BLOG Folkeskolens naturfagsrådgiver

Mette Mellerup:

Naturfagslærer

Abonner på nyt om Folkeskolens naturfagsrådgiver i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

1   18

Når timerne slipper op…

Arbejdspres, utallige arbejdsopgaver, kommunale besparelser (midt i et skoleår) og general uro om folkeskolen gør at tankerne myldrer, svarene bliver korte, smilene er der langt imellem og tungen bliver skarp. Kan du se dig selv i disse linjer? Så er du nok en del af den danske folkeskole – ligesom mig.

0   18

Når virkeligheden overgår undervisningen

LejrSKOLE på Bornholm med 8.årgang. Dagene er pakket med oplevelser, som er skolerelateret. Inden turen har undervisningen bl.a. indeholdt vidensopbygning om Bornholm.

11   14

Større valgfrihed til de fællesfaglige fokusområder

De nye læseplaner, undervisningsvejledninger samt lempelsen af viden/færdighedsmålene giver nu mulighed for nye fællesfaglige fokusområder. Kravene er ændret og den enkelte udskoling har et større råderum, når eksamensemnerne skal vælges.

0   14

Hvad skal der til for at forandre egen undervisningspraksis?

Er vores daglige undervisningspraksis, vores metoder og tilgange mulige at ændre? Eller sidder vores repertoire og tilgang til undervisning som en fasttømret del af vores individuelle lærer-DNA?

0   8

Nye læseplaner i naturfag

I dag er de nye læseplaner og undervisningsvejledninger i alle de obligatoriske fag blevet offentliggjort på EMU og med en nyhed på uvm.dk.

0   18

Når magien indtager 1. skoledag

Traditionerne er mangfoldige på landets skoler 1. skoledag. Eleverne møder op med sommerfugle i maven. De er fulde af forventninger, glæde og måske lidt nervøse. På Sølystskolen møder vi elever og forældre med hjertevarme, flag, smil og sang.

37   55

Lige løn for lige arbejde eller?

Dette års censorater er færdiggjorte. Både kommunalt og de beskikkede. Der er reflekteret over oplevelserne. Jeg sidder stadig tilbage med tankerne – hvornår får vi et opgør om kvaliteten af lærerne?

0   33

Et overbygningshjerte smeltede i indskolingen

Et skoleår går snart på hæld. Eleverne er blevet undervist – viden, færdigheder, dannelse og venskaber er fyldt i deres rygsæk. For nogen et helt specielt skoleår, hvor nye græsgange blev varsomt betrådt i skoleåret begyndelse.

0   28

Bliver eleverne gidsler i dårlig vejledning til de mundtlige prøver?

Hvordan forholder man sig som censor til prøvemateriale, der ikke lever op til vejledningerne? Der kan ikke ændres i elevernes problemstillinger, prøveoplæg eller synopser – når først de er afleveret. Men skal eleverne betale prisen for lærere, som ikke har styr på formalia?

0   11

Naturfagsprøven: Hvad skal du sende til censor?

I disse dage færdiggøres mængder af materiale til landets censorer. Det er for nogle en jungle og en anselig arbejdsbyrde – for andre bare afslutningen på endnu et skoleår. Her kommer en tjekliste til materialet som skal sendes.

0   46

Kære kommende undervisningsminister

Tillykke med jobbet. Et af de mest betydningsfulde job, hvor afsættene til Danmarks fremtid sættes. Ved tiltrædelse i et nyt job er udfordringerne tal-rige og opgavebunkerne høje. Om du er fra blå eller rød blok, om du ser tingene sort eller hvidt – så har vi brug for, at du bruger din sunde fornuft.

0   11

Naturvidenskabsfestival 2019 – skal I være med?

Uge 39 står i naturvidenskabens tegn. Det er jo først næste skoleår – men ansøgningsfristen for midler i festivalpuljen er den 16. maj. Har du eller fagteamet en idé til uge 39, så husk at få søgt midler hjem. Få idéer, inspiration og viden i dette indlæg.

1   14

Uddybende spørgsmål til den mundtlige prøve i naturfag! Hvad, hvordan & idéer?

Til den mundtlige prøve i 9.klasse møder eleverne uddybende spørgsmål under deres prøve. Spørgsmål som læreren har udformet og censor er bekendt med. Husk at disse spørgsmål skal vise elevernes kompetencer i naturfag – og husk alle fire kompetencer…

2   20

Naturfagenes ABC – Prestige eller praksisændrende?

Naturfagenes ABC er en del af den nationale naturfagsstrategi. Den er nu offentliggjort og indeholder 10 grundlæggende erkendelser i naturfag. 132 sider med inspiration til naturfagslærere. Spørgsmålet er om dette frivilligt ”materiale” med tiden kan blive praksisændrende for en faggruppe?

0   16

Hvordan ændrer gode intentioner hverdagens undervisning?

Lempelse af bindingerne i fælles mål, ny (bindende) læseplan, evaluerings-koncept i naturfag, Naturfagenes ABC, en ny naturfagsstrategi, nyt EMU.dk teknologiforståelse mm. Alt sat i verden for at højne elevernes interesse og viden. Men hvordan ændrer det vores dagligdag?

0   26

Undskyld er det dig eller mig, som skal til prøve?

Problemstillinger til den mundtlige naturfagsprøve bliver formuleret i disse dage. Vores rolle skifter fra at være lærer til at blive vejleder. Men hvem formulere problemstillingerne? Hvem har ansvaret for problemstillingen?

3   25

Stjæler Fortnite og Youtube elevernes evner i naturfag?

I naturfag er nysgerrighed, lysten til at være ude, fordybelse og viden om verden nøglebegreber. Er folkeskolen ved at tabe disse begreber? Og hvor er forældrene i denne problematik?

0   24

Kære skoleleder

Årets (måske) vigtigste opgave begynder i disse uger på skolerne. Det er nu du skal vise, hvad du dur til. Du skal være bevidst om, hvilken rolle du spiller i vores daglige arbejde. Fagfordelingen er nemlig skelsættende for vores arbejdsår.

1   14

Ny evalueringskultur --> bedre undervisning --> dygtigere elever?

Hvordan sker evalueringen af naturfagsundervisning? Har vi som naturfagslærere et overblik over elevernes kompetenceudvikling fra 1. til 9.klasse? Har du konstruktive ideer til et nyt evalueringskoncept – så er det nu!

0   21

At skabe fælles

En emneuge med fælles tema, skolefest, skuespil af 6.årgang, tivoli med boder af 7.årgang. En uge med kaos, komfortzoner der brydes og elever her, der og alle vegne. Men mest af alt en uge med uvurderlig fællesskaber, dannelse og traditioner.

Naturfagsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for naturfagene, dvs. natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. I samarbejde med Danmarks fysik- og kemilærerforening, Biologforbundet og Geografforbundet.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
7.538 andre er allerede tilmeldt