BLOG Brian Degn Mårtensson

Brian Degn Mårtensson:

Pædagogisk filosof

Abonner på nyt om Brian Degn Mårtensson i dit personlige nyhedsbrev.


6   22

Bør skolen aktivt bekæmpe negativ social arv?

Nogle tanker om en af samtidens nøglediskussioner.

3   10

Hvem ringer klokkerne for?

Iagttagelser vedrørende debatten om regeringens skoleudspil

0   19

Opgørets time

Nogle foreløbige kommentarer til regeringens udspil om folkeskolen.

7   34

Om relationskompetence

Nogle strøtanker

1   30

Godt forslag fra KL

På vej til en ny lov om folkeskolen.

5   27

Fanatisme eller frihed. Hvad skal man dog vælge?

Om debatten i kølvandet på regeringens forslag om frie folkeskoler.

38   37

Den evige sang om de såkaldt "private" skoler

I Danmark har vi en lang række civilt organiserede grundskoler, der løser en vigtig opgave for fællesskabet.

2   30

Sådan får vi et ja til OK18 på lærerområdet!

Folkeskolen er et fælles anliggende og et fælles ansvar. Alle bør derfor gå ind for et tæt samarbejde mellem KL og DLF, men det svære spørgsmål er: På hvilket grundlag skal et sådant samarbejde foregå? I det nedstående forsøger jeg at skitsere en situation, hvor DLF`s medlemmer uden tøven burde smide konfliktretorikken på porten og komme KL konstruktivt i møde. Hvis KL således udsender en erklæring i stil med nedenstående, vi jeg på det kraftigste anbefale et ja til OK18.

46   125

Er DLF en forening for lærere eller læringsmedarbejdere?

Et par bemærkninger til OK18-forliget og dets mulige betydning for Danmark som sådan..

8   10

Er filosofien virkelig en skole-sag?

Med litterær og argumentatorisk tak til præsten N.F.S. Grundtvig, der ej heller fandt, at troen var en skole-sag.

8   16

Omfavnelsen - et spørgsmål om passion!

Om sproget i skoledebatten

4   26

Vækstfonden, Area 9 og Ginnungagap

"Det kan godt være, at vi er rige, men derfor behøver vi ikke at blive tænksomme."

2   29

Skolepolitisk rangliste 2017

Her kan du se, hvordan de enkelte partier har performet skolepolitisk i året, der gik.

2   57

En opsang!

Socialdemokratiet og Venstre anbefalet.

8   112

Hurra for dagbladet Politiken!

Vi skal sætte pris på ansvarlig og grundig journalistik, og derfor er det på sin plads at rose medier, der ikke falder på halen for hvad som helst.

1   21

Har vi svigtet vores politikere?

Indtryk fra en paneldebat.

1   58

Pressens fortsatte svigt

Om Karsten Bräuners fremragende kronik

2   33

Socialdemokratiet i skolepolitisk krise

Om et parti, der godt kunne trænge til et kompetenceløft.

1   27

Imperiet slår igen!

Som en anden Luke Skywalker - eller måske snarere prinsesse Lea - har undervisningsminister Merete Riisager forsøgt at bringe folkeskolen tilbage under demokratisk kontrol efter en årrække med et alternativt, udenomparlamentarisk konkurrencestatsformål, der blev båret frem af kommunale repræsentanter, embedsmænd, ideologiske forskere og en tidligere minister. Gruppen bag dette alternative formål er blevet kaldt for læringsrevolutionære - efter inspiration fra gruppens politiske leder Christine Antorini. Andre kalder dem for Danmarks Pædagogiske Oligarki. På grund af deres tidligere magtfuldkommenhed og deres neototalitære politiske bestræbelse kunne man dog også mere overordnet kalde deres projekt for et læringsimperium. Dette imperium har godt nok fået et grundstød i mødet med folkeviljen og demokratiet, men nu slår det igen! Det er næsten som at se Star wars......