Folkeskolen nr. 08 2021

Forside af Folkeskolen nr. 08 2021
0   7

Tilbage til bevægelse og leg

I børnehaveklassen på Højslev Skole er man endelig kommet tilbage i klasseværelset. Skemaet er proppet med bevægelse, trivsel og samarbejde. Og det er lige præcis, hvad eleverne har brug for nu, lyder det fra børnehaveklasselederen.

0   10

Fingrene i kilderne

Historielærere fra Kolding har lært at bruge det lokale stadsarkivs samlinger og lokalhistorien i deres undervisning. Arkivets skoletjeneste vil give eleverne adgang til primærkilder og have lærerne til at reflektere over deres historiesyn.

2   3

Anbefalinger

34   38

Lærere må gerne ytre sig kritisk

Offentligt ansatte må gerne udtale sig – også kritisk – om egne arbejdsforhold. Alligevel oplever DLF en stigende tendens til, at kommunerne er mere lukkede og ømskindede, siger Lærerforeningens formand, Gordon Ørskov Madsen.

0   11

Det siger loven

Ifølge grundloven har alle borgere i Danmark ytringsfrihed.

11   123

Forsker: Ledere skal fyres for at knægte ytringsfrihed

Konkurrencestaten har undermineret lærernes ytringsfrihed, mener Rasmus Willig, der har forsket i ytringsfrihed. Det skader den demokratiske debat, at så mange lærere udøver selvcensur, og derfor skal en kommunaldirektør kunne fyres for at krænke en ansats ytringsfrihed, mener forskeren.

16   37

Ytringsfrihed under pres

Mange i Folkeskolens Lærerpanel føler ikke, at de frit kan ytre sig i den offentlige debat om skolen. En tredjedel svarer enten nej til, at de tør ytre sig kritisk, eller at de kun er trygge ved at udtale sig i positive vendinger. De frygter fyring eller andre former for repressalier.

7   37

Lærere tør ikke tale frit

Kritik er ikke velkommen i den danske folkeskole. Folkeskolens Lærerpanel fortæller i et rundspørge, hvordan forvaltning og skoleledelse er meget sensitive over for kritik. Og så er der selvcensuren.

0   3

Kreds: Sløj valgdeltagelse skyldes metaltræthed

Med en stemmeprocent på henholdsvis 25 og 33 stod folkeskolelærerne på Langeland og Ærø for den laveste valgdeltagelse ved overenskomstafstemningen. Sammen med lærerne ansat i Svendborg Kommune er de medlemmer af den lokale lærerforening Øhavets Lærerkreds. Ifølge kredsformand Lone Clemmesen bør den meget begrænsede valgdeltagelse ikke ses som et udtryk for, at lærerne er utilfredse med overenskomstresultatet.

0   0

Ja til ny overenskomst

Med tæt på 86 procent jastemmer blev det et stort ja til en ny overenskomst til folkeskolelærerne, men valgdeltagelsen var den laveste i ti år.

ANMELDELSE
0   39

Med matematikken i livets ulidelige lethed

Kan man bruge matematik til noget fornuftigt? Hvordan påvirker matematikken min hverdag på godt og ondt, uden at jeg opdager det? Hvorfor ved Google altid, hvad jeg vil søge efter? Kan Netflix regne ud, hvad jeg gerne vil se?