Folkeskolen nr. 11 2021

Forside af Folkeskolen nr. 11 2021
3   12

Angst stopper toiletbesøg

Hver fjerde elev undgår at sætte sine ben i skolens måske vigtigste rum. Det skader både læring og trivsel. Skolen skal tage ansvar for elevernes toiletvaner og gøre det til en del af den generelle dannelse, siger sundhedsplejerske og undervisningsmiljøkonsulent.

0   8

Musik til arbejdet

To skoler i Østjylland har lyttet til eleverne og indrettet mere indbydende toiletter. På begge skoler stod musik højt på elevernes ønskeseddel, så det har de fået. Men nye farverige båse og baggrundsmusik gør det ikke alene.

0   33

Jørn Kokkendorff fylder 70 år

Den 13. juni fylder pensioneret lærer og medlem af arbejdsmiljø- og organisationsudvalget i Danmarks Lærerforening (DLF) Jørn Kokkendorff 70 år.

5   31

Læringsmålstyring lever videre digitalt

Læringsmålstyringen er skrevet ud af alle officielle dokumenter, og ifølge en beslutning fra 2018 skal de digitale læringsplatforme og læremidler afspejle dette. Men tre år senere er det stadig muligt at arbejde læringsmålstyret i udstrakt grad – med et markant udvidet målbegreb.

0   17

Farvel til følelsen af uretfærdighed

På Frederiksværk Skole er både tillidsrepræsentant og ledelse glade for den gennemsigtighed, som de mener, skoleplanen giver. Det allerede gode samarbejde mellem ledelse og medarbejdere gjorde, at forhandlingerne om, hvordan tiden skal prioriteres, kunne ske uden de store sværdslag.

0   22

Anbefalinger: Her er gode råd til tysklærerne

Podcast om kejsertiden og Tysklands kolonihistorie, film om tyskerne som almindelige mennesker og gode råd til, hvordan man gør Tyskland relaterbar med musik og bundesliga. Få faglig rådgiver på folkeskolen.dk lærer på Brobyskolerne i Faaborg-Midtfyns Kommune Erika Wünches gode råd til tyskundervisningen.

13   46

DLF-formand: “En god dag for skoleelever, lærere og skoleledere”

Ingen havde forventet, at politikerne blot få dage efter dumpekaraktererne til folkeskolereformen pludselig skulle slække det stramme greb om folkeskolen. Forklaringen er godt nok corona – men nu er døren åbnet, og den bliver svær at lukke igen, lyder forventningerne.

0   0

Husk seksualundervisning næste skoleår

Eleverne er kommet tilbage i klasselokalerne efter coronanedlukningen. Nu opfordrer Sex og Samfund til, at lærerne i grundskolen husker seksualundervisningen igen. I den forbindelse har organisationen udarbejdet en del nyt undervisningsmateriale, som består af et katalog og forskellige videoer. Kataloget er en inspiration til, hvordan man kan implementere Fælles Mål for familiekundskab og sundheds- og seksualundervisning på skoleskemaet. Både kataloget og videoerne er oplagte at bruge i planlægningen af næste skoleår. Derudover kan du som lærer også booke en underviser fra organisationen til at komme ud i klassen og give to timers supplerende seksualundervisning.

0   0

En bæredygtig ide til klassen? LB Fonden uddeler 1.200.000 kroner til projekter, der understøtter FN’s verdensmål om ansvarligt forbrug og ansvarlig produktion.

I år uddeler LB Fonden sammen med LB Foreningens Fond 1,2 millioner kroner til projekter på undervisningsområdet, der har fokus på FN’s verdensmål nummer 12. Verdensmål nummer 12 handler om ansvarligt forbrug og ansvarlig produktion. Projekterne skal bidrage til en mere bæredygtig udvikling i verden gennem pædagogik og læring. LB Fonden uddeler hvert år støtte til projekter, som på en særlig måde kan kombinere pædagogisk udvikling hos elever eller studerende med viden om bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion. Ansøgningen er åben nu og indtil 1. september i år.

0   30

Finn Held er død

0   1

Elever dyster i artikler om mod

”Mod forandrer verden” er temaet for Mediekonkurrencen for skoler 2021, som Mary Fonden, Mellemfolkeligt Samvirke, Østifterne, Jyllands-Posten, Ekstra Bladet og Politiken står bag. Mediekonkurrencen finder sted for niende gang og skal fra uge 38 til uge 46 give elever i 6.-10. klasse i hele landet mulighed for at dykke ned i de journalistiske genrer. De skal selv agere nyhedsredaktion og stå for både research, skrivning af artikler og layout til deres egen avis. Elevernes avis bliver trykt på rigtigt avispapir og sendes ud til klassen i 500 eksemplarer. På den måde er eleverne med i konkurrencen, som er gratis for klasser at deltage i. Læs mere og tilmeld din klasse her: newsdesk.dk