BLOG Dansk på læreruddannelsen

SKRIBENTER
Hanne Beermann:

Lektor i dansk og praktikleder

Abonner på nyt om Dansk på læreruddannelsen i dit personlige nyhedsbrev.


0   14

Konge dansk

Giv nu de studerende mulighed for at blive konge gode til danskundervisning

0   12

Faglig falliterklæring

KL og regeringen giver op: målet om at 95% af timerne i folkeskolen skulle læses af lærere med undervisningskompetence i faget er fuset ud.

2   10

Klar tale, tak, også på skrift

De studerendes skriftsprog bør tælle med, når censorer og eksaminatorer vurderer eksamensopgaver.

0   9

Ambitiøst – seriøst?

Danske Professionshøjskoler har ambitioner: Den faglige fordybelse skal understøttes. Professionshøjskolerne kan selv gøre noget for det. For eksempel sørge for at tiden til undervisningsfagene ikke smuldrer væk i forsøget på at indfri mange andre ambitioner.

0   14

Er bacheloropgaven gået i hundene?

Alt for få lærerstuderende skriver bacheloropgaver i dansk. Det skader udviklingen af faget i skolen og svækker forbindelsen mellem dansk i folkeskolen og i læreruddannelsen.

Netværket for danskundervisning er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Dansklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
17.252 andre er allerede tilmeldt