret i folkeskolen. Topstyring og økonomitænkning fører til, at demokratiske beslutningsprocesser nedtones- også i fagene.

1   438

Den åbne skole, frivilligt arbejde og en vrissen kommentar

Frivillige yder en beundringsværdig indsats i samfundet. Det kan de også gøre i folkeskolen, men rammerne for arbejdet skal være klare, så frivilligheden ikke fører til besparelser

1   510

Bedstefar går i skole

Det frivillige arbejde er en sympatisk modbølge til den dominerende økonomitænkning i samfundet. Men den skal ikke misbruges til besparelser.

0   1223

Topstyret danskvanvid

Ministeren, embedsmændene og KL tromler stadig alle indsigelser mod og debat om ny Fælles Mål ned til skade for danskfaget, den faglige kvalitet og eleverne

0   1255

Inspiration til dansk på langs og på tværs

"Dansk i mange retninger - et fagdidaktisk møde" er et af flere initiativer for dansklærere, præget af inspiration, engagement og faglig dialog af høj kvalitet

4   1430

Invitation til dialog uden dialog i et Kafka'sk univers

Umiddelbart virkede Undervisningsministeriets invitation til en dialog om Fælles mål til "jævne" lærere som en god, demokratisk ide. Men dialogen udeblev.

0   1542

Er de ny Fælles Mål i dansk umulige?

Udkast til ny Fælles Mål i dansk er en nyttig brugsanvisning - ikke en inspirerende beskrivelse af et dynamisk, humanistisk fag

5   2195

Lærernes nedvurderede praksis

Institut for Pædagogik og Uddannelse vil ikke lave en skolepsykologuddannelse og prioriterer fagdidaktisk forskning lavt. En katastrofe for folkeskolen. Samtidig er det et udtryk for en generel tendens: manglende værdsættelse af lærernes praksis

0   1384

Processen omkring udformning af Fælles Mål

Min kommentar består af uddrag fra min anmeldelse af "Sidste udkald" skrevet af Asger Baunsbak Jensen, bragt 18.10.2013 på folkeskolen.dk

Netværket for danskundervisning er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Dansklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
17.530 andre er allerede tilmeldt

PLC-netværket er for ansatte og andre med interessere for skolernes pædagogiske læringscentre. I samarbejde med Pædagogisk LæringsCenterForening. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
173 andre er allerede tilmeldt