Folkeskolen nr. 13 2021

Forside af Folkeskolen nr. 13 2021
0   29

Hvor styrende er dit didaktiske læremiddel?

Et didaktisk læremiddel kan være en god støtte i undervisningen. Men for nogle lærere bliver det så styrende, at det resulterer i en undervisning langt fra eget syn på fag og læring. Sådan lyder det fra Marianne Oksbjerg, der netop har afsluttet sin ph.d. om brugen af didaktiske læremidler i litteratur-undervisningen på mellemtrinnet.

0   27

Flere timer i klassen slider stemmen op

Mange lærere får på et tidspunkt stemmevanskeligheder, og nogle så alvorligt, at deres arbejde er i fare. Problemet er vokset efter skolereformen, oplever talekonsulenter. På Kommunikationscentret i Hillerød hjælper de lærere tilbage i klasseværelset.

2   10

“Jeg kunne ikke læse godnathistorie for mine børn”

Trine Smedegaard havde slidt sin stemme så meget i skolen, at hun til sidst ikke kunne sige et ord i sin fritid – heller ikke når børnene skulle puttes. Nu får hun hjælp af en talekonsulent og bruger en stemmeforstærker, når hun underviser. “Det hjælper helt vildt meget”, fortæller hun.

0   29

”De var helt oppe at ringe”

Spændende undervisning er lig med at eksperimentere og prøve nye ting eller at lære noget, man kan bruge til noget. Det siger danske skoleelever i ny stor undersøgelse om det gode børneliv – og de bakkes op af to erfarne folkeskolelærere.

4   13

Jeg er udfordret i biologi og idræt

24-årige Julie Melgaard Hagerup står midt i overgangen mellem studielivet på UC Nordjylland, hvor hun har læst til lærer, og sit første fuldtidslærerjob på Tornhøjskolen i Aalborg. De to sidste studieår under coronakrisen har været præget af hjemmeundervisning med mere teori og mindre praksisnær undervisning. Derfor føler hun sig “reddet” af en tolærerordning i sit nye job, hvor hun skal undervise i matematik, biologi og idræt på 7.-8. klassetrin.

4   33

Nye lærere får det nemmere

Selv om nyuddannede lærere ikke er garanteret færre undervisningstimer eller en mentor i lærernes ny arbejdstidsaftale, har aftalen fået en positiv betydning for starten på lærerlivet. Over halvdelen af kommunerne har indgået lokale aftaler om nedsat undervisningstid for nyuddannede.

0   18

Jeg vil gerne høre alle jeres guldkorn

På Paarup Skole ved Odense har de en mentorordning til nyuddannede lærere. Ordningen og flere års erfaring som lærervikar gør, at 28-årige Andreas Jørgensen føler sig godt klædt på til at undervise elever i idræt, matematik og natur/teknologi. Det gør han, på trods af at han de sidste år på læreruddannelsen på UC Lillebælt på Fyn kæmpede med motivationen på grund af coronakrisens nedlukninger.

0   5

Jens Bjerg er død

0   3

Anbefalinger

0   10

Den danske lærerstand ligger lige her lidt endnu

– gå I bare i gang, kommer lige om lidt

6   67

Ny respekt for lærernes faglighed

Corona har fået tilfredsheden med folkeskolen til at eksplodere. Andelen af forældre, der vurderer kvaliteten af undervisningen som høj, er steget fra 33 til 52 procent siden 2018.

ANMELDELSE
1   42

Jeg ønsker denne bog et langt liv og mange læsere

Det er en fortærsket floskel at sige, at vi lever i et præstationssamfund, hvor meningsforladte former for læring producerer konkurrencedygtige præstationselever. Skal vi præstationskulturen til livs, må vi sætte ind andre steder end hos den enkelte, siger forskere i ny lille bog.

ANMELDELSE
0   27

Bevægelse i alle fag - i lyset af praksis og teori

Der er masser af inspiration at hente i bogen her, som er skrevet med udgangspunkt i et udviklingsarbejde, der havde fokus på bevægelsens potentiale uden for idrætstimerne.