BLOG Dansk som andetsprog

Lone Wulff:

Lektor

Abonner på nyt om Dansk som andetsprog i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

6   23

Halvering af dansk som andetsprog i den ny læreruddannelse

Mine fagkollegaer og jeg håber inderligt, at dansk som andetsprog igen oprettes som fag på læreruddannelsen (jf. mit sidste blogindlæg), men udover denne specialisering og (potentielt) genopståede faglige kompetence, hvad har vi så at byde på for kommende lærere og folkeskole?

0   12

Mangel på specialister i dansk som andetsprog

Eller: Når professionsuddannelse ikke samstemmes med professionen

0   31

"En massiv forringelse af kvalitet og timetal for alle vores studerende"

Det er forudsigelsen for bl.a. læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole (KP): ”Hvis udspillet føres ud i livet i sin nuværende form, vil det indebære en massiv forringelse af kvalitet og timetal for alle vores studerende.” Udspillet er regeringens uddannelsesvisioner, hvor uddannelser skal flyttes væk fra de store byer. Logikken (!?) er, at uddannelsessteder med flest studerende, vil ende med at have færre midler - jo større uddannelsessted, jo færre penge per studerende.

0   13

”Det er en del af skolens dannelsesopgave, at alle elever lærer sproget i fagene”

Sådan siger en bachelorstuderende, Caroline, på Københavns Professionshøjskole. Hun har valgt at skrive BA i dansk som andetsprog i kombination med sit undervisningsfag, samfundsfag. Vi holder et møde, for jeg er interesseret i at finde ud af, hvorfor hun vælger den kombination.

0   9

Kære lærere. Mange tak for hjælpen med at lave en god læreruddannelse

Mange tak til alle jer som bidrager til at studerende i dansk som andetsprog på læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole, bliver dygtige kommende folkeskolelærere. Vi har brug for jer på mange niveauer, og de sidste år har vi nydt godt af alt fra observationer af jeres praksis til reelt samarbejde hvor I, som eksperter, udfordrer os.

0   6

Samtaler om matematik i udskolingen. Små kneb, stor effekt

De fire nedslag herunder er eksempler fra matematikundervisning i 9. kl. hvor læreren bruger klasserumssamtalen til at stilladsere både faglige og sproglige kompetencer hos klassens fler- og etsprogede eleverne. Jeg observerede undervisningen, og eleverne fortalte mig efterfølgende hvor meget de lærer hos denne lærer. De kom ind på hvordan de samarbejder og kredsede om at samtalen står centralt: ”Så taler vi lige om det. Det er super. Du får diskuteret det og får snakket om det og så kommer du frem til noget: To hoveder tænker bedre end et”, sagde en af eleverne.

0   10

Minister til eksamen

Situation: En typisk eksamenssituation på læreruddannelsen, 2018. De tre aktører er: 1) Eksaminand (herefter MR), undervisningsminister, liberal. 2) Eksaminator (herefter Eks) lektor i dansk som andetsprog, og 3) Censor.

0   10

Reklamespot: undervising i modtagelsesklasse

I YouTube-videoen 'Forskellighed og fællesskab. En fortælling om en modtagelsesklasse i Rødovre' møder vi lærere og elever fra en modtagelsesklasse på Valhøj skole i Rødovre. Lærerne, Malene og Rikke, giver et engageret indblik i deres målrettede og differentierede undervisning for nyankomne elever. Det meget inspirerende at høre de to professionelle lærere præsentere deres undervisning. De ved præcis, hvad de vil, og hvordan de arbejder mod målet. Samtidig ser vi elevers præsentationer som en demonstration af denne bevidste tilgang.

0   13

Sprogtest som stopprøve i 0. klasse

Liberal Alliance vil have stopprøver i 0. kl. Partiets integrationsordfører peger på, at det skal sikre, at de flersprogede eleverne lærer dansk og sprogligt bliver klar til 1. klasse. Hun mener tilsyneladende, at det sådan man optimerer de små elevers skolegang og motiverer deres forældre til at lære børnene dansk. Heldigvis har gode folk med fingeren på pulsen peget på det absurde i at lave stopprøver for børn på 5-6 år. De gør det også klart at der i 0. kl. allerede foretages en professionel og løbende vurdering af alle elever med henblik på at vejlede i den rigtige retning.

0   9

Dansk som andetsprog på læreruddannelsen – nedlagt og genopstået

For et par år siden forsvandt linjefaget dansk som andetsprog fra læreruddannelsens fagrække. I stedet for blev der oprettet et fagområde ’Undervisning af tosprogede elever’ som en del af det pædagogiske fag. Alle studerende, som uddannes i dag, gennemgår dermed et obligatorisk modul om, hvordan dansk som andetsprog bliver en del af deres fagundervisning.

Netværket Dansk som andetsprog er for alle, som underviser i dansk som andetsprog eller har interesse for undervisning af flersprogede elever og nyankomne.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
982 andre er allerede tilmeldt