BLOG Folkeskolens danskrådgiver

Trine Hemmer-Hansen:

Lærer og Folkeskolens danskrådgiver og Folkeskolens idrætsrådgiver

Abonner på nyt om Folkeskolens danskrådgiver i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   15

Chokolade? – Ja, tak!

Turen på dette års skolemesse i Aarhus var endnu engang et besøg værd. Allerede ved indgangen blev jeg budt på et stykke chokolade, og det skulle vise sig bestemt ikke at blive det sidste stykke jeg blev budt…

7   19

Feedback på elevtrivselsmålingen – eleverne skal høres

Den årlige elevtrivsel-undersøgelse er igen kommet på dagsordenen på vores teammøde. Hvordan formidler vi bedst muligt ud til eleverne og forældrene, hvad der springer i vores øjne – og hvilke tiltag skal der sættes i værk i klasserne?

4   24

READ – sammen om læsning

Det er både hyggeligt at læse sammen med min pige, og samtidig styrker jeg også hendes sprog og forudsætninger for at lære at læse. READ har startet en nysgerrighed på ord hos min pige, som hun ikke havde før….

0   13

At "tømme" billeder

I tre uger har mine lærerstuderende og jeg haft et spændende forløb om billedanalyse i dansk på 6. årgang. Forløbet valgte vi at kalde ’At tømme billeder’. Eleverne fik en indføring i analyse samt begreber inden for dette. Vi udvalgte herefter seks perspektiver på analysen, og til sidst sluttede vi med, at eleverne skulle fabrikere deres eget billede. Alt blev ”tømt”, og eleverne responderede enormt godt på de opstillede kriterier for opgaven. De evnede både som individuel og som gruppe at komme yderst tilfredsstillende omkring det teoretiske i deres arbejde samt gennem praksisdelen.

0   12

Den verbale vold

Er vi skarpe nok på den verbale vold? Vi lader ikke i dagligdagen eleverne tæve løs på hinanden – det stopper vi til hver en tid med sanktioner og konsekvenser til følge. Men den verbale arena er noget andet, for hvornår bliver et andet menneske ramt af ord?

0   14

Den svære problemformulering

I morgen starter projektopgaven i min 8. klasse. I år har vi sat mange kræfter ind på at få lavet den gode problemformulering, for erfaringen viser mig, at det er den, der volder eleverne de største problemer.

5   30

Den lærerstuderendes positive indspark

Flere gange om året åbner vores skole, som alle andre skoler, dørene op for lærerstuderende, som skal med i klasselokalet og opleve en lærers hverdag.

0   10

Generalprøve på dansk skriftlig fremstilling

I går morges kl. 9.00 var der generalprøve på dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet – vanlig tro på 3 ½ time. Skolerne landet over fik mulighed for at teste systemet, inden det for alvor går løs i maj måned.

0   26

Selvskabte opgaver til den nye iPrøve

Jeg er glad for, at jeg i år ”kun” har 8. klasse i forhold til den nye skriftlige iPrøve. Det giver mig lidt mere tid til at klæde mine elever godt og rigtigt på til den netbaserede prøve. Mit problem er dog, at der ikke findes mange eksempler på den nye prøve. Den udfordring tog mine elever og jeg op i sidste uge…

0   27

Den reflekterende skole-hjem-samtale

Hvad kendetegner den gode samtale mellem skolen og hjemmet, og hvordan får vi eleven mere på banen til disse samtaler? Mine samtaler tager udgangspunkt i elevens egen holdning til faget, arbejdsmetoder, indsats samt forbedringer – det virker godt for mig.

1   19

Lysten til at lære

Som lærer i snart 13 år ser jeg en stor forskel på især drengenes lyst til at lære i skolen. Jeg har haft en klasse med et klart undertal af drenge, som trak hinanden ned, når det gjaldt flid og indsats. Det var tydeligt, at kulturen blandt drengene i klassen var, at det at lave lektier hjemme eller bruge tiden fornuftigt i timerne ikke lå højt på deres ”to-do-liste”.

4   14

Evaluering på evaluering

I morgen er sidste dag med vores ’uge sex-uge’. En uge med en anden dagsorden på skemaet end normalt. En uge med kroppen i centrum. Som så ofte efter et forløb skal der evalueres – men hvordan/hvad er det vi evaluerer på? Hvad er en evaluering egentlig – og hvad skal den afspejle? I denne uge handler min blog om evalueringsbegrebet – om evaluering på evaluering.

9   25

Når morfar er med på sidelinjen

I min 6. klasse har jeg en dreng, som i perioder er meget udfordret af ADHD. Han har brug for vores to-lærer timer, hvor der, som han selv udtrykker det, er mere ro og hjælp til de svære opgaver. Men hvad så med alle de andre timer, hvor han også har brug for den ekstra hånd på skulderen? Løsningen for ham er at invitere sin morfar med i klasselokalet.

8   21

Dysleksi løber med opmærksomheden

Som lærer i klasser med ordblinde elever får både jeg og mine elever kurser, opfølgning samt ekstra støttetimer - men hvor er mit kursus, min opfølgning og støtte til mine elever med andre særlige behov? Jeg er i det daglige særligt udfordret af en elev med tourette, og det samme er eleven selv. Men hvor er hjælpen henne til mig som lærer samt den ekstra støtte, eleven har brug for?

0   12

Børn er mere ens, end de er forskellige

Christian Hyltoft Hellum er leder på Katrinebjergskolen i Aarhus, og han byder mig pænt inden for på sit kontor. ”Har du ikke lyst til at komme herop, så kan du se NEST-klasserne og møde eleverne?”, var hans første bemærkning, da vi talte sammen i telefonen sidste uge. Jo, tak. Jeg vil gerne både se og høre mere om det spændende projekt, Katrinebjergskolen har stablet på benene siden sommeren 2016.

0   8

Når it og medier giver en håndsrækning til udfordrede elever (del 3)

Rigtig mange børn og unge benytter internettet i fritiden i så høj grad, at deres medieforbrug står i kontrast til skolens som oftest meget skriftlige tilgang til undervisningen. I denne sidste blog (del 3) vil jeg sætte fokus på differentiering forhold til læsningen, Derudover beskriver jeg fordelene ved at bruge multimodale tekster til de elever, som er udfordret læsemæssigt. Til sidst vil jeg agitere for brugen af it som understøttende værktøj i hele klassen generelt, da det kan have en gavnlig effekt på alle børn samt tilføre en afvæbnende stemming i forhold til enkelte elevers følelser omkring den ellers lettere stigmatiserende it-rygsæk.

0   18

Når it og medier giver en håndsrækning til udfordrede elever (del 2)

Rigtig mange børn og unge benytter internettet i fritiden i så høj grad, at deres medieforbrug står i kontrast til skolens som oftest meget skriftlige tilgang til undervisningen. I blog nr. 2 sætter jeg fokus på den skriftlige tilgang til læsningen, og hvordan jeg i undervisningen kan bruge de multimodale tekster som et supplement til forståelse af læsningen.

0   10

Når it og medier giver en håndsrækning til udfordrede elever (del 1)

Rigtig mange børn og unge benytter internettet i fritiden i så høj grad, at deres medieforbrug står i kontrast til skolens som oftest meget skriftlige tilgang til undervisningen. I de næste tre blogs er jeg optaget af de positive sider internettet kan bidrage med i skoleregi – både hvad angår den mundtlige del, den skriftlige del og differentiering -  alt sammen med fokus på læsningen og de udfordrede elever.

0   25

Status efter et halvt år med tolærertimer – det gør en kæmpe forskel

D. 30. april 2015 skrev Charlotte Birk Bruun en blog med titlen ’Gør understøttende undervisning til tolærertimer og få bedre inklusion”. Min skole var én af de skoler, som valgte at omlægge de understøttende timer til tolærertimer. Det har betydet, at både min 6. klasse og min 8. klasse har tre timer om ugen med to lærere på. Det har gjort en kæmpe forskel for både mine elever og for min faglige stolthed som lærer. I denne blog vil jeg komme ind på nogle af de tiltag, vi har gjort os for at udnytte timerne bedst muligt.

3   18

Inklusionsbørnene åbner dørene for normaliteten

Siden august 2016 har Katrinebjergskolen i Aarhus forsøgt sig med en omvendt tankegang i forhold til at byde inklusion velkommen i klasserummet. I sommer startede der fire børnehaveklasser – helt som der plejer. To af klasserne er dog anderledes i år, da de er første skud på stammen ift. det amerikanske koncept NEST. Klasserne består kun af 16 elever – de fire af dem med svær autisme-diagnose. Klassen har tilknyttet to lærere hele tiden og er på et mindre timetal end de andre ’almindelige’ klasser.

Netværket for danskundervisning er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Dansklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
3.186 andre er allerede tilmeldt