BLOG Helge Christiansen

Helge Christiansen:

Fhv. pædagogisk konsulent, forfatter, anmelder, cand.pæd..

Abonner på nyt om Helge Christiansen i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   11

En gammel nyhed om de skriftlige afgangsprøver i dansk

I en udmærket artikel i sidste nummer af Fagbladet Folkeskolen rejser forskere kritik af den manglende validitet og reliabilitet i afgangsprøven i skriftlig fremstilling. Men de praktiserende lærere har vidst det i årtier.

0   8

Forstå lærernes undervisning

En ph.d.-afhandling med titlen "Danskdidaktiske forståelsesmåder" ser danskfaget og fagdidaktikken fra nye synsvinkler og forholder sig til den sparsomme skolefagsdidaktik i danskfaget

7   18

Ud med den litterære kanon

Debatten om en litterær kanon i dansk dukker jævnligt op. Det afgørende er ikke, hvilke forfatterskaber der optræder i en anakronistisk opremsning af nationale klenodier, men at der undervises i ældre tekster, og at de bliver set i et historisk perspektiv.

2   22

Sæt læreruddannelsen og folkeskolen fri

På folkeskolen.dk og i sidste nummer af Fagbladet Folkeskolen har den nye formand for Lærerstuderendes Landskreds Caroline Holdflod Nørgaard og en nybagt lærer Mads Egeskov formuleret en saglig og præcis kritik af læreruddannelsen, som de på baggrund af dugfriske oplevelser kalder åndløs, læringsmålstyret og ude af stand til at uddanne myndige og selvstændigt tænkende lærere

6   93

Den falmede faglighed

Fagbladet Folkeskolen har lavet en undersøgelse , der viser, at et massivt flertal af lærere mener, at den faglige kvalitet i folkeskolen er forringet efter skolereformens gennemførelse. Det har de ret i, men forsømmelsen af fagligheden i folkeskolen er en generel tendens, der har stået på i lang tid.

2   10

Dengang jeg elskede at hade den litterære kanon

Den historiske dimension i danskfaget er forsømt på alle niveauer i uddannelsessystemet. Den skal opprioriteres, men det sker ikke ved hjælp af en liste af obligatoriske kanonforfattere

6   68

Forsker peger på de skriftlige afgangsprøvers upålidelighed og deres negative effekt på elevernes læring

I sin ph.afhandling går Solveig Troelsen, lektor i dansk ved VIA i Århus, i et kvalitativt forskningsprojekt tæt på opgaveformuleringer, elevbesvarelser og censorernes vurdering i forbindelse med afgangsprøverne i skriftlig fremstilling.

0   3

Den mistænkeliggjorte maskulinitet

Indvandrerfædres problemer med at finde deres rolle i skole-hjemsamarbejdet åbner mulighed for i højere grad at bruge fædre som en ressource i skolen

3   52

Hvorfor blev Sonny, dommer i "Den vildeste danser", ikke ødelagt af sin ambitiøse far?

Man skal være varsom med at forudsige børns og unges fremtid ud fra teoretisk viden, diagnoser, tests og eksperters udsagn. Det fortæller dette blogindlæg en historie om.

0   13

Det er ikke nogen kunst at læse

Om børns læselyst, om en forfatters skrivelyst og om læreres lyst til en undersøgende danskundervisning

5   54

Kunsten at læse og skrive - uden reparationsudgifter

Hvordan kan folkeskolens undervisning gøre dyre, ekstraordinære redningsaktioner overflødige?

-1   9

Fakenews, citatfusk og løgn og latin

Letsindige litteraturhenvisninger og populistisk brug af halve videnskabelige sandheder og hele løgne trives - ikke mindst i de sociale medier. Forførelse i folkeskolen- med brug af Kierkegaard - er et mere uskyldigt eksempel.

0   8

Om at skrive om sit liv

Erindringer som udstillingsvare

3   53

Hvor blev friheden af?

I Merete Risagers regeringstid tegnede det til et opgør med de dårligste sider af skolereformen med dens topdownstyring, testtyranni, læringsmålstyring og manglende respekt for lærernes professionalisme, men hvor blev det pædagogiske forår af?

2   34

Stjæler gamle tosser lærernes arbejde?

Politikere og forvaltninger misbruger undertiden frivillige til at gennemføre besparelser

0   5

Brug skønlitteratur til sorg, krise, undervisning og hverdagens problemer

Jeg vil knytte en tråd imellem tre væsentlige oplæg på den sidste bogmesse på Bellacentret. De illustrerer litteraturens værdi og brug i mange sociale sammenhænge.

0   5

Aktive lærere kræver respekt for lærernes dømmekraft

Inspiration til lærere om deres rolle i skolen, bl.a. ud fra Aristoteles, en mand fra gamle dage

0   40

Man smider guld på gaden

Erfarne dygtige undervisere og ledere giver undertiden op på grund af umyndiggørelse og topstyring

1   11

Ind med åndsfrihed og Grundtvig. Ud med nationale tests og læringsmåltyranni.

Det er ikke alle danskere, der kender til Grundtvigs tanker. Til gengæld er der i allerhøjeste grad nogle, der har glæde af at gøre det.

0   6

Opskrift på dannelse. Læs verdenslitteraturens klassikere i skolen.

I bogen "Litteratur og dannelse" plæderer Martin Blok Johansen i forbindelse med et forskningsprojekt i 6. klasse for inddragelse af æstetisk storslået verdenslitteratur i danskundervisningen. Det er lettere at gøre det i teorien end i praksis.

Netværket for danskundervisning er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Dansklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
3.593 andre er allerede tilmeldt

PLC-netværket er for ansatte og andre med interessere for skolernes pædagogiske læringscentre. I samarbejde med Pædagogisk LæringsCenterForening. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
726 andre er allerede tilmeldt