BLOG Helge Christiansen

Helge Christiansen:

Fhv. pædagogisk konsulent ved Fyns Amt, forfatter, anmelder

Abonner på nyt om Helge Christiansen i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   6

Ind med åndsfrihed og Grundtvig. Ud med nationale tests og læringsmåltyranni.

Det er ikke alle danskere, der kender til Grundtvigs tanker. Til gengæld er der i allerhøjeste grad nogle, der har glæde af at gøre det.

0   6

Opskrift på dannelse. Læs verdenslitteraturens klassikere i skolen.

I bogen "Litteratur og dannelse" plæderer Martin Blok Johansen i forbindelse med et forskningsprojekt i 6. klasse for inddragelse af æstetisk storslået verdenslitteratur i danskundervisningen. Det er lettere at gøre det i teorien end i praksis.

0   11

Til undervisningsministeren: Lad os holde skole uden de nationale tests

Skal nationale tests uanfægtet køre videre, selv om de er fulde af fejl og et uanvendeligt redskab i lærernes hverdag?

1   14

Ud med de nationale tests og den nuværende afgangsprøvepraksis

Smukke intentioner er ikke nok. Formuleringer i vejledende læseplaner og vejledninger følges ikke altid med forandringer i folkeskolens hverdag

2   15

Afsked med bøger - et stykke kulturhistorie ryger ud

Nå man flytter fra et større parcelhus til en splinterny, lejet bolig, opstår en ubærlig situation. Med blødende hjerte er det nødvendigt at skille sig af med bøger

0   5

Misbruger den danske svinehund underretningspligten?

Som mentorer for Dansk Flygtningehjælp har min kone Vibeke Christiansen og jeg oplevet, at flygtninge og indvandrere udsættes for grundløse underretninger. Er det misforståelser, fagligt sjusk, eller er det farvede forventninger og fremmedhad, der er på spil?

7   43

DPU viser manglende respekt for lærernes undervisning i fag

Lise Sandahl Matthissons ph. afhandling om, hvordan DPU har fjernet sig fra folkeskolens praksis, er modig, aktuel og pædagogisk og fagligt relevant

0   6

Er der forår på vej i de skriftlige afgangsprøver i dansk?

Prøverne er styrende for, hvad der undervises i i dansk. Derfor er der god grund til at diskutere dem og at forholde sig kritisk til dem

0   9

Moderetninger - inspiration eller mareridt?

Hvordan forholder man sig til moderetninger og får mest muligt ud af dem?

51   36

Pas på læringsmålstyringssnigerne

En engel på et kalkmaleri i Aarhus Domkirke har inspireret mig til at skrive dette indlæg om den begyndende, åbne dialog i skoledebatten

1   37

Man bliver vred, når man bliver pisset på

Den aktuelle debat om samfund og skole får mig til at tænke på en tur i taxa fra Viborg Station til Hald Hovegård uden for Viborg. Mit indlæg handler om den udbredte vrede blandt samfundets magtesløse og om ligeværd som en nødvendig baggrund for demokratisk dannelse

0   5

Lykke-Per og nutidens unge helte

Med udgangspunkt i Lykke-Per af Henrik Pontoppidan drager jeg sammenligninger med hverdagens unge helte, der trods dårlige opvækstvilkår har kæmpet sig frem til et godt liv.. Det gælder ikke mindst integrationens helte

5   36

Skoledebattens kættere skal ikke brændes på bålet

Det gælder om at værne om og forsvare kættere, der i den pædagogiske debat går imod magtmisbrug og imod populistisk anvendelse af floskler som "forskningen siger". I vore dage brændes kættere ikke på bålet, da der nu findes langt mere raffinerede metoder.

0   17

Lykkedes Lykke-Per?

Filmatiseringen af Lykke-Per fik mig til at læse Pontoppidans roman Lykke-Per i et stræk for første gang. Samtidig forholdt jeg mig til min egen barndom.

0   22

Fake news om danskundervisningen i folkeskolen - eller????

Er folkeskolens undervisning tidssvarende, eller er den fordummende og inkompetent?

4   41

Op af inklusionens store, sorte hul

I inklusionens navn tvinges børn med særlige vanskeligheder til anbringelse i normalklasser, uden at rammerne er i orden. Forældre trues i mange tilfælde med tvangsfjernelse af børnene, hvis de ikke vil i skole, og forældrene ikke makker ret..

0   16

Folkeskolens ulidelige slingrekurs

Det sku´ være så godt, men blev til et billigt kopiprodukt (Teksten i dette blogindlæg har jeg i dag fået bragt som kronik i "Danmark", et fast, fælles tillæg til et stort antal fynske og jyske aviser med 420000 læsere)

0   13

Skal folkeskolen være en billig kopi?

Vi kan blive inspireret af andre landes skolevæsener, men vi skal ikke kopiere dem

0   15

Glade lærere findes

Folkeskolen er mere end nogensinde præget af en slingrekurs. Magtfulde organisationer, embedsmænd og politikere, som bestemmer skolens fremtid, taler igen om endnu en ny kurs, et paradigmeskift efter trængslerne med målstyringsvanviddet. Trods de stadige skift er der stadig lærere, der kan lide deres job.

1   27

Nu elsker magteliten lærerne. Den, man elsker, tugter man?

I den sidste tid har der været mange tilkendegivelser fra magtens mænd og kvinder om, at de elsker lærerne og foleskolen. Et godt signal. Det vil så senere vise sig, om sympatitilkendegivelserne bare er et taktisk spil for at få ro i lejren nu, da lønaftaler er gledet ned uden en ændring af arbejdstidsreglerne. Der er i hvert fald meget at rette op på, når det gælder respekten for lærerprofessionen. Der er mange tegn på, at den er dalet i de sidste årtier.

Netværket for danskundervisning er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Dansklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
17.525 andre er allerede tilmeldt

PLC-netværket er for ansatte og andre med interessere for skolernes pædagogiske læringscentre. I samarbejde med Pædagogisk LæringsCenterForening. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
167 andre er allerede tilmeldt