BLOG Astra-bloggen

SKRIBENTER
Tommy Byskov Lund:

Strategisk it-konsulent

Lene Christensen:

Biolog og konsulent

Abonner på nyt om Astra-bloggen i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   5

Din kommune arbejder (også) med FN’s 17 Verdensmål

En Verdensmålslund i Albertslund, en tværfaglig konference om Verdensmålene for lærere og pædagoger i Norddjurs, Børnenes Verdensmål i Fredericia og et Verdensmålshus i Gladsaxe. Lige meget hvor i landet, du underviser, kan du næsten være sikker på, at FN’s 17 Verdensmål er på dagsordenen.

0   7

Frit valg af fællesfaglige fokusområder - men følg faghæftets kriterier

Værd at vide inden naturfagsteamets årsplan gøres færdig: Kravene omkring de fællesfaglige fokusområder er ændret i den nye læseplan. Det betyder større frihed til at vælge, hvilke fællesfaglige forløb der skal integreres i den fællesfaglige årsplan. Samtidig kræver det kendskab til de nye kriterier for fællesfaglige fokusområder, der udfoldes i de nye læseplaner.

2   17

Nye læseplaner med formål og frihed i fokus

Velkommen tilbage til et nyt skoleår med dugfriske læseplaner, som det giver god mening at studere lidt nærmere, end det har været tilfældet tidligere. Med vejledende færdigheds- og vidensmål er læseplanen nu det højest bindende dokument, bortset fra de obligatoriske kompetencemål samt færdigheds- og vidensområderne. For naturfagenes vedkommende er planerne udarbejdet i fællesskab mellem skrivegrupperne i biologi, geografi, fysik/kemi og natur/teknologi for at sikre størst mulig sammenhæng i naturfagene.

0   4

Talentvejlederne er klar til at gøre en forskel.

”Uddannelsen har givet mig et sprog og en teoretisk ramme, der giver mig og min skole mulighed for at tale om talentbegrebet. Et fælles sprog er i mine øjne afgørende for at kunne lave en talentstrategi og efterfølgende gennemføre en lokal kulturændring på Espergærde Skole.” Udtaler Ömer Faruk Aytac, fra Espergærde Skole, efter en velafsluttet talentvejledereksamen.

0   4

Uddybende spørgsmål til naturfagsprøven - her er nogle svar

Hvor mange uddybende spørgsmål skal vi formulere? 'Skal' eller 'kan' de stilles undervejs i prøven? Og hvordan kan de lyde?

0   10

Sådan skaber du meningsfulde naturfagsprojekter

Det gavner elevernes motivation og læring, når lærernes, ledernes, forvaltningernes og politikernes mål forenes i gode naturfagsprojekter. Men hvordan gør man det? I det følgende kan du læse de gode råd og væsentlige pointer, der er kommet ud af Astras paneldebat, hvor ‘det meningsfulde naturfagsprojekt’ var på dagsordenen.

0   4

Hjælp geografifaglige arbejdsspørgsmål godt på vej

Astra vil gerne slå et slag for den geografifaglige kreativitet og for at lade faget spille en mere nuanceret rolle i det fællesfaglige arbejde. For geografi kan meget mere end at svare på spørgsmålet “hvor…?” Det fordrer arbejdsspørgsmål med geografifaglige vinkler, der lægger op til undersøgelser, eleverne kan foretage både i klassen, på skolens matrikel, i lokalområdet eller på tur.

0   4

Geografi kan meget mere end at svare på spørgsmålet “hvor…?”

Hvor er det bedst at opstille vindmøller? Hvorfra skal man opsende en raket til Mars? Hvor findes det uran, der udvindes til a-kraftværker? Hvor på Jorden er det bedst at dyrke sukkerrør til bioethanol? Hvor er der problemer med at skaffe rent drikkevand?

0   3

Vejledning frem mod naturfagsprøven: Et anliggende for hele naturfagsteamet

Har I også oplevet, at det ikke er alle elevernes arbejdsspørgsmål, der er lige gode? At arbejdsspørgsmålene ikke nødvendigvis rummer mulighed for afsæt til undersøgelser? Og for inddragelse af modeller og perspektiver med de forskellige naturfags vinkler?

0   2

Opgivelser er som at give bolden op til naturfag

Vi kender det fra rundbold: Opgiveren kaster bolden op i luften, og en spiller fra indeholdet slår bolden ud i marken. Der bliver nu løbet, kastet og grebet efter bolden. Det er lidt det samme med opgivelser til naturfagsprøven. Lærerne giver bolden op til de fokusområder, eleverne trækker, og eleverne griber forhåbentlig bolden, mens andre sætter i løb.

0   10

Hvad er elevernes oplevelse af naturfagsprøven?

“Jeg anede ikke, det ville være sådan. Først troede jeg bare, at jeg skulle lave en powerpoint, og at det bare skulle være en fremlæggelse, ligesom man gør i timen. Men det viste sig at være det helt modsatte.”

0   2

Engineering: vedholdenhed, engagement og fejltolerance

Engineering er en anvendelsesorienteret og problemløsende tilgang, som tager udgangspunkt i at løse et konkret problem eller behov. Populært sagt er der tale om, at eleverne arbejder med praktisk løsning af praktiske problemstillinger, samtidig med at de lærer om naturvidenskab og teknologi. I projektet Engineering i skolen kan du blive klædt på til at bruge engineering i din undervisning.

0   3

Engineering - motivation og samarbejde for både elever og lærere

Det kan ikke være gået mange naturfagslæreres næser forbi: ‘Engineering’, forstået som ingeniørernes arbejdsmetode, banker på og tilbyder sig til naturfagsundervisningen.

2   6

Spørgsmål og (nogle) svar om den fælles naturfagsprøve

Astra modtager mange spørgsmål om den fælles prøve - og vi inviterer også tit til, at I stiller spørgsmål til os. Nogle af spørgsmålene kan vi let svare på, mens andre falder lidt uden for vores pastorat.

0   7

Gør naturfaglige problemstillinger lokale - og få lokale undersøgelser med til prøven

Handler jeres elevers naturfaglige problemstillinger om Universet og nærmeste omegn, og vil deres arbejdsspørgsmål indfange lidt af det hele til enhver tid og alle steder? Så er I nok godt i gang med at vejlede eleverne til at zoome ind og fokusere. Var det en idé, hvis I vejledte dem til at give problemstillinger og arbejdsspørgsmål et lokalt tilsnit?

0   9

Håndsrækning til naturfagsteamet i ny prøvevejledning

Godt begyndt siges at være halvt fuldendt. Derfor er det en god hjælp til naturfagsteamet, at der allerede på side 2 i den spritnye prøvevejledning er en liste over, hvilke præciseringer prøvevejledningen indeholder, hvad den enkelte ændring består i, og ikke mindst hvad formålet med den er. Lad os sende en tak til rette instans for håndsrækningen!

0   7

Naturvidenskab på skoletoilettet

Naturvidenskab handler om virkeligheden. Knap 20.000 børn og unge har med Astras Masseeksperiment kortlagt Danmarks skoletoiletter og blevet klogere på både metode og fagfaglighed.

0   3

Talentvejlederdøgn: Ny inspiration og dyrkning af netværket

30 uddannede talentvejledere fra 19 skoler deltog i starten af september 2017 i Science Talenters årlige Talentvejlederdøgn. Flere af vejledernes daglige ledere havde også takket ja til at være med på 1. dagen. At lederne deltog, var en glædelig nyhed, da der er fokus på samarbejdet mellem talentvejlederne og skolelederne. Det blev to dage med masser af personlig gensynsglæde, udveksling af erfaringer og ny inspiration til talentarbejdet. Den første dag blev startet med velkomst, en opsummering af, hvad der var sket siden sidst, og et nyt talenttilbud til skolerne. I programmet indgik også oplæg med spændende personer.

1   4

Fagteamets evaluering af den fælles naturfagsprøve

Mange skoler oplevede en premiere på den fælles naturfagsprøve, der var præget af lige dele overraskelser, eufori og ærgrelse over, at “vi ikke lige havde tænkt på ... “. Sørg for at samle op på jeres erfaringer fra den fælles naturfagsprøve i fagteamet.

0   8

Nyt skoleår med fokus på det undersøgende arbejde?

Juni måned er tid for at afslutte og oprydde, men også tid for at gøre status og begynde at gøre sig tanker om næste skoleår. Hvad fungerede godt i dette skoleår, som du gerne vil gøre mere af? Hvad fungerede slet ikke, som du bestemt ikke skal gøre mere af? Det kan også være, der er et område, som du bare vil finde mere tid til i det nye skoleår. Nu skal det være!

Naturfagsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for naturfagene, dvs. natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. I samarbejde med Danmarks fysik- og kemilærerforening, Biologforbundet og Geografforbundet.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
7.544 andre er allerede tilmeldt