BLOG Dansk Skoleidræt

SKRIBENTER
Signe Bøtter-Jensen:

Projektleder (tidl. lærer)

Anebine Danielsen:

Projektleder (tidl. lærer)

Annette Borch:

Projektleder (tidl. lærer)

Per Jessen:

Lektor på læreruddannelsen UC Nordjylland

Abonner på nyt om Dansk Skoleidræt i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

3   12

Hvorfor er det nu lige, at eleverne har idræt i skolen?

Ja, man skulle nærmest tro, at der er en del i skoleverdenen, der har glemt det. For på mange skoler modtager eleverne stadig ikke idrætsundervisning, selvom de nu har været fysisk til stede i et stykke tid.

3   18

Idræt og bevægelse skaber motivation i en monoton nødundervisning

Dansk Skoleidræt og Danske Skoleelever slår et slag for at opprioritere idræt og bevægelse hjemme bag skærmene. Det vil bidrage med øget motivation, variation og trivsel.

0   5

Sæt fokus på kultur og motivation i idrætsundervisningen

En præstationskultur motiverer måske en del af børnene, men demotiverer andre. Som lærer gør man klogt i at rode rundt i den didaktiske værktøjskasse og være meget bevidst om de forskellige motivationsformer i idrætstimerne.

0   10

Coronabriller giver nyt syn på idrætsundervisningen

"Det er ikke nødvendigvis negativt at få nye briller og dermed et nyt syn på egen praksis. Der er mange kreative og dygtige idrætslærere, som stoler på deres sunde fornuft, og helt sikkert allerede tænker i løsninger og muligheder, og dermed er med til at videreudvikle faget," lyder et af budskaberne i dette indlæg fra Dansk Skoleidræts faglige udvalg.

0   11

Idræt og Corona - udfordring eller opgivelse?

Krisen har rejst flere spørgsmål omkring afvikling af idrætsfaget på hver enkelt skole. Hvad har du som idrætslærer gjort for at prioritere faget over for såvel kolleger som elever i den svære tid?

0   16

Temabaseret idrætsundervisning

Planlægningen af næste skoleårs idrætsundervisning står snart for døren. Dansk Skoleidræts Faglige Udvalg slår et slag for den temabaserede af slagsen.

0   10

Idrætsundervisningen er ikke altid lige køn

Møder vi eleverne i idræt med nysgerrighed i forhold til, hvem de er, hvad de kan, og hvad deres potentialer er? Mine erfaringer - og uhensigtsmæssige tendenser belyst i nye undersøgelser - får mig til at tvivle på, om vi i vores praksis begrænser elevernes udfoldelse på baggrund af deres køn med forudindtagne ideer om, hvad de kan og hvilke præferencer, de har.

0   7

Bad efter idræt: Kropsforskrækkelsen starter i hjemmet

Har I også udfordringer med at få de ældste elever til at bade efter idræt? Så sørg for at få taget en dialog om emnet – det kan være relevant i såvel klassen som i skolebestyrelsen.

0   12

Alle børn med i idrætsfaget

Dansk Skoleidræt har udarbejdet et materiale, der skal gøre det lettere for lærere at få elever med funktionsnedsættelser eller andre særlige behov med i idrætstimerne.

0   12

Sundhed er en skal-opgave for alle undervisere

I uge 6 har mange skoler temauge om sundhed. Men det er vigtigt at sætte emnet på skemaet langt hyppigere, og der skal vi lærere gå forrest. Det behøver ikke at være så svært i praksis.

0   12

Julekalender kombinerer bevægelse og julehygge

Sæt fut i den lidt stillesiddende december måned. Dansk Skoleidræt er klar med årets bevægelsesjulekalender, der sætter fokus på, at bevægelse kan være mange ting.

0   823

Styrk idrætsfaget

Fysisk aktivitet har fået et løft i skolen i kraft af de 45 minutters daglig bevægelse. Men det er vigtigt, at man fortsat husker idrætsfaget og prioriterer at videreuddanne og inspirere idrætslærerne i deres arbejde. Ikke mindst nu hvor faget også er blevet prøvefag.

4   717

Bevægelse i skolen forringer ikke fagligheden

Forskningsprojektet ”Forsøg med Læring i Bevægelse” har ikke vist en entydig sammenhæng mellem bevægelse og læring. Men det står klart, at man med fordel kan gøre en indsats for at hæve børn og unges fysiske aktivitetsniveau i skolen - uden at det sker på bekostning af det faglige niveau.

0   724

Prøve i idræt giver faget et tiltrængt løft

Dansk Skoleidræt hilser den nye prøve i idræt velkommen, men ser samtidig en fare i, at elevernes færdigheder og viden inden for faget ikke vægtes højt nok til prøven.

2   1106

Der skal være mål og retning med bevægelsen

Aktiviteterne i den nye og længere skoledag skal bedst muligt understøtte det overordnede mål om at løfte det faglige niveau og styrke elevernes trivsel - også når det kommer til aktiviteter med bevægelse.

0   1087

Saltvandsindsprøjtning til skoleidrætten

Dansk Skoleidræt får en merbevilling på 4,25 mio. kr. til implementering af folkeskolereformen over de næste tre år. Det stod klart, da kulturministeren forleden offentliggjorde den politiske stemmeaftale om idræt.

0   1192

Idrætspolitik skal favne hele idrætsbilledet

Dansk Skoleidræt fylder meget lidt i den analyse af idrættens struktur og økonomi, som Kulturministeriet netop har offentliggjort. Til gengæld fylder hovedidrætsorganisationerne meget i den næsten 200 sider lange rapport. Og måske er det meget symptomatisk for idrætsbilledet i dagens Danmark.

1   1278

Lærerne skal rustes til reform-ræset

Med reformens krav om 45 minutters daglig motion og bevægelse fra næste skoleår, er der lagt op til en seriøs forandring af den danske skole, og hvis alt går vel, vil det trække renter langt ind i voksenlivet på eleverne. Men den positive udvikling sker ikke af sig selv, og det kræver, at vi ruster lærerne til opgaven.

6   2265

Skoler og foreninger skal have en ligeværdig dialog

Reformens krav om en mere åben skole er en gylden mulighed for både skoler og det lokale foreningsliv i kommunerne. Men vi skal have en dialog om, hvordan samarbejdet kan skrues sammen for at få den optimale synergieffekt.

0   1970

F for folkeskole - forandret og forbedret

Dansk Skoleidræt udkommer i dag med et inspirationsmateriale, der skal hjælpe skolerne med at håndtere reformens krav om 45 minutters daglig idræt, motion og bevægelse i skolen.

Idrætsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.174 andre er allerede tilmeldt