Folkeskolen nr. 20 2020

Forside af Folkeskolen nr. 20 2020
1   15

Minoritetselever skal have hvide venner

Elever med anden etnisk baggrund forventes i højere grad at knytte bånd med hvide elever end omvendt. »Venskaber med etniske danskere ses som et tegn på vellykket integration«, siger forsker.

0   11

Designprocesser kan danne bro mellem teori og praksis

Designprocesser og teknologiforståelse er også praksisfaglighed, lyder det fra Mikkel Hjorth, som i sin ph.d. har arbejdet med designliteracy. Processerne kan for eksempel hjælpe eleverne til at forstå komplekse sammenhænge og give dem vedholdenhed.

2   19

»Vi kan se, at det virker for eleverne«

Flere succesoplevelser og mindre skolevægring. Det er noget af det, lærerne på Auning Skole oplever hos deres elever, efter at de er begyndt at arbejde bevidst praksisfagligt.

0   6

En chance for at skabe meningsfuld undervisning

Lektor Julie Borup Jensen har været forskningsleder på en række udviklingsprojekter i praksisfaglighed ude på landets skoler. Hun ser gode muligheder for lærerne til netop at lægge dét ind i praksisfagligheden, som de altid siger, at de ikke har tid til og mulighed for.

1   23

Håndens arbejde som pause eller primær faglighed

Håndværksfag fyldte meget på skemaet omkring 1900, senere skrumpede de til pausesyssel, og nu skal dimensionen ind i alle fag. Men det er stadig ikke nok, mener forskere.

7   15

Vi er bygget til at lære med hænderne

Det er verdens ældste nyhed, at vi lærer gennem kroppen, men det er for svært at måle, så det får ikke plads i skolen. Anne Kirketerp viser med sin forskning i craftpsykologi, at arbejdet med hænderne giver børn trivsel og evnen til at løse problemer, tænke kreativt og samarbejde.

8   145

Gør vi børn fortræd?

Selvevaluering er blevet en naturlig del af skolen, men ofte har det hårde og utilsigtede konsekvenser for elever. Der er brug for kritisk refleksion fra lærere og ledere, lyder det i ny bog.