BLOG Fra matematik-læreruddannernes perspektiv

SKRIBENTER
Ida Redder Honore:

Matematiklæreruddanner

Louise Falkenberg:

Lektor i matematik

Klaus Rasmussen:

Skoleforsker, Læreruddanner

Henning Westphael:

Cand. Scient Seminarielektor i Matematik

Abonner på nyt om Fra matematik-læreruddannernes perspektiv i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   3

Hvor skal matematikfaget bevæge sig hen?

Hvad er matematikfagligheden for matematiklærere?

2   4

Bevægelse i matematikundervisningen igen igen

Der har over de seneste måneder være en fornyet diskussion af kravet om bevægelse i undervisningen. Det er måske på sin plads, at nuancere diskussionen lidt.

0   7

Kan vi ikke lave det lidt mere tydeligt matematikdidaktisk?

Pas på forsimplende opfattelser af matematikkens didaktik

0   3

Lad lærerstuderende i praktik give fagteamet inspiration til inddragelse af it.

Det er vigtigt, at kommende lærere har kendskab til og er fortrolige med matematikrelevante it-programmer, herunder GeoGebra og Scratch. Jeg ønsker, at de studerende bliver bevidste om programmernes fagdidaktiske potentiale, f.eks. i forhold til at støtte dem i deres udvikling af ræsonnementskompetence og geometrisk tænkning. Jeg opfordrer praktikskoler til at invitere studerende med til fagmøder for at dele erfaringer og inspirationsoplæg.

0   8

Udveksling på læreruddannelsen - nu også i matematik

Et studieophold i løbet af uddannelsen til lærer kan ikke blot bidrage med en større international og interkulturel indsigt. Det kan også udvide ens faglige horisont og styrke ens personlige udvikling. På Københavns Professionshøjskole er der mulighed for at læse det 5. semester i udlandet og nu er det også blevet muligt for matematikstuderende at komme til Norge allerede på 3. semester.

0   19

For få matematiklærerstuderende vælger de yngste klassetrin

Der uddannes alt for få matematiklærere til de yngste klassetrin

0   7

Tag godt imod jeres nyuddannede kollegaer

I dette første blogindlæg om matematikundervisning set fra læreruddannerenes perspektiv har vi et enkelt budskab: Tag godt imod jeres nyuddannede kollegaer. Indlægget er baseret på vores erfaringer fra et igangværende projekt om de nyuddannede matematiklæreres første år i skolen.

Matematiknetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.249 andre er allerede tilmeldt