BLOG Folkeskolens danskrådgiver

Trine Hemmer-Hansen:

Lærer og Folkeskolens danskrådgiver og Folkeskolens idrætsrådgiver

Abonner på nyt om Folkeskolens danskrådgiver i dit personlige nyhedsbrev.


0   9

Forberedelse til anderledes uger er vigtigt for de udfordrede børn

Fire gange om året bryder vores skole med elevernes almindelige skemaer og præsenterer alternative uger. Uger på tværs af årgangen med mulighed for fordybelse i specifikke fag. Disse uger er afholdte af de fleste børn, men for de udfordrede elever kan det være rigtig svært at begå sig uden for de faste skemalagte rammer. I denne blog kommer jeg med nogle bud på forberedelsen inden ugen skal løbe af stablen.

0   16

De tavse elever

Jeg tror, de fleste lærere har prøvet at have en udfordrende elev i klassen. Alligevel rummer vi dem, for det skal vi – og vi gør det langt hen af vejen godt. Jeg ser dog en markant forskel på, hvor meget tid jeg bruger på de stærkt udadreagerende elever i forhold til de tavse og indadvendte.

0   25

Kære forældre: ’Involver de implicerede’

Skal skolen blande sig i elevernes udfordringer/problematikker uden for skoletiden? Ja, hvis det påvirker trivsel i skolen. Nej, hvis det handler om kommunikation forældrene imellem. Forældrene har også et stort og vigtigt ansvar.

0   20

Mundtlig eller skriftlig kommunikationsform?

Mine elevers forældre har ikke mit telefon nr. Det er helt bevidst. Efter de nye arbejdstidsaftaler står jeg ikke længere til rådighed for opkald sen eftermiddag eller aften. Det betyder, at når forældrene har vigtige oplysninger eller spørgsmål til mig har de tre muligheder. De kan skrive en mail til mig, de kan bede mig ringe op til dem fra skolens telefon, eller vi kan aftale et personligt møde – men hvilken form er egentlig at foretrække?

0   38

Hvad kendetegner det gode forældremøde?

Sidste torsdag var jeg til mit første forældremøde i børnehaveklassen som forælder– og her til aften er jeg lige netop hjemvendt, efter jeg har afholdt forældremøde for sidste gang i min 9. klasse. Fælles for begge møders succes handler om tydelighed og engagement fra både lærere og forældre.

3   34

Velkommen til skoleverdenen

Kjolen bliver taget på, håret sættes og skoletasken kommer på ryggen. I dag er en stor dag. Vores pige skal starte i skole – første barn i skole. I skolegården bliver vi modtaget af en stor skare af indskolingselever alle iført flag og store smil – sikke en fantastisk velkomst.

1   42

Lærerne skal også differentieres

Traditionen tro byder min skole på en kold øl eller sodavand som afrunding på vores opstartsuge. Mens jeg indtager den sukkerholdige væske spekulerer jeg over ugens indhold. Et indhold som har bestået af en fin veksling mellem egen tid til forberedelse samt input hentet både blandt kollegaer og foredragsholdere udefra. Jeg savner dog én specifik ting…

0   5

Sidste skoledag – en dag med traditioner

I morgen får landets folkeskoleelever sommerferie i syv hele uger. Sidste skoledag er ofte lig med mange traditioner på den enkelte skole – og vores skole er ingen undtagelse.

6   14

’Must have’ til næste skoleår

Planlægningen af næste skoleår er ved at være godt i gang. Her er mit bud på en roman, som du skal læse med din kommende 9. klasse. Det er en fantastisk gribende ungdomsroman med et fængende flash back.

0   12

Når det ukendte blandes med det kendte

Når den ældre litteratur møder den nymoderne musikvideo! Inspirationen til denne blog kom, efter jeg i dag læste Malene Storms tanker om indholdet i hendes kommende årsplan. Det gav mig lysten til at beskrive mit nuværende danskforløb i min 6. klasse.

0   12

Når det personlige bliver fagligt

I sidste uge beskrev jeg vigtigheden i, for eleverne, at skille sig af med deres såkaldte manuskript i prøve-situationer. For fire måneder siden lavede jeg et forløb i min 8. klasse, som har hjulpet flere af de lidt tilbageholdende og tøvende elever med at blive mere sikre til fremlæggelser.

0   12

Manuskriptet skal erstattes af stikord

I morgen starter de mundtlige prøver landet over. Erfaringen viser mig vigtigheden i at have øvet mange fremlæggelser og oplæg, hvor eleverne kun må medbringe stikord – det klassiske ’manuskript’ skal ryddes af vejen, for det viser ikke elevens selvstændighed.

0   13

iPrøvens mange øjne

Opgavekommissionen har afviklet deres første landsdækkende iPrøve i skriftligt dansk. Hvordan tilgodeser man 65.000 elevers forskellige behov, hvordan godkendes prøvesættet og sker der en evaluering af prøven efterfølgende? Efter selv at have haft prøven inde på livet, er min nysgerrighed vakt omkring den, og derfor har jeg talt med Charlotte Rytter (medlem af opgavekommissionen) om tilblivelsen og de mange øjne, der kigger med i processen.

0   10

Studieforberedende vejledning

Inden længe starter de mundtlige prøver hos 9. klasseeleverne landet over. I dansk mundtlig er der stadig fri mulighed for, om den enkelte skole vælger prøveform A eller B.

4   20

Den nye iPrøve er født

3 ½ time. Adgang til nettet. Fire forskellige opgaver – værsgo’ at vælge! I dag sad samtlige 9. klasseelever til afgangsprøven i skriftlig dansk - til den splinternye iPrøve. Jeg har kigget opgaverne og den nye iPrøve igennem – og gennem tre kategorier ”opgavekravene, emnerne og genrerne” vil jeg vurdere den nye prøveform.

0   10

Chokolade? – Ja, tak!

Turen på dette års skolemesse i Aarhus var endnu engang et besøg værd. Allerede ved indgangen blev jeg budt på et stykke chokolade, og det skulle vise sig bestemt ikke at blive det sidste stykke jeg blev budt…

7   16

Feedback på elevtrivselsmålingen – eleverne skal høres

Den årlige elevtrivsel-undersøgelse er igen kommet på dagsordenen på vores teammøde. Hvordan formidler vi bedst muligt ud til eleverne og forældrene, hvad der springer i vores øjne – og hvilke tiltag skal der sættes i værk i klasserne?

4   19

READ – sammen om læsning

Det er både hyggeligt at læse sammen med min pige, og samtidig styrker jeg også hendes sprog og forudsætninger for at lære at læse. READ har startet en nysgerrighed på ord hos min pige, som hun ikke havde før….

0   10

At "tømme" billeder

I tre uger har mine lærerstuderende og jeg haft et spændende forløb om billedanalyse i dansk på 6. årgang. Forløbet valgte vi at kalde ’At tømme billeder’. Eleverne fik en indføring i analyse samt begreber inden for dette. Vi udvalgte herefter seks perspektiver på analysen, og til sidst sluttede vi med, at eleverne skulle fabrikere deres eget billede. Alt blev ”tømt”, og eleverne responderede enormt godt på de opstillede kriterier for opgaven. De evnede både som individuel og som gruppe at komme yderst tilfredsstillende omkring det teoretiske i deres arbejde samt gennem praksisdelen.

0   10

Den verbale vold

Er vi skarpe nok på den verbale vold? Vi lader ikke i dagligdagen eleverne tæve løs på hinanden – det stopper vi til hver en tid med sanktioner og konsekvenser til følge. Men den verbale arena er noget andet, for hvornår bliver et andet menneske ramt af ord?