BLOG Folkeskolens naturfagsrådgiver

Mette Mellerup:

Naturfagslærer

Abonner på nyt om Folkeskolens naturfagsrådgiver i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

6   29

Fondsmidler JA tak eller NEJ tak?

Folkets skole, interessemodsætninger, ideologier, loyalitet, vendekåbe, konsulenter, ekstra arbejde. Tankerne er adskillige, når debatten falder på fondsmidler til folkeskolen. Bliver fremtidens folkeskole kun en realitet, hvis fondene kommer med pengene?

14   55

Kan projektbaseret undervisning rumme inklusionen ?

Naturfagsmaraton forberedelserne er i gang. Det mest presset tid på året for mig i natur og teknologi. Hvorfor? Fordi inklusion kan ende med eksklusion. Følelserne er adskillige – frustration, tanken om at give op, manglende kompetencer, for få hænder, fiasko og mest af alt ikke at kunne slå til.

9   40

Mit nytårsønske for naturfagene

Fagsproget i naturfag har sine udfordringer. Eleverne skal igennem kommunikationskompetencen bl.a. lære at bruge fagsprog. De skal både mundtligt og skriftligt kunne udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber

1   6

Link til eksempelprøver i naturfag

Så er eksempelprøverne her - har ikke selv set dem, men glæder mig til vores debat her på siden om prøverne.

9   35

Kan eleverne blive udmærkede til naturfag uden motivation for faget?

Mangel på faglokaler, faglærere og timer, læsning på portaler, høje faglige mål samt de almindelige benspænd i folkeskolen, hvad gør det ved eleverne i naturfag? Min påstand er, at vi pt. skaber elever med en udmærket forståelse og viden for faget, men mange mangler motivation for naturfag.

0   28

Pisa 2018 – Tilbagegang i naturfag og hvad så?

Drøje hug i medierne – endnu engang til naturfagene. Vi er konstant i vælten. Fonde og erhvervslivet har om nogen brug for vores elevers viden. Eleverne har selv brug for denne viden for at blive livsduelige. Og 9 point i PISA – hvad betyder det egentligt?

0   24

Nyttig viden til naturfag pt

Et fag i vælden – det kan man roligt kalde naturfagene i disse år. Fra UVM er der kommet nye læseplaner, nye skriftlige afgangsprøver og ny prøvevejledning. Andre nyttige oplysninger er bl.a. fra Naturfagsmarathon, Engineering day og 99 arter.

1   24

Ugens gæst som faglærer

Hvad kommer først fagligheden eller relationerne til eleverne? Kan man som lærer skabe den nødvendige relation, hvis to timer om ugen er udgangspunktet? Eller skal faget dækkes af en af årgangens lærere? Er lærerdækningen natur og teknologis største udfordring?

2   41

Bliver undervisningen i naturfag til dommedagsfortællinger?

Klimaforandringer, mangel på rent drikkevand, affalds- og ressource problematikker, overbefolkning, plastik i verdenshavene - ja listen er lang med emner, der kan påvirke eleverne. Hvordan håndterer vi disse emner i vores naturfagsundervisning?

1   36

Når timerne slipper op…

Arbejdspres, utallige arbejdsopgaver, kommunale besparelser (midt i et skoleår) og general uro om folkeskolen gør at tankerne myldrer, svarene bliver korte, smilene er der langt imellem og tungen bliver skarp. Kan du se dig selv i disse linjer? Så er du nok en del af den danske folkeskole – ligesom mig.

0   34

Når virkeligheden overgår undervisningen

LejrSKOLE på Bornholm med 8.årgang. Dagene er pakket med oplevelser, som er skolerelateret. Inden turen har undervisningen bl.a. indeholdt vidensopbygning om Bornholm.

11   23

Større valgfrihed til de fællesfaglige fokusområder

De nye læseplaner, undervisningsvejledninger samt lempelsen af viden/færdighedsmålene giver nu mulighed for nye fællesfaglige fokusområder. Kravene er ændret og den enkelte udskoling har et større råderum, når eksamensemnerne skal vælges.

0   26

Hvad skal der til for at forandre egen undervisningspraksis?

Er vores daglige undervisningspraksis, vores metoder og tilgange mulige at ændre? Eller sidder vores repertoire og tilgang til undervisning som en fasttømret del af vores individuelle lærer-DNA?

0   15

Nye læseplaner i naturfag

I dag er de nye læseplaner og undervisningsvejledninger i alle de obligatoriske fag blevet offentliggjort på EMU og med en nyhed på uvm.dk.

0   27

Når magien indtager 1. skoledag

Traditionerne er mangfoldige på landets skoler 1. skoledag. Eleverne møder op med sommerfugle i maven. De er fulde af forventninger, glæde og måske lidt nervøse. På Sølystskolen møder vi elever og forældre med hjertevarme, flag, smil og sang.

37   64

Lige løn for lige arbejde eller?

Dette års censorater er færdiggjorte. Både kommunalt og de beskikkede. Der er reflekteret over oplevelserne. Jeg sidder stadig tilbage med tankerne – hvornår får vi et opgør om kvaliteten af lærerne?

0   43

Et overbygningshjerte smeltede i indskolingen

Et skoleår går snart på hæld. Eleverne er blevet undervist – viden, færdigheder, dannelse og venskaber er fyldt i deres rygsæk. For nogen et helt specielt skoleår, hvor nye græsgange blev varsomt betrådt i skoleåret begyndelse.

0   33

Bliver eleverne gidsler i dårlig vejledning til de mundtlige prøver?

Hvordan forholder man sig som censor til prøvemateriale, der ikke lever op til vejledningerne? Der kan ikke ændres i elevernes problemstillinger, prøveoplæg eller synopser – når først de er afleveret. Men skal eleverne betale prisen for lærere, som ikke har styr på formalia?

0   16

Naturfagsprøven: Hvad skal du sende til censor?

I disse dage færdiggøres mængder af materiale til landets censorer. Det er for nogle en jungle og en anselig arbejdsbyrde – for andre bare afslutningen på endnu et skoleår. Her kommer en tjekliste til materialet som skal sendes.

0   50

Kære kommende undervisningsminister

Tillykke med jobbet. Et af de mest betydningsfulde job, hvor afsættene til Danmarks fremtid sættes. Ved tiltrædelse i et nyt job er udfordringerne tal-rige og opgavebunkerne høje. Om du er fra blå eller rød blok, om du ser tingene sort eller hvidt – så har vi brug for, at du bruger din sunde fornuft.

Naturfagsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for naturfagene, dvs. natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. I samarbejde med Danmarks fysik- og kemilærerforening, Biologforbundet og Geografforbundet.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.677 andre er allerede tilmeldt