BLOG Folkeskolens danskrådgiver

Trine Hemmer-Hansen:

Lærer og Folkeskolens danskrådgiver og Folkeskolens idrætsrådgiver

Abonner på nyt om Folkeskolens danskrådgiver i dit personlige nyhedsbrev.


0   27

Den (u)nødvendige overlevering

Før og efter sommerferien finder der som regel overleveringer sted internt på skolerne. Tidligere klasselærere skal videreformidle viden, faglig info og personlige opmærksomhedspunkter, men hvor kvalitative er disse overleveringer egentlig?

0   51

Afgangsprøven: Når karakter og følelser blandes sammen

Lærerjobbet består af så meget mere end ’blot’ at undervise elever. Gennem samtaler, lejrture, personlige snakke og møder kommer vi meget tæt på mange af vores elever, som ikke kan undgå at komme ind under huden på os. Disse følelser kan være svære at abstrahere fra til afgangsprøverne.

0   66

Afgangsprøven: Når 10-tallet ikke er godt nok

Når 10-tallet ikke længere er acceptabelt hos mange af eleverne, så er der efter min mening noget galt i vores samfund. Hvorfor er situationen kørt sådan af sporet?

0   27

Afgangsprøver: ”Hvad fik du i karakter?”

Afgangsprøverne er for alvor sparket i gang. Rundt om i landet er 9. klasseeleverne sendt på læseferie for at forberede deres kommende prøver. Fokus blandt de unge er i den grad på karakterens størrelse – hvordan kan vi som lærere være med til at ændre den indstilling blandt eleverne?

0   35

Sidste skoledag – fra dødslister til karameller

De seneste år har en noget ubehagelig kultur bredt sig på 9. klassernes sidste skoledag, og dagen har været decideret frygtet af enkelte elever. Forventningerne til revy, udklædning og karameller trådte for en stund i baggrunden.

0   37

Børnestavning: Fejlene retter vi senere…

Børnestavning er det store hit hjemme hos os for tiden. Min datter og hendes klassekammerater fra 0. klasse knokler løs med at få bogstaverne rigtigt sat sammen til de mange ord, de gerne vil skrive. Det er langt fra alle ord, jeg kan forstå, men så længe det er ok at stave derudaf, så bevares der flow i historiefortællingen og motivationen dræbes ikke.

0   38

Eleverne om årets iPrøve: ”Genren er altafgørende”

I sidste blog beskrev jeg med mine lærerøjne dette års iPrøve. Over de sidste uger har jeg kontaktet 9. klasseelever rundt om i landet for at få dem til at sætte ord på dette års iPrøvesæt – følte de sig klar til den forholdsvis stadig nye skriftlige prøveform?

1   89

iPrøven: Hvor der er en vilje, der er der også en vej

I dag kl. 9:00 sad 9. klasseeleverne landet over til deres første skriftlige prøve. For blot anden gang skulle iPrøven udfordre eleverne i at formidle tekster, skrive i forskellige afsenderroller samt skrive til forskellige målgrupper. Hvordan lykkedes det i år?

2   30

Udtræksfag afsløret: Stor forskel på fagenes massefylde

I mandags fik 9. klasses eleverne besked om, hvilke to udtræksfag deres klasse skal op i. I min klasse var der glæde og stor tilfredshed at spore, mens jublen i parallelklassen var knap så højlydt.

0   34

Lærerens hjælpende hånd

De kommende afgangsprøver i mundtlig dansk er i startfasen. I den næste periode skal jeg som lærer godkende elevernes valg af prøvetekst og dernæst vejlede i efterfølgende ti lektioner – men hvad så bagefter? Hvordan sikres det, at læreren ikke hjælper eleverne for meget?

7   36

Når dysleksi kan være svær at spore…

Til skole/hjem-samtalen i november måned insisterede én af mine 9.klasses elever på at blive testet for ordblindhed. Både forældre og os lærere bakkede selvfølgelig op, men troede ikke der var noget om snakken. Testen gav eleven klar besked: ”Du er ordblind”!

1   57

Fagfordeling: Lærernes forskellige ressourcer er ledernes dilemmaer

Tiden er inde for næste skoleårs fagfordeling. Det er et kæmpe puslespil for lederne at få alle brikker til at falde på plads. Hvordan skal der prioriteres, når man vil sikre et bredt og godt fundament hele vejen rundt – og hvad har det af konsekvenser?

0   31

OK18: Når eleverne får taletid

Radioen, nyhederne og avisartikler bugner med skrivelser om en evt. lockout. Som lærer til elever i 9. klasse har emnet også været på dagsordenen op til flere gange. I sidste uge bad jeg mine elever skrive et læserbrev, hvor de skulle råbe politikkerne op med deres syn på en potentiel lockout.

3   125

Lærernes manglende trivsel

Slår man ordet trivsel op i ordbogen støder man på følgende definition: ’Et udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet’. Kan vi tale om, at lærerne er i trivsel lige nu?

0   48

Legegrupper: Skal børnene tvinges til leg?

For et par uger siden skulle min datter hjem til en af drengene fra sin klasse. Det var ikke noget, hun selv havde efterspurgt, men derimod et ønske om legegrupper fra klassens forældreråd.

14   278

Endnu en kompetent lærer siger stop

Hun er én af de dygtigste lærere, jeg kender. Hun startede som min praktiklærer, og derefter var vi hver for sig i ti år. Vi blev genforenet for fire år siden som kollegaer, og i sidste uge afleverede hun så sin opsigelse. Hun kan og vil ikke stå model til de forhold, lærerne bliver budt i folkeskolen i dag.

2   80

Udtræksfag: Når lederne taler over sig

Her i februar måned fik lederne rundt på landets skoler besked om, hvilke udtræksfag deres 9. klasser skal op i her til sommerens FP9. Reglen er den, at elever og lærere om små to måneder sammen får at vide, hvilke to udtræksfag klasserne har trukket. Nogle ledere overholder dog ikke aftalen, og dermed er der lærere rundt om i landet, som allerede nu ved hvilket fag, deres elever skal op i…

27   36

READ-projekt: Klistermærkerne driver motivationen

Min datters 0. klasse er med i kommunens READ-projekt, hvor alle elever får udleveret en taske med bøger – både til højtlæsning men også til børnenes egen læsning. For hver gang vi har læst sammen herhjemme, skal det noteres ned i en læsekontrakt – og efter ti læsninger sammen udløser det et fint klistermærke.

0   18

Eleverne skal selv lære at lære

Mange unge mennesker i dag er vant til at få at vide, hvad de skal gøre. ”Gå ud med skraldespanden”, ”Tøm opvaskemaskinen” eller ”Ryd op på dit værelse”. Dette sker meget sjældent på eget initiativ. Denne lidt initiativløse zombie-tilstand kan jeg ofte se gå igen i danskfaget i de ældste klasser. Alle sidder og venter på, hvad jeg kommer med! I ugerne op til vinterferien gjorde jeg op med dette. I min danskundervisning ville jeg have eleverne til at fortælle mig, hvad der var vigtigst i novellerne.

1   31

Mus-samtalen: Mere fokus på udviklingsdelen

Januar eller februar måned er ofte lige med den årlige mus-samtale hos den nærmeste leder. Jeg efterlyser en ny tilgang til samtalen, da den ofte blot ender i en times snak om trivsel og ønsker til næste skoleår. For mig at se fylder udviklingsdelen alt for lidt.

Netværket for danskundervisning er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Dansklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
17.028 andre er allerede tilmeldt