BLOG AKfrei

Abonner på nyt om AKfrei i dit personlige nyhedsbrev.


0   6

Jeg elsker dig - gå din vej!

Tillid er fundamentet, hvorpå vi bygger vores relationer, tillid er alfa og omega for, at vi udvikler “sunde” og kærlige/ærlige forhold til andre mennesker.

0   5

Vi er nødt til at erkende og anerkende, at nogle børn og unge har brug for særlig støtte.

I skolen er den store udfordring; evnen til at kunne fungere i faglige samarbejder, sociale relationer og stadigvæk få noget ud af skolegangen, det altoverskyggende.

0   5

Børn og unge skal trives og have mulighed for at udvikle sig uanset social baggrund

Omsorgssvigtede og udsatte børn bliver alt for tit overladt til sig selv i en ofte kaosfyldt skoledag.