Folkeskolen nr. 10 2021

Forside af Folkeskolen nr. 10 2021
0   7

Anbefalinger

0   11

Frihedsforsøget rykker ved ledelsen

De næste tre år kommer folkeskolelærerne i Esbjerg og Holbæk til at lede opad, og skolelederne til at lytte meget mere til lærerne og mindre til forvaltningen. Frihedsforsøget giver skolelederne en helt ny rolle – og den glæder de sig til. Også til at de selv slippes mere fri af den kommunale forvaltnings direktiver og kontrol.

0   22

"Diagnosen var en kæmpe lettelse"

”Skolen skal hjælpe piger med ADHD”, siger lærer Birgitte Weisbjerg. Hun har selv diagnosen og oplever den som en forklaring på meget af det, der har været svært i hendes liv. I dag hjælper hun med at udbrede kendskabet til, hvordan man kan leve med ADHD på en god måde.

0   14

Tager ind på 17 kanaler

Lærer Pernille Williams er gået på deltid efter at have været sygemeldt med stress. ”Jeg har søgt hjælp mange gange, men systemet mente, at jeg var for velfungerende til at få støtte”. Hun fik sin ADHD-diagnose for to år siden – og det var en lettelse.

0   14

De små skriver fagbøger

Eleverne i 2.b på Dalumskolen i Odense er ved at skrive små fagbøger i natur/teknologi. Hvert makkerpar har valgt et emne. Det kan være ”mælk”, ”slik”, ”glas” eller ”pap”. I en fagbogsskabelon skriver eleverne tekster og sætter billeder på. Bogen kan læses på skærm eller i printet form.

7   67

Halen skal ikke logre med hunden

Amerikansk økonomisk tænkning har drevet den danske folkeskole i armene på et testregime – men der blæser nye vinde. En international opposition til EU’s og OECD’s måde at bedrive skolepolitik på har manifesteret sig, siger professor John Benedicto Krejsler, der er aktuel med en ny bog om skole-udvikling. Diskursen om dannelse og didaktik vender tilbage.

7   28

Skoleledere om sprogprøver: "Det er ikke fair"

Trods langvarige coronanedlukninger slipper børnehaveklasseelever og mange tosprogede skoleelever fra udsatte boligområder ikke for ghettopakkens sprogprøver i år. ”Urimelig forskelsbehandling af eleverne”, siger næstformanden i Skolelederoreningen.

0   0

Vidensbank bekæmper fake news

Faktamediet TjekDet.dk bliver nu til en national portal, der samler indhold om bekæmpelse af fake news. Den nye portal er en opjustering af det tidligere medie og indeholder nu mange flere tilbud, som også er interessante for lærere og undervisere.

0   1

Spejderapp hjælper udeundervisning

Appen Woop giver børn og unge oplevelser i naturen med digitale skattejagter. I hold finder og læser deltagerne poster, løser opgaver og dyster mod andre hold – alt foregår i den nære natur.

0   0

Ny portal om teater i undervisningen

”Brug teatret i undervisningen” er en ny fælles portal for københavnske teatre. Portalen gør det nemt for lærere at søge på relevante forestillinger inden for fag, tema og klassetrin. Derudover formidler portalen de materialer, introduktioner, talks og rundvisninger, der er at hente ved en forestilling.

ANMELDELSE
1   41

Hvad forestiller du dig!?

Det er stort set umuligt at forestille sig, hvad andre forestiller sig - og det bliver værre, når den ene af os har udfordringer inden for autismespektret. Det er måske den funktion, der har størst betydning for at kunne forstå og håndtere en kompleks verden, så denne bog er måske den mest grundlæggende i forhold til at forstå børn og unge med autisme.

ANMELDELSE
0   44

Elevers læsevanskeligheder er alle læreres ansvar

Anbefalelsesværdig ny bog giver inspiration til at skabe en didaktik for alle, også de læsesvage, i alle fag.

ANMELDELSE
0   39

Musik er noget, vi skaber og oplever sammen

Nyt materiale til den musikteoretiske undervisning er lækkert og giver læreren lyst til at kaste sig ud i det.

ANMELDELSE
0   40

Træning eller læring?

To spørgsmål er til evig debat blandt matematikundervisere på alle niveauer: Hvad er det, eleverne skal lære, og hvordan skal eleverne tilegne sig det faglige indhold? Hvis træning er vejen frem, er materialet her et udmærket bud.