BLOG Astra-bloggen

SKRIBENTER
Tommy Byskov Lund:

Strategisk it-konsulent

Lene Christensen:

Biolog og konsulent

Maiken Rahbek Thyssen :

underviser og konsulent Nationalt center for undervisning i natur,teknik og sundhed

Elzebeth Wøhlk:

Konsulent

Abonner på nyt om Astra-bloggen i dit personlige nyhedsbrev.


0   3

Engineering - motivation og samarbejde for både elever og lærere

Det kan ikke være gået mange naturfagslæreres næser forbi: ‘Engineering’, forstået som ingeniørernes arbejdsmetode, banker på og tilbyder sig til naturfagsundervisningen.

2   5

Spørgsmål og (nogle) svar om den fælles naturfagsprøve

Astra modtager mange spørgsmål om den fælles prøve - og vi inviterer også tit til, at I stiller spørgsmål til os. Nogle af spørgsmålene kan vi let svare på, mens andre falder lidt uden for vores pastorat.

0   7

Gør naturfaglige problemstillinger lokale - og få lokale undersøgelser med til prøven

Handler jeres elevers naturfaglige problemstillinger om Universet og nærmeste omegn, og vil deres arbejdsspørgsmål indfange lidt af det hele til enhver tid og alle steder? Så er I nok godt i gang med at vejlede eleverne til at zoome ind og fokusere. Var det en idé, hvis I vejledte dem til at give problemstillinger og arbejdsspørgsmål et lokalt tilsnit?

0   9

Håndsrækning til naturfagsteamet i ny prøvevejledning

Godt begyndt siges at være halvt fuldendt. Derfor er det en god hjælp til naturfagsteamet, at der allerede på side 2 i den spritnye prøvevejledning er en liste over, hvilke præciseringer prøvevejledningen indeholder, hvad den enkelte ændring består i, og ikke mindst hvad formålet med den er. Lad os sende en tak til rette instans for håndsrækningen!

0   7

Naturvidenskab på skoletoilettet

Naturvidenskab handler om virkeligheden. Knap 20.000 børn og unge har med Astras Masseeksperiment kortlagt Danmarks skoletoiletter og blevet klogere på både metode og fagfaglighed.

0   3

Talentvejlederdøgn: Ny inspiration og dyrkning af netværket

30 uddannede talentvejledere fra 19 skoler deltog i starten af september 2017 i Science Talenters årlige Talentvejlederdøgn. Flere af vejledernes daglige ledere havde også takket ja til at være med på 1. dagen. At lederne deltog, var en glædelig nyhed, da der er fokus på samarbejdet mellem talentvejlederne og skolelederne. Det blev to dage med masser af personlig gensynsglæde, udveksling af erfaringer og ny inspiration til talentarbejdet. Den første dag blev startet med velkomst, en opsummering af, hvad der var sket siden sidst, og et nyt talenttilbud til skolerne. I programmet indgik også oplæg med spændende personer.

1   4

Fagteamets evaluering af den fælles naturfagsprøve

Mange skoler oplevede en premiere på den fælles naturfagsprøve, der var præget af lige dele overraskelser, eufori og ærgrelse over, at “vi ikke lige havde tænkt på ... “. Sørg for at samle op på jeres erfaringer fra den fælles naturfagsprøve i fagteamet.

0   7

Nyt skoleår med fokus på det undersøgende arbejde?

Juni måned er tid for at afslutte og oprydde, men også tid for at gøre status og begynde at gøre sig tanker om næste skoleår. Hvad fungerede godt i dette skoleår, som du gerne vil gøre mere af? Hvad fungerede slet ikke, som du bestemt ikke skal gøre mere af? Det kan også være, der er et område, som du bare vil finde mere tid til i det nye skoleår. Nu skal det være!

3   14

Dugfriske dryp af naturvidenskab og teknologi til dine elever, der knokler med naturfagsprøven

- hold dig ajour på en overkommelig måde, så du kan give inspirationen videre til dine elever.

0   4

Talentvejledere lader sig inspirere af Kokkedal Skoles talentstruktur

30 studerende fra Science Talenter og UCC's talentvejlederuddannelse besøgte i april Kokkedal Skole. Skolen er certificeret talentskole og har en lang tradition for at afvikle undervisning for de talentfulde elever. Faktisk er det blevet en naturlig del af skolens DNA. Besøget bød på gennemgang af skolens talentstrategi, katapult-konkurrence og et møde med elever fra de mange talenthold.

0   8

Kender du din kommunale naturfagskoordinator?

Måske ved du ikke, at der i din kommune findes en ekstra ressource til dig som naturfagslærer? Se, om din kommune har en naturfagskoordinator.

0   8

Giv ikke op over opgivelserne til naturfagsprøven

Brug forløbsplanerne fra de fællesfaglige undervisningsforløb som genvej til at få opgivelserne til naturfagsprøven på plads.

0   5

En ny national STEM-strategi på vej

Vores verden udvikler sig, og vi har i stigende grad brug for at kunne bedømme, om vores viden er god viden, og om fakta faktisk er fakta.

0   7

Klar, parat: Undr jer!

- eller historien om, at der skal mere til, før elevernes nysgerrighed vækkes, og de derefter bliver i stand til at formulere naturfaglige problemstillinger og arbejdsspørgsmål.

10   10

Klar besked om den fælles prøve

Ny prøvevejledning er landet

0   19

Bæredygtig fremtid

Nu igen. Hvornår går det over? Endnu et spark over skinnebenet om vores overforbrug af Jordens ressourcer og global opvarmning. Hvad er status, og hvordan omsætter vi det til opbyggelig vedkommende undervisning?

2   90

Naturfagsprøven - hvor kan man få hjælp?

“Riiing” - “pling” - hos kollegerne i Astra er der fuld gang i arbejdet med at understøtte læreres og kommuners arbejde med at tilrettelægge undervisningen på nye måder, så den fører frem mod den nye naturfagsprøve.

1   246

De første 164 er driblet i mål

“Prøven er MEGET bedre end den gamle prøve, og det, eleverne fortæller om, er MEGET MERE spændende!”

0   394

Naturfagsprøven - slutspurten er sat ind

Der skal være plads til alle elever i folkeskolen, når vi gennemfører den nye naturfagsprøve, og vi skal som lærere være opmærksomme på, at det kræver meget forskellig vejledning at hjælpe dem frem mod den bedst mulige prøvesituation.

0   443

Fælles prøve - få fælles fodslag

Den fælles prøve og den fælles undervisning frem mod prøven er opgaver, der skal løses i fællesskab

Naturfagsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for naturfagene, dvs. natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. I samarbejde med Danmarks fysik- og kemilærerforening, Biologforbundet og Geografforbundet.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
7.383 andre er allerede tilmeldt