Folkeskolen nr. 03 2021

Forside af Folkeskolen nr. 03 2021
8   78

Behaviorisme ad bagvejen

Digitalisering af undervisningen er blevet big business. Fra 2010 til 2020 er aktierne for de firmaer, der beskæftiger sig med digital undervisning, steget fra seks til 74 milliarder dollars.