BLOG Bent Lindhardt

Abonner på nyt om Bent Lindhardt i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

30   5246

Man bliver ikke bedre til matematik ved at klatre i træer

Mange skoler er i gang med at ”reformere” undervisningen ved at øge omfanget af fysisk aktivitet i bl.a. matematiktimerne. Den faglige kvalitet er bekymrende og skråsikkerheden i læringseffekten stiller jeg mig tvivlende over for.

1   1793

Spørg bare

Hvordan opfatter man spørgsmål som matematiklærer? Skelner man mellem ordren og spørgsmålet? Kan eleverne stille gode spørgsmål? Er det vigtigere at være god til at stille spørgsmål fremfor god til at finde svar?

0   1764

Apropos Sydafrika - sort på hvidt

Sydafrika er fremme i mange medier, nu hvor Mandela er død, så jeg tillader mig at sende dette nye land med dets kludetæppe af forskelligheder en tanke - ikke mindst knyttet til undervisning og matematik. Og måske se vores egen situation i et andet perspektiv.

0   1456

Et løft(e) til matematikken

Der er stor politisk interesse omkring matematik i folkeskolen. Der skal et fagligt løft til siges der … og det kan de have ret i. Anbefalingerne fra ekspertgruppen er afleveret til ministeren og der vil blive sat initiativer igang

5   1321

Matematik er også historie

Det er god læring for eleverne at have kendskab til matematikkens historiske forløb. Gennem sådanne beretninger ser de bedre roden til det der nu er blevet til abstrakte formelle systemer og vil af den vej bedre forstår ideen bag.

2   1117

Pædagoger i daginstitutioner er også matematiklærere

Der er en ny pædagoguddannelse på vej - tænker man over behovet for uddannelse i matematik og matematisk opmæksomhed?

2   953

Hvordan står det til med matematikundervisningen i Danmark?

Mange udtaler sig i øjeblikket om kvaliteten af den danske undervisning i matematik. Noget er ikke godt nok, så det skal ændres, siger politikerne. På mange måder er vi uvidende om, hvad der egentlig sker i matematikundervisningen, men der er dog kvantitative undersøgelser, som sender interessante signaler til eftertanken.

4   1076

Matematik på Grønland - om tosprogethed og matematik

Nogle gange får man mere perspektiv på sammenhænge og egen andegård, når man bevæger sig ud i verdenen. Når sproget og kulturen pludselig er anderledes sættes vanskeligheder i matematik i et nyt lys.

1   1034

Ministeriet og de fyrretyve læringskonsulenter

Børne - og undervisningsministeriet har proklameret, at de i forbindelse med den nye folkeskolereform vil heltidsansætte 40 læringskonsulenter som på en eller anden måde skal være fødselshjælpere for fx en bedre matematikundervisning - men hvorfor indgår de mange dygtige matematikvejledere ikke som en del af denne strategi?

4   945

IT og matematik - hvad er op og ned?

Diskussionen om it kan være meget ophedet - fra idealisternes næsegruse fascination til æslernes irritation over forandring. Det kan derfor være vanskeligt at se de fagdidaktiske og faglige hovedlinjer - det vil jeg kort forsøge at igangsætte en debat om.

1   923

Inklusion i matematik - vision eller mission?

For nogen år siden var jeg faglig redaktør for et internationalt kendt dansk legetøjsfirma, via det forlag jeg var ansat i. Her oplevede jeg en særlig firmaånd. En ånd blandt de ansatte, som viste, at de deltog helhjertede og positive i de produktudviklinger, som foregik … og al respekt for det. MEN problemet var blot, at det til tider udelukkede snusfornuft og god kritisk sans. Man overbeviste sig selv og andre om, at det til trods for at mange fornuftige signaler sagde noget andet, så var produktet rigtigt og godt. Det var kun et spørgsmål om viljen til at se det. På mange måder oplever jeg det samme med hele debatten omkring inklusion - og det bekymrer mig på børnenes vegne.

5   1082

UPS – der er en mundtlig prøve til sommer!

Gennem mange år har der i matematikfaglige kredse været sukket over afskaffelsen af den mundtlige prøve i niende klasse. Nu er den her igen, men sukkene er ikke udeblevet. Hvor den før kom fra idealisten, er det nu ”fodfolket”, der vånder sig. Begge suk har deres forklaring – og berettigelse.

1   1054

Drop den faseopdelte skole

Det er tid til at overveje om den faseopdelte skole er den rigtige struktur. I faget matematik efterlader den bekymrende problemer med at opbygge en systematisk progression fra 0. – 9. klasse

0   1073

Selvfølgelig skal matematikken ind i daginstitutionerne

”Jeg er tre år”, siger Oscar og viser meget bestemt med sine fingre, hvad han mener. Med de strittende fingre har han ”opfundet” en måde at vise sin viden på, som falder ham naturligt og overbevisende. Og sådan er der mange andre situationer i barnets hverdag i daginstitutioner, som vedrører matematiske begreber. Men man skal vide det, kunne se det og turde udfordre det.

0   930

En statsminister og en dreng der hedder Emil som skal lære matematik

I åbningstalen i folketinget dukkede historien om Emils matematikundervisning i sløjdlokalet op - et på mange måder børnevenligt og sym-patisk billede af læring. Det kan være en god oplevelse at se, at matematik kan bruges til noget, men det er måske ikke så enkelt endda.

1   1039

Det er tanken der tæller - i matematik

Matematikundervisning, som undersøgende virksomhed, har fået forøget fokus i de senere år. Indtil flere meget store EU inquiry-projekter med mange lande involveret er sat i gang – også her i Danmark. Der er en økonomisk interesse i et vækstsamfund i at have samfundsborgere som kan arbejde fleksibelt med sin viden og omstille den til nye sammenhænge. Det har også indflydelse på vores undervisningstraditioner i matematik – der må ske noget, men det er ikke så nemt.

0   2588

Faglig læsning i matematik er noget andet…

Nogle ikke-fagfolk udtaler sig om, hvad faglig læsning er i matematik, og det skaber uberettiget forvirring blandt dygtige matematiklærere

Matematiknetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.182 andre er allerede tilmeldt

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.466 andre er allerede tilmeldt