Folkeskolen nr. 09 2021

Forside af Folkeskolen nr. 09 2021
0   42

Vi glemmer fordybelsen i romanen

For stort fokus på analyse og fortolkning kan hæmme den fordybende litteraturlæsning, viser en ny ph.d. Uden dybdelæsningskompetence mister eleverne den oplevelse og indsigt, som er hele meningen med litteraturen, siger forskeren Kristiane Hauer.

0   5

Anbefalinger

0   7

Advr!!

Tagensbo Skoles 5.-klasser fik en portion melorme, som de skulle opdrætte. Klassens to kontaktlærere har inddraget ormene i undervisningen i matematik, naturfag, madkundskab og samfundsfag, og Fagbladet Folkeskolen var med, da melormene til sidst skulle blive til småkager.

6   34

Et wakeupcall

28   24

Flere underviser uden en læreruddannelse

Det går stadig den gale vej med andelen af ikkelæreruddannede undervisere i den danske folkeskole. Især nyslåede studenter og akademikere fylder mere og mere på lærerværelserne, viser ny analyse.

0   38

Lærere er vilde med miniputskole

Susanne Nielsen og Jane Jensen værdsætter nærheden, det kollegiale fællesskab og det særlige ansvar, der følger med at arbejde på en af landets mindste skoler. Men den faglige sparring er begrænset, så de skal sørge for at suge viden ind.

0   56

Reddet på målstregen

Fjelstervang Skole har i de senere år styret mod lukning på grund af faldende elevtal. Men et politisk greb sikrer landsbyskolen med 74 elever en fremtid. Der står mere på spil end økonomi og størrelsen på skolen, uddyber skolelederen og en far, som selv har været elev på den vestjyske skole.

1   27

Skolestatus 2021

Seks skoler nedlægges, syv lægges sammen med en anden skole, og 15 nye skoler åbner, hvoraf Holbæk Kommune tegner sig for de 11. Det er nogle af ændringerne til næste skoleår, viser Folkeskolens årlige kortlægning af de kommunale skolestrukturer

ANMELDELSE
0   65

Forstå dine elever

Når vi skal forstå og håndtere vanskelige skolesituationer, er det helt afgørende at se på børns handlinger og deltagelse. Denne og andre pointer udfoldes i en velskrevet bog om inklusionsmuligheder, hvor børns perspektiver er centrale, og de voksne gives konkrete redskaber til at udforske disse.

ANMELDELSE
0   53

Vejledning på den helt store klinge

Der er meget godt at sige om både filosofien, intentionerne og de praktiske øvelser i ”Eksistentiel vejledning”. Bogen giver i høj grad anledning til refleksion over, hvad (uddannelses)vejledningens væsen og inderste kerne er - og om det er det, vi leverer.