Folkeskolen nr. 02 2021

Forside af Folkeskolen nr. 02 2021
8   25

Inklusionen kom ikke af sig selv

Andelen af elever i specialundervisning er stort set tilbage på samme niveau, som da debatten om inklusion begyndte for ti år siden. En af de væsentligste årsager er, at lærerne står alene med opgaven i klassen, forklarer eksperter og PPR-ledere. De anbefaler, at skoler og kommuner bruger de høstede erfaringer til at gå nye veje.

0   26

Løsningen ligger i at støtte lærerne

Alle skoler kan få øje på det svære ved inklusion, men de mangler at opbygge den hjælp, lærerne har brug for, oplever afdelingsleder Kirsten Hansen fra Øster Farimagsgades Skole. Lærer Janne Lynnerup nyder godt af, at skolen går struktureret til værks for at gribe elever i udsatte positioner.

4   8

Det kan lykkes

3   6

Anbefalinger

0   9

Nej, dine elever er da ikke spor trætte af at høre om corona

Efter snart et år er børn ligesom os voksne stadig helt pjankede med at høre mere om den spændende pandemi. Her er inspiration til nye vinkler i undervisningen.

2   30

Fjernundervisning: Forskerens fem gode råd

Klasserumsledelse udfordrer læreren i det virtuelle klasserum. Lillian Buus forsker i virtuel undervisning og har gode råd til, hvordan lærere motiverer eleverne bag skærmen i denne coronatid.

3   5

Svar fra DLF

3   24

Hjælpepakke på vej

Politikere er enige om, at der skal afsættes penge til en hjælpepakke, så elever i folkeskolen får mulighed for at indhente coronanedlukningens faglige og sociale efterslæb. Og skolerne skal selv have lov til at prioritere pengene, understreges det.

2   28

Lærere vil indhente det tabte i klassen

Elevernes sociale efterslæb i skolen bekymrer fagfolk lige så meget som det faglige tab. Lyt til lærernes bud på løsninger, når eleverne kommer tilbage, lyder det fra skolens aktører. De advarer politikerne mod at overbebyrde eleverne med ekstra opgaver. Skab i stedet mulighed for bedre undervisning.

1   32

De yngste elever har brug for hjælp

Skolernes nedlukning er værst for de yngste elever. Mange har det svært med fjernundervisning og føler sig dumme, og lærerne prøver at præstere det umulige. I Glostrup underviser Christina Laurberg Petersen sine 1.-klasseelever på distancen – nogle uden computer.

ANMELDELSE
0   109

Sæt ord på lærerprofessionalismen

Antologi om betydningen af mellemmenneskelig kontakt i professionelle relationer har vist mig nye vinkler på et komplekst og kompliceret professionelt arbejde.

ANMELDELSE
0   25

It-didaktisk design er mere relevant end nogensinde

Overvejende letlæselig bog rammer studerende og lærere, der er nye i feltet it-didaktisk design. Bogen virker som et opgør med det, forfatterne beskriver som nedarvede praksisformer, der ikke i høj grad understøtter elevernes selvstændighed.

ANMELDELSE
0   58

Hvad kan vi forvente?

Hvad kan vi forvente, at eleverne kan (læs: er blevet undervist i), når vi modtager dem i skolen, på mellemtrinnet, i udskolingen, på gymnasiet, på universitetet? Debatten er ofte skarp og uforsonlig, men kan vi finde en fælles vej?