BLOG Dansk Skoleidræt

SKRIBENTER
Signe Bøtter-Jensen:

Projektleder (tidl. lærer)

Anebine Danielsen:

Projektleder (tidl. lærer)

Annette Borch:

Projektleder (tidl. lærer)

Abonner på nyt om Dansk Skoleidræt i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   12

Alle børn med i idrætsfaget

Dansk Skoleidræt har udarbejdet et materiale, der skal gøre det lettere for lærere at få elever med funktionsnedsættelser eller andre særlige behov med i idrætstimerne.

0   12

Sundhed er en skal-opgave for alle undervisere

I uge 6 har mange skoler temauge om sundhed. Men det er vigtigt at sætte emnet på skemaet langt hyppigere, og der skal vi lærere gå forrest. Det behøver ikke at være så svært i praksis.

0   9

Julekalender kombinerer bevægelse og julehygge

Sæt fut i den lidt stillesiddende december måned. Dansk Skoleidræt er klar med årets bevægelsesjulekalender, der sætter fokus på, at bevægelse kan være mange ting.

0   823

Styrk idrætsfaget

Fysisk aktivitet har fået et løft i skolen i kraft af de 45 minutters daglig bevægelse. Men det er vigtigt, at man fortsat husker idrætsfaget og prioriterer at videreuddanne og inspirere idrætslærerne i deres arbejde. Ikke mindst nu hvor faget også er blevet prøvefag.

4   717

Bevægelse i skolen forringer ikke fagligheden

Forskningsprojektet ”Forsøg med Læring i Bevægelse” har ikke vist en entydig sammenhæng mellem bevægelse og læring. Men det står klart, at man med fordel kan gøre en indsats for at hæve børn og unges fysiske aktivitetsniveau i skolen - uden at det sker på bekostning af det faglige niveau.

0   724

Prøve i idræt giver faget et tiltrængt løft

Dansk Skoleidræt hilser den nye prøve i idræt velkommen, men ser samtidig en fare i, at elevernes færdigheder og viden inden for faget ikke vægtes højt nok til prøven.

2   1106

Der skal være mål og retning med bevægelsen

Aktiviteterne i den nye og længere skoledag skal bedst muligt understøtte det overordnede mål om at løfte det faglige niveau og styrke elevernes trivsel - også når det kommer til aktiviteter med bevægelse.

0   1087

Saltvandsindsprøjtning til skoleidrætten

Dansk Skoleidræt får en merbevilling på 4,25 mio. kr. til implementering af folkeskolereformen over de næste tre år. Det stod klart, da kulturministeren forleden offentliggjorde den politiske stemmeaftale om idræt.

0   1192

Idrætspolitik skal favne hele idrætsbilledet

Dansk Skoleidræt fylder meget lidt i den analyse af idrættens struktur og økonomi, som Kulturministeriet netop har offentliggjort. Til gengæld fylder hovedidrætsorganisationerne meget i den næsten 200 sider lange rapport. Og måske er det meget symptomatisk for idrætsbilledet i dagens Danmark.

1   1278

Lærerne skal rustes til reform-ræset

Med reformens krav om 45 minutters daglig motion og bevægelse fra næste skoleår, er der lagt op til en seriøs forandring af den danske skole, og hvis alt går vel, vil det trække renter langt ind i voksenlivet på eleverne. Men den positive udvikling sker ikke af sig selv, og det kræver, at vi ruster lærerne til opgaven.

6   2265

Skoler og foreninger skal have en ligeværdig dialog

Reformens krav om en mere åben skole er en gylden mulighed for både skoler og det lokale foreningsliv i kommunerne. Men vi skal have en dialog om, hvordan samarbejdet kan skrues sammen for at få den optimale synergieffekt.

0   1970

F for folkeskole - forandret og forbedret

Dansk Skoleidræt udkommer i dag med et inspirationsmateriale, der skal hjælpe skolerne med at håndtere reformens krav om 45 minutters daglig idræt, motion og bevægelse i skolen.

0   1881

Husk skoleidrætten i forhandlingerne

Dansk Skoleidræt følger naturligvis med stor spænding de aktuelle folkeskoleforhandlinger, og i den forbindelse vil vi gerne komme med et par indspark:

0   1862

God idrætsundervisning kræver forberedelse

I den aktuelle konflikt mellem DLF og KL har idrætslærernes forberedelsestid været flittigt til debat. Idrætsfaget er blevet fremstillet som et fag, der ikke kræver nær den samme forberedelse som fx matematik, og det bunder måske i den lave status, som faget desværre stadig lider under mange steder. Det skal idrætslærerne og alle med interesse for idræt, børn og bevægelse gå sammen om at ændre på.

1   2079

Bevægende undervisning

”Baller til stol”-undervisning, lidt ud i grupper, tilbage ”på den flade” i klassen og snakke om gruppens svar. Mange elever vil nikke genkendende til dette mønster fra en gennemsnitlig skoledag. Men hvorfor ikke tage en beslutning om at bevæge undervisningen i en ny og mere aktiv retning?

0   2734

Folkeskolereformen - en trussel mod lærerne eller en mulighed for børnene?

Der er masser af gode takter i den folkeskolereform, som regeringen i dag har fremlagt. Fra Dansk Skoleidræt skal derfor lyde denne opfordring: Lad os nu se på mulighederne og ikke begrænsningerne i en ny dansk skole, der bl.a. har fokus på daglig bevægelse for ALLE børn.

0   1444

Hjælp eleverne med at komme aktivt fra start

Hvis eleverne springer på cyklen om morgenen eller sætter det lange ben foran, er de ikke kun godt på vej til skole - de er også godt på vej til at lære mere. Derfor er det vigtigt, at både forældre og skole tager ansvar for, at børnene får en aktiv start på dagen.

0   915

Gør hver skoledag til en motionsdag

Fredag den 12. oktober fejrer Skolernes Motionsdag 30 års jubilæum. Gennem de tre årtier, der er gået, er Skolernes Motionsdag blevet en fast tradition på de fleste danske skoler. Heldigvis – for her bliver vi mindet om, hvor sjovt det er at bevæge sig sammen. Derfor lyder opfordringen her fra: Husk at gøre det hele året rundt!

0   849

Sæt bevægelse på skemaet

Skolen er et godt sted at starte, hvis man gerne vil højne aktivitetsniveauet blandt danske børn og unge. Dansk Skoleidræt stiller sig derfor til rådighed i undervisningsministerens projekt "Læring i Bevægelse" og opfordrer alle skoler og kommuner til at lade sig inspirere af de mange gode tiltag, der allerede findes.

0   706

Lad nu lærerne undervise i skolen

Forleden åbnede statsministeren Folketinget med rosende ord til den danske lærerstab, og i anledning af lærernes dag føler jeg trang til at stemme i. Ikke kun fordi jeg i mit job som generalsekretær i Dansk Skoleidræt hver dag møder dygtige og engagerede lærere, der fortjener en hyldest, men også fordi jeg synes, at der er behov for at slå et slag for lærergerningen som sådan.

Idrætsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
5.443 andre er allerede tilmeldt