BLOG Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

SKRIBENTER
Søren Smedegaard:

Lektor, Ph.d., centerkoordinator FIIBL

Louise Stjerne Knudsen:

Postdoc, FIIBL

Danielle Nørager Johansen:

Akademisk Medarbejder, FIIBL

Thomas Skovgaard:

Centerleder, FIIBL

Abonner på nyt om Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   9

Idræt i skolen – et fællesskab for alle?

Som et af folkeskolens store og gennemgående fag spiller idræt en vigtig rolle i bestræbelserne på at virkeliggøre idéerne bag den inkluderende skole – ikke mindst kan idræt og bevægelse give alle elever positive fællesskabsoplevelser præget af ligeværd og med plads til forskellighed.

1   5

Tid til Bevægelse

Hvordan lykkes vi med, at alle børn og unge har en fysisk aktiv skoledag?

0   7

Gratis E-læring om inklusion i idræt

Hvis flere elever skal inkluderes i folkeskolens idrætsundervisning og den aktive skoledag, er der brug for kompetenceudvikling på området. Et nyt gratis e-læringsprogram er et skridt på vejen.

0   8

Kan man bruge bevægelse i sprogundervisningen med de ældre elever?

Hvordan bliver bevægelse brugt i folkeskolens sprogundervisning med de ældre elever, og hvad skal der til for at det lykkes? Det var, hvad kandidat i Idræt og Sundhed fra Syddansk Universitet, Anne Høgh Grønhøj skulle svare på i sit netop gennemførte speciale (Grønhøj, 2020). Specialet er dermed højaktuelt for den igangværende diskussion om bevægelsens vilkår i folkeskolen.

0   7

6:6 Aktivitetshjulet+ giver overblik over tilpasningsmuligheder

Tilpasninger af læringsmiljøet og aktiviteterne i idrætsundervisningen er helt centralt for at opnå deltagelse og læring for alle elever. Aktivitetshjulet+ giver overblik over tilpasningsmuligheder og konkrete forslag til, hvordan idrætsundervisningen bliver mere inkluderende for elever med handicap.

0   6

5:6 Kreativ tilgang til idrætsfagets indholdsområder

I inkluderende idrætsundervisning er der brug for at tænke kreativt omkring indhold og form, og ikke kopiere idrætsforeningernes træningsmetoder og traditionelle discipliner. Der findes mange inkluderende spil, lege og aktiviteter, hvor læringspotentialet er stort og muligheden for fuld deltagelse for alle elever er større.

4   6

Bevægelse i skolen - der skal ledelse til

Hvordan kommer vi bedst muligt videre med at anvende skoledagen og skolens rammer til at fremme bevægelse blandt flere børn og unge? Ét af svarene på den udfordring går gennem en skoleledelse, der sætter bevægelse på dagsordenen og understøtter medarbejdernes indsatser i dagligdagen.

0   10

Hold fast i de 45 minutter

Tidligere på måneden fremlagde skolelederforeningen 40 forslag til forbedringer af folkeskolen, som vi kender den i dag. Det tredje forslag går på at fjerne måltallet for de 45 minutters daglige bevægelse, der blev introduceret i forbindelse med skolereformen i 2014.

0   4

4:6 Leger lige børn bedst?

I idrætsundervisningen er der ikke én form for organisering i grupper, der i udgangspunktet er mere inkluderende end andre. I nogle tilfælde leger lige børn leger bedst, mens det i andre tilfælde giver bedst mening for elevernes læring at være i grupper med blandede forudsætninger.

0   6

3:6 Fritagelse for idræt er et levn fra fortiden

Elever med handicap skal have gode oplevelser med idræt i fællesskab med deres klassekammerater. De skal ikke overbeskyttes eller have unødvendige særregler. Det tredje trin mod inklusion i idrætsundervisningen handler om at se muligheder i stedet for begrænsninger.

0   7

2:6 Skal idrætsundervisningen tilpasses eleverne, eller skal eleverne tilpasse sig undervisningen?

Andet trin til inklusion i idrætsundervisningen tager fat på planlægningen af undervisningens indhold. Idrætsfaget har sine mål og indholdsområder, men der er brug for at starte med elevernes læringsforudsætninger i planlægningen.

0   21

1:6 Alle skal lære noget i idræt - uanset forudsætninger og handicap

Første trin til inklusion i idrætsundervisningen tager fat på den grundlæggende indstilling til idrætsfaget. Fysisk deltagelse er naturligvis kernen i idrætsundervisningen, men andre deltagelsesformer bør indtænkes i højere grad.

Idrætsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.202 andre er allerede tilmeldt