BLOG Helge Christiansen

Abonner på nyt om Helge Christiansen i dit personlige nyhedsbrev.


0   43

Autisten, der var bange for strandløver

Når man er sammen med autister, er man nødt til at vende vante forestillinger om kommunikation, opdragelse og undervisning på hovedet. Mange steder laves der et glimrende arbejde med autister, men debatten på folkeskolen.dk om emnet - bl.a. med bidrag fra autismeforeningens formand - viser, at det langt fra er tilfældet overalt.

0   182

Den uundværlige og problematiske frivillighed

Frivilligt arbejde er udtryk for en værdifuld holdning, der går ind for et fælles ansvar for alles velfærd, men den misbruges nu af stat og kommune til at liste nye besparelser ind ad bagdøren.

0   315

Prøvernes ulidelige upålidelighed

Prøver og eksaminer skal ikke styre folkeskolens læring. Naturligvis skal eksterne prøver evaluere, om skolen lever op til den opgave, den er tildelt i lovgivningen, men prøverne må ikke indsnævre fagenes formål, indhold, faglige oplevelser og elevernes læring, og karaktererne må ikke være det eneste parameter til vurdering af en skoles kvalitet. Ny krav til karakterer og karaktergennemsnit ved overgangen til ungdomsuddannelserne truer med at føre til mere fokus på karakterer og karaktergennemsnit og mindre på faglig eksperimenteren og udvikling

2   308

Niels. Har du haft et godt liv?

Et meningsfuldt liv, ærlighed over for sig selv og andre, selverkendelse og skolens opgave var nogle af hovedtemaerne på et skolemøde i Rådhushallen i Odense, arrangeret i et samarbejde mellem Odense Lærerforening, Skole og Forældre og Folkekirken.

2   268

Hvem tjekker læremidlernes kvalitet?

Digital begejstring, økonomistyring, læringsmålsstyring og overgearede vækkelsesprædikanter skaber læremidler af svingende kvalitet.

0   400

Er vi stadig varme på Kold?

29. marts var det 200 år siden, at Kresten Kold blev født. Som bekendt har Grundtvig og Kold haft enorm betydning både for skoletraditionen i folkeskolen og for friskolebevægelsen. Skal denne originale og gode skoletradition nu nedbrydes af en primitiv New Public Managementtænkning?

0   273

Vandringer i skrivningens skov

Den årlige konference med titlen "Dansk i mange retninger" handler denne gang om skriftlighed på langs og på tværs og i alle skole- og uddannelsesformer

5   428

Erfaringer fra praksis tæller ikke

Der er en generel tendens til, at beslutninger om uddannelsesforhold træffes af en sammenspist elite af eksperter, administratorer og politikere uden erfaringer med de uddannelsesområder, de hersker over. En god lærer i folkeskolen opfattes i stigende grad som en tilpasningsvillig læringstekniker.

15   344

Detaljeret målstyring skaber ikke den bedste kvalitet

Læring i skolen sker ikke kun i lineært, stramt målstyrede forløb. Diskontinuerlige læringsforløb er de allervigtigste

0   293

Det amputerede danskfag

Danskfaget på læreruddannelsen og i folkeskolen er svækket. Jeg vil uddybe en artikel på folkeskolen.dk med titlen "Brev til ministeren. Dansk- faget er forringet i læreruddannelsen" med erfaringer som ekstern censor ved eksamen i dansk på læreruddannelsen

2   230

Lærere, forældre og kirke i fælles front

Lærere, forældre, forskere, teologer og filosoffer kritiserer folkeskolereformens menneske- og læringssyn. Dannelse er efter deres mening lige så vigtigt som uddannelse. Hvis de tre parter indgår en alliance , er der basis for at skabe en slagkraftig modbølge

0   276

Det gode foredrag og den vedkommende fortælling

Ved Tage Skou-Hansens død mindes jeg om, hvad fremragende skrivekunst, god samtale og gode foredrag og forelæsninger vil sige

0   307

Bedre skrivning gennem dialog

Et norsk forskningsprojekt åbner døre til en effektiv undervisning i skriftlighed og til udvikling af lærernes faglige kompetencer

0   368

Djøfdansk- et nyt fag i folkeskolen og i læreruddannelsen

Danskfaget var i mange år både et færdigheds- og et dannelsesfag. Nu ændres det langsomt til djøfdansk.

0   425

Målstyringsmonstret skal tæmmes lokalt

Som tamdyr kan målstyringsuhyret blive en nyttig tjener for lærerne - og ikke deres herre

8   812

"DPU tilbage til folkeskolen"

Strøtanker om Rømer, Egelunds guddommelighed, ytringsfriheden og den manglende respekt for engagerede læreres praksis og deres kvalificerede indlæg på folkeskolen.dk.

1   716

Afgangsprøverne og Christine Antorinis manglende fornemmelse for dialog

De nye bestemmelser om vurdering af skriftlige opgaver til afgangsprøverne er en voldsom forringelse af kvaliteten. De forringer elevernes mulighed for at få en retfærdig karakter

0   444

Dansklærerne skal selv skabe helhed i undervisningen

Bestemmelserne om faget dansk er et kludetæppe af kompromiser. Anvendelsen af Jens Jørgen Hansens didaktiske model med fire fagsyn i dansk gør det ikke lettere for dansklærerne at skabe sammenhæng i undervisningen

4   725

Det er lærerne, der bestemmer skolens fremtid

Jeg vil plædere for større respekt for lærernes praksis, deres erfaringer , deres fantasi, deres selvstændige engagement og den teoridannelse, der sker i forbindelse med livet i folkeskolens hverdag.

2   460

Kompetencetænkningen og det splittede danskfag

Danskfaget sal ikke splittes op i forskellige discipliner og fagsyn, som Jens Jørgen Hansen anbefaler. Kompetencetænkningen er ingen begrundelse for en opdeling. I ny Fælles Mål i dansk er faget splittet op i mange dele, som det er overladt til den enkelte lærer at skabe en helhed ud af, et knæfald for en konkurrencestatstænkning, som inviterer til teaching to test

Netværket for danskundervisning er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Dansklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
16.707 andre er allerede tilmeldt