BLOG Helge Christiansen

Abonner på nyt om Helge Christiansen i dit personlige nyhedsbrev.


4   43

Er alt tilladt for magtens overmennesker?

Politikere, topledere og eksperter både i den offentlige og private sektor burde sendes på et obligatorisk højskoleophold til åndelig genopdragelse i stedet for at tage på luksuriøse studieture til udenlandske skolevæsener, som ofte inspirerer dem til propaganda og billig selvpromovering. Her følger en skitse til et sådant læringsforløb.

0   5

Er foråret på vej? Om faglige opdagelsesrejser og mål

Der er et håb om, at vi bevæger os bort fra undervisningsministeriets snævre brug af begrebet kompetence og de ministerielle bestemmelsers bastante målstyring, så lærerne kan få inspiration fra Undervisningsministeriet i form af nuancerede bestemmelser om mål og indhold i fagene.

4   13

Forenklede Fælles Mål skal revideres

Jeppe Bundsgaard og Benny Bang Carlsen, der har haft deres rolle i udformning af Forenklede Fælles Mål, har opfordret til dialog. Den opfordring vil jeg tage imod.

1   31

Drømmer jeg eller .....?

Er pendulet ved at svinge tilbage? I et interview bragt i Kristeligt Dagblad i dag den 28. december giver undervisningsminister Merete Riisager udtryk for, at hun lægger vægt på dannelse, der bygger på viden og dybtgående indsigt og ikke på mekanisk målopfyldelse. Det er vigtigt, at eleverne får et anker af viden og værdier.

0   17

Ingen trivsel uden engagerende faglighed

Der er en uskøn disharmoni i de meldinger, der kommer fra stat og kommuner. Kravet om detaljeret målstyret undervisning og ønsket om bedre trivsel hænger ikke sammen.

5   7

Hvad skal vi med litteraturundervisningen i skolen?

Lærere og forskere sætter nu den trængte litteraturundervisning til debat på flere fronter. Det sker bl.a. i et nummer af tidsskriftet "Viden om literacy" med titlen "Litteraturdidaktik og -pædagogik", udgivet af Nationalt videncenter for læsning på deres hjemmeside. På konferencen "Dansk i mange retninger" følges temaet op i marts måned.

0   18

De vigtigste årsager til flugten fra folkeskolen

TV2´s udsendelse om flugten fra folkeskolen i torsdags var en tam forestilling. Det samme var den efterfølgende debat på TV2 News, hvor Christine Antorini endnu engang satte mine følelser i kog

0   6

Topstyrede og topstyrende læremidler

Lærerne får mindre og mindre indflydelse på valg af de læremidler, de skal bruge i deres undervisning. Valget styres af forvaltninger, forlag, institutionsledere og påvirkes af statstilskud. Samtidig kommer læremiddelforfatterne til at spille en stadig mere perifer rolle.

0   7

Folkeskolens tre lukkede rum

I det første af de lukkede rum koncentrerer man sig om effektiv læring, målstyring og evaluering. I det andet fokuserer man på sociale relationer, trivsel og personlig udvikling. I det tredje drejer det sig om fagene og fagdidaktiske overvejeler ud fra fagenes egenart. Jeg kunne ønske mig, at fagdidaktisk forskning og faglig-pædagogiske refleksioner kunne skabe en helhed, så murene mellem de tre rum blev brudt ned.

0   8

Den historiske dimension i dansk og tidens brutalitet

Arbejde med ældre tekster og perioder er afgørende for elevernes læring og dannelse. Samtidig er det et af de mest spændende områder, man kan arbejde med i faget

0   43

Autisten, der var bange for strandløver

Når man er sammen med autister, er man nødt til at vende vante forestillinger om kommunikation, opdragelse og undervisning på hovedet. Mange steder laves der et glimrende arbejde med autister, men debatten på folkeskolen.dk om emnet - bl.a. med bidrag fra autismeforeningens formand - viser, at det langt fra er tilfældet overalt.

0   182

Den uundværlige og problematiske frivillighed

Frivilligt arbejde er udtryk for en værdifuld holdning, der går ind for et fælles ansvar for alles velfærd, men den misbruges nu af stat og kommune til at liste nye besparelser ind ad bagdøren.

0   316

Prøvernes ulidelige upålidelighed

Prøver og eksaminer skal ikke styre folkeskolens læring. Naturligvis skal eksterne prøver evaluere, om skolen lever op til den opgave, den er tildelt i lovgivningen, men prøverne må ikke indsnævre fagenes formål, indhold, faglige oplevelser og elevernes læring, og karaktererne må ikke være det eneste parameter til vurdering af en skoles kvalitet. Ny krav til karakterer og karaktergennemsnit ved overgangen til ungdomsuddannelserne truer med at føre til mere fokus på karakterer og karaktergennemsnit og mindre på faglig eksperimenteren og udvikling

2   308

Niels. Har du haft et godt liv?

Et meningsfuldt liv, ærlighed over for sig selv og andre, selverkendelse og skolens opgave var nogle af hovedtemaerne på et skolemøde i Rådhushallen i Odense, arrangeret i et samarbejde mellem Odense Lærerforening, Skole og Forældre og Folkekirken.

2   268

Hvem tjekker læremidlernes kvalitet?

Digital begejstring, økonomistyring, læringsmålsstyring og overgearede vækkelsesprædikanter skaber læremidler af svingende kvalitet.

0   400

Er vi stadig varme på Kold?

29. marts var det 200 år siden, at Kresten Kold blev født. Som bekendt har Grundtvig og Kold haft enorm betydning både for skoletraditionen i folkeskolen og for friskolebevægelsen. Skal denne originale og gode skoletradition nu nedbrydes af en primitiv New Public Managementtænkning?

0   273

Vandringer i skrivningens skov

Den årlige konference med titlen "Dansk i mange retninger" handler denne gang om skriftlighed på langs og på tværs og i alle skole- og uddannelsesformer

5   428

Erfaringer fra praksis tæller ikke

Der er en generel tendens til, at beslutninger om uddannelsesforhold træffes af en sammenspist elite af eksperter, administratorer og politikere uden erfaringer med de uddannelsesområder, de hersker over. En god lærer i folkeskolen opfattes i stigende grad som en tilpasningsvillig læringstekniker.

15   344

Detaljeret målstyring skaber ikke den bedste kvalitet

Læring i skolen sker ikke kun i lineært, stramt målstyrede forløb. Diskontinuerlige læringsforløb er de allervigtigste

0   293

Det amputerede danskfag

Danskfaget på læreruddannelsen og i folkeskolen er svækket. Jeg vil uddybe en artikel på folkeskolen.dk med titlen "Brev til ministeren. Dansk- faget er forringet i læreruddannelsen" med erfaringer som ekstern censor ved eksamen i dansk på læreruddannelsen

Netværket for danskundervisning er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Dansklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
17.149 andre er allerede tilmeldt