BLOG Folkeskolens matematikrådgiver

Lis Zacho:

Matematikvejleder og lærer

Abonner på nyt om Folkeskolens matematikrådgiver i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   33

Opgaver der virker

Jeg retter terminsprøver. Hvad er let. Hvad er svært. Hvad er sikkert indlært. Hvad har virket.

0   40

Jeg lærer også af elevernes fejl

Eleverne glemmer. De er forvirrede. Der er masser af misforståelser i matematik. Derfor tester vi. Men det giver kun mening at tage en test, hvis man bruger testen til at forstå elevernes matematiske udfordringer.

0   49

Hjælp, vi når det ikke

Eleverne når det ikke, men lærerne når det heller ikke. Vi kommer ikke i mål. Det er svært at holde balancen for os alle.

1   26

Julekodning for alle

Der er mange måder, at fejre jul på i matematiktimerne. Forlagenes julekalendre. Kollegaernes julekalendre. Juleopgaver. Spil med pebernødder. Og så er der julekodning.

3   19

Er der stadig et formål med at afholde terminsprøve?

Der afholdes terminsprøver over det ganske land, men er det den rigtige forberedelse for eleverne til den endelige eksamen, eller er vi ude i ”vigørsomviplejerifolkeskolenoglukkerøjneneoghåberpådetbedste”.

3   32

De digitale læremidlers indtog i klasserummet

På Frederiksberg har man gjort noget smart. Man har spurgt lærere, ledere og PLC medarbejdere om, hvilke digitale undervisningsmaterialer, vi fælles skal anvende fremadrettet. Og gennem en lang proces, hvor forskellige digitale undervisningsmaterialer er blevet præsenteret og gennemdiskuteret

0   22

All inclusive

Inklusion er en svær ting, men den lykkes bedre, når der følger ressourcer med.

0   23

Den tid på året

Dommens time for eleverne. Du er uddannelsesparat. Du er ikke uddannelsesparat. læreren som dommer over elevernes drømme og fremtid. Nervøse elever, der ikke tror, at de gør det godt i skolen.

0   40

Livet som nyuddannet matematiklærer

Mange oplever praksischok, når de rammer folkeskolen efter seminariet. Hvordan får man det hele til at fungere. Hvordan får man hjælp og support til at klare dagligdagen, for alle har fortjent en god start i jobbet som matematiklærer.

0   45

Fra kursus til virkelighed

Kan lærerne implementere det, de lærer på kurser? Der er mange efteruddannelsestiltag i kommunerne, men har lærerne mulighed for at tage den nye viden til sig, ændre praksis og implementere forandringerne i egen undervisning?

0   34

Problemløsning er matematik og matematik er problemløsning 2

Hvad kendetegner en god problemløsningsopgave i matematikundervisningen?

15   39

Problemløsning er matematik og matematik er problemløsning

Hvis eleverne skal lære matematik, skal de lære at håndtere problemer med matematik, og det gør absolut ikke noget at de skal kæmpe med det. Men hvordan lærer vi eleverne at arbejde med problemløsning i matematik?

2   22

Plagiat og eksamensforberedelse

Eleverne har adgang til alle svarene på nettet, når de skal lave problembehandlingsdelen som hjemmeopgave. Hvad betyder det for deres eksamensforberedende arbejde med eksamenssættene?

0   26

Er vi tilstrækkelig kritiske?

Eleverne har brug for at lære at være kritisk tænkende, og lærerne har brug for at være kritisk tænkende ellers bliver vores undervisning og dagligdag i skolen overtaget.

0   25

Jeg har også en ordblind elev i min klasse

Noget af det bedste ved folkeskolen er diversiteten. I folkeskolen mødes alle typer elever, lærere, forældre og mennesker

0   40

Hvorfor har alle skoler ikke et matematikværksted?

Undersøg og eksperimenter. Lær af dine fejl. Prøv dig frem. Hvad tror du selv det giver. Kan du finde fejlen. Hvordan vil du finde en løsning?

0   34

10 gode råd til matematiklæreren

Der er forskel på elever, klasser, lærere, skoler og kommuner. Og der er forskel på, hvordan man laver matematikundervisning. Men hvad er egentlig god matematikundervisning?

3   42

Hvorfor skal nogle skoler være præmiepuljeskoler?

Hvad lærer eleverne af at tage en test? Hvad gør man på præmiepuljeskolerne for at eleverne bliver bedre til matematik. Hvad burde man egentlig bare gøre?

0   36

Har man råd til at spare på matematikundervisning?

Når man sparer på elevernes undervisning, skyder man ofte bare de svage elevernes udfordringer frem i tid og understimulerer de dygtige.

0   22

Skole er heldigvis mere end fag

Er på lejrskole i Berlin med tre heldige 9. Klasser og en flok lærere. Vi skal ud og opleve verden, have en fælles oplevelse for livet og lære om virkeligheden uden for skolen.

Matematiknetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Danmarks matematiklærerforening.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
7.681 andre er allerede tilmeldt