BLOG Folkeskolens matematikrådgiver

Lis Zacho:

Matematikvejleder og lærer

Abonner på nyt om Folkeskolens matematikrådgiver i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   29

Filmtræning

Hvordan forbereder man eleverne til sommerens eksamen i færdighedsregning, når man ved, at den er digital, og at der kun lægger en PDF fra eksamen december 2018 på materialeplatformen.

0   30

Teknologiforståelse i matematiktimerne - forsøget, farerne og filmene

Vi har rigtig længe arbejdet med teknologi i matematiktimerne. Nu er det så teknologiforståelse, vi skal i gang med.

0   44

Matematik, hjernen og sproget

Regional matematikvejlederkonference d.31.1.2019 på Campus Carlsberg med bl.a. Lisser Rye Ejersbo, der taler om sprog og arbejdshukommelse og Søs Spahn og Bettina Nilausen taler om sprogdidaktik og matematisk modellering.

0   35

Der er 23 minutter tilbage

Hvorfor er mere af det samme ikke altid godt for eleverne.

0   36

Matematiklærerens manglende linjefag

Som udøvende lærer oplever man ofte, at der er noget man ikke lige føler, at man har linjefag i.

0   35

Hvordan går det med sproget i matematik?

Sproget er nøglen til at forstå et fag.

0   38

Opgaver der virker

Jeg retter terminsprøver. Hvad er let. Hvad er svært. Hvad er sikkert indlært. Hvad har virket.

0   43

Jeg lærer også af elevernes fejl

Eleverne glemmer. De er forvirrede. Der er masser af misforståelser i matematik. Derfor tester vi. Men det giver kun mening at tage en test, hvis man bruger testen til at forstå elevernes matematiske udfordringer.

0   53

Hjælp, vi når det ikke

Eleverne når det ikke, men lærerne når det heller ikke. Vi kommer ikke i mål. Det er svært at holde balancen for os alle.

1   29

Julekodning for alle

Der er mange måder, at fejre jul på i matematiktimerne. Forlagenes julekalendre. Kollegaernes julekalendre. Juleopgaver. Spil med pebernødder. Og så er der julekodning.

3   20

Er der stadig et formål med at afholde terminsprøve?

Der afholdes terminsprøver over det ganske land, men er det den rigtige forberedelse for eleverne til den endelige eksamen, eller er vi ude i ”vigørsomviplejerifolkeskolenoglukkerøjneneoghåberpådetbedste”.

3   35

De digitale læremidlers indtog i klasserummet

På Frederiksberg har man gjort noget smart. Man har spurgt lærere, ledere og PLC medarbejdere om, hvilke digitale undervisningsmaterialer, vi fælles skal anvende fremadrettet. Og gennem en lang proces, hvor forskellige digitale undervisningsmaterialer er blevet præsenteret og gennemdiskuteret

0   25

All inclusive

Inklusion er en svær ting, men den lykkes bedre, når der følger ressourcer med.

0   26

Den tid på året

Dommens time for eleverne. Du er uddannelsesparat. Du er ikke uddannelsesparat. læreren som dommer over elevernes drømme og fremtid. Nervøse elever, der ikke tror, at de gør det godt i skolen.

0   44

Livet som nyuddannet matematiklærer

Mange oplever praksischok, når de rammer folkeskolen efter seminariet. Hvordan får man det hele til at fungere. Hvordan får man hjælp og support til at klare dagligdagen, for alle har fortjent en god start i jobbet som matematiklærer.

0   48

Fra kursus til virkelighed

Kan lærerne implementere det, de lærer på kurser? Der er mange efteruddannelsestiltag i kommunerne, men har lærerne mulighed for at tage den nye viden til sig, ændre praksis og implementere forandringerne i egen undervisning?

0   37

Problemløsning er matematik og matematik er problemløsning 2

Hvad kendetegner en god problemløsningsopgave i matematikundervisningen?

15   43

Problemløsning er matematik og matematik er problemløsning

Hvis eleverne skal lære matematik, skal de lære at håndtere problemer med matematik, og det gør absolut ikke noget at de skal kæmpe med det. Men hvordan lærer vi eleverne at arbejde med problemløsning i matematik?

2   25

Plagiat og eksamensforberedelse

Eleverne har adgang til alle svarene på nettet, når de skal lave problembehandlingsdelen som hjemmeopgave. Hvad betyder det for deres eksamensforberedende arbejde med eksamenssættene?

0   29

Er vi tilstrækkelig kritiske?

Eleverne har brug for at lære at være kritisk tænkende, og lærerne har brug for at være kritisk tænkende ellers bliver vores undervisning og dagligdag i skolen overtaget.

Matematiknetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.295 andre er allerede tilmeldt