BLOG Ernæringskommentaren

SKRIBENTER
Line Damsgaard:

Ernæringschef, Handel, Marked & Ernæring

Børge Koch:

Videncenterchef

Regitze Siggaard:

sundhedsinnovator

Sinne Smed:

Lektor

Birgitte Flensholt:

Selvstændig kostkonsulent

Marianne Zangenberg Lynggaard:

selvstændig konsulent

Bent Egberg Mikkelsen:

Professor. Urban Food Systems Transformation

Judith Kyst:

Direktør

Ida Husby:

MPH, ph.d. og uddannelsesleder ved Ernærings- og sundhedsuddannelsen

Dorte Ruge:

Seniorforsker, Phd., Lektor

Anne Pøhl Enevoldsen:

Enhedschef, Bæredygtig Mad og Sundhed

Abonner på nyt om Ernæringskommentaren i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   8

Varmt madtilbud på alle skoler i Århus Kommune

Nye produktionskøkkener etableres over en 10-årig periode

1   2

Verdens bedste nyhed om sundere mad til skolebørn? - Det virker!

Velfærdsamfundet har forsynet det moderne menneske med et utal af muligheder. Men det har osse efterladt politikmagere og beslutningstagere med eet stort problem. For hvad gør man ved usunde spisevaner, overvægt og fedme blandt børn, i en verden hvor vi traditionelt sætter individets frie valg og en dynamisk markedsøkonomi meget højt? Og hvor indgreb, forbud, restriktioner, skatter og afgifter ikke just ligger øverst i den almindelige politikers værktøjskasse over foretrukne politiske instrumenter? Man kigger til skolen! Og den gode nyhed er at interventioner, der vil fremme sundere mad til skolebørn, virker. Det er en af hovedpointerne i en ny videnskabelig artikel som jeg, sammen med to medforskere, netop har fået optaget i tidsskriftet Nutrients.

0   2

Sund Formidling

Myter og anekdoter om ernæring og sundhed florerer i store mængder i diverse medier, og de er med til at gøre danskerne forvirrede og usikre på, hvad der er op og ned i debatten om sundhed og ernæring. Men hvordan opstår myter? Og hvordan undgår sundhedsformidlere, skribenter, bloggere og meningsdannere til at bidrage til yderligere mytedannelse? Det sætter podcastserien Sund Formidling fokus på i løbet af tre episoder.

0   3

Hindbærroulader over skærmen

Kriser kræver ofte kreativ omstilling, ikke mindst i køkkenet, hvor coronanedlukningen såvel som tidligere kriser har tvunget os til at være innovative. Det gælder også for Madkamp.

0   1

Sesam sesam – nu lukker vi porten op til det magiske læringsrum

- et rum hvor det hele handler om fødevaresystemets grønne omstilling

0   4

Det nye år bringer nye officielle kostråd

Ligesom tidligere bygger budskaberne på evidens for sammenhængen mellem kost og sundhed, men som noget nyt forholder rådene sig også til, hvor meget kosten belaster klimaet.

0   2

Pitstop - måltider og madmod

Der er flere veje til sunde liv - racerbiler er en af dem. Det er en kunst at møde et barn med spiseudfordringer på barnets præmisser. Med Filip lykkedes det ved at vise ham bøger med racerbiler. Filip faldt pladask for en flot Ferrari og dermed var der kontakt.

0   3

International kampdag mod madspild: Science undervisningen kan tiltrække unge langt bredere med tematiseret og Projekt Baseret Læring.

Og nu vil de unge fra Læringshuset Nærheden vise hvor langt de er kommet med Smart Home løsninger mod madspild. 48 elever fra Hedehusene har gjort sig ekstra UMAGE de seneste måneder i projekt Unge Madspilds Genier. Og i dag den 29/9 på den internationale madspildsdag i september har de så fået muligheden for at vise deres prototyper og løsninger frem for fødevareminister Mogens Jensen.

0   3

Hvordan får vi flere elever til at vælge erhvervsskolevejen?

Mange af vores elever har aldrig hørt om erhvervsuddannelserne i folkeskolen. Vi har brug for, at lærerne ved mere om os, ellers får vi aldrig flere faglærte.

0   1

Mad og bevægelse i fællesskaber

Rapporten ”Fremme af sunde mad- og måltidsvaner blandt børn og unge (2018)” udgivet af Vidensråd for forebyggelse anfører, at det er veldokumenteret, at sunde mad- og måltidsvaner kan være med til at fremme og bevare et godt helbred livet igennem. Gode mad- og måltidsvaner medvirker bl.a. til at forebygge overvægt og svær overvægt og dertilhørende alvorlige komplikationer på både kortere og længere sigt.

0   1

Da covid-19 tog grydeskeen ud af hånden på os, greb vi fat om piskeriset

Det har været en turbulent tid med mange aflysninger af stort som småt for os alle. Noget har nærmest været en lettelse, mens andet har gjort rigtig ondt at måtte aflyse. For mig personligt var aflysningen af sommerens Madskoler en af de større mavepustere.

13   27

Tid til en folkeskole med køkken, køkkenleder og spisesal

– behøver det være så svært ?

0   10

Skolevægring og mad

Mad løser ikke alt, men intet løses uden. Det er for kækt at sige, at skolevægring løses med mad, men mad er en væsentlig faktor omkring skolevægring.

0   1

Skal børn og unge have en stemme i kampen mod madspild? Unge MAdspilds GEnier er i luften. Og de kommer til at gøre sig UMAGE

Er vi gode nok til at lytte til unge mennesker og deres evne til at finde innovative løsninger på globale udfordringer? Og går vi dermed glip af værdifulde og kreative løsninger når det gælder indsatsen for at indfri verdensmålene? De seneste års debat og klimakrise peger på at vi skal være bedre. Kan vi f.eks. bruge undervisningen i skolen til at skærpe kampen mod madspild? Og kan vi sigte mod at udnytte denne læring til at ruste den unge generation bedre når det gælder de kvalifikationer som fremtidens arbejdsmarked kræver? F.eks. i form af evnen til design tænkning, kritisk reflektion, arbejde i grupper, forståelse af science principper og ikke mindst evnen til at ”tænke digitalt”. Ja – men vi skal gøre os UMAGE! Og netop det at gøre sig UMAGE har givet navn til de Unge MAdspilds GEnier der nu er i luften. Fem skoler, fem projektledere og fem forskellige digitale/science tilgange arbejder nemlig hen over foråret målrettet med madspild og sciencekapital. Og hvilken dag er mere velegnet til at præsentere en særlig indsats for verdensmål nr. 12.3 end netop den 12 marts? Som medlem af en europæisk ekspertgruppe om ”Citizen Science in the Classroom” har jeg de seneste dage haft muligheden for at diskutere hvordan vi i skolen understøtter unge menneskers bidrag til at udvikle science baserede løsninger på klimaudfordringerne. Og til at komme med et dansk bud på hvordan vi helt konkret kan arbejde med madspild som eksempel på hvordan skolen og de unge kan få en stemme i løsningen af en af tidens store problemer for fødevaresystemet. Og med fem skoler godt i gang er vi godt forberedt på at komme med et science og digitalt støttet bud på den nationale madspildsdag som fødevareministeren netop har annonceret til afholdelse den 29. September 2020.

0   9

Unges klima-shitdetektor kræver handling

Det er vist ikke gået nogens næse forbi, at unge har taget klimaspørgsmålet til sig. De vil ikke spises af med fortidens - og nutidens – tankeløse forbrug af ressourcer, miljøskadende kultur og væremåder.

0   4

Et sundhedspædagogisk spørgsmål om folkeskolens didaktiske fokus og ansvar for dannelse af elevernes madkultur, madtrend og prioritering, via valgfaget madkundskab: ”Har du lavet mad med din familie i dag?”

Artiklen, som er udarbejdet i et tæt samarbejde med Anita Lagoni (BA i ernæring og sundhed og kandidat i pædagogik) ønsker at sætte fokus på, hvordan lærernes rolle og det didaktiske perspektiv på valgfaget madkundskab, kan skabe lyst, kompetencer og større forudsætninger for elevernes kobling imellem teori og praksis, udenfor skoletiden. Skal der tænkes mere helhedsorienteret imellem skole, fritid og hjem? Skal eleverne have hjemmearbejde for i faget og hvis dette er tilfældet, hvordan kan det praktiseres? Skal lærerne udlevere vejledende materiale der opfordrer og motiverer elevernes deltagelse i madlavningen i hjemmet, eller måske endda søsætte sociale madfællesskaber udenfor skoletiden og i så fald, hvem skal understøtte dette?

0   7

Giv børnene (mad)kundskaber, så de kan være med i kampen mod madspild

Tallene for den mad der spildes, er svimlende høje. Ud over at madspild har en væsentlig klimabelastning har det også en betydelig økonomisk betydning. Madspildet er størst i det private. Derfor giver det rigtig god mening, at også børnene lærer om madspild og ikke mindst opnår kundskaber til at kunne minimere madspild – og det helt ideelle sted at lære herom er ”hands on” i køkkenet.

2   8

Er skolemad en død sild ?

Eller er der håb forude for de skoler og forældre, der ønsker skolemad for alle?

0   1

Grønne madvaner kræver råvarekendskab og køkkenfærdigheder

Bælgfrugter er blevet en del af mange unges madrepertoire, men kendskabet til almindelige danske grøntsager i sæson er til gengæld lavt, ligesom manglende madlavningsevner er en barriere.

0   3

Madmyter – sundt eller falsk

Det kan være svært at finde rundt i junglen af sundhedsinformation, både for os som voksne og for vores børn. I Fødevarestyrelsen har vi derfor udgivet en række nye film, som skal gøre os klogere på nogle af alle madmyterne.

Ernæring og sundhedsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for madkundskab, sundhed og ernæring. I samarbejde med Foreningen for madkundskab.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
792 andre er allerede tilmeldt