Folkeskolen nr. 20 2020

Forside af Folkeskolen nr. 20 2020
1   40

Lærer udfordrer elevernes blik for danskhed

Samtalen i klasseværelset skal ændre elevernes syn på hinanden, hvis venskaber mellem forskellige etniciteter skal opstå. For der er en ubalance i forventningerne til brune og hvide elever, mener lærer Mette Toft Nielsen.

1   15

Minoritetselever skal have hvide venner

Elever med anden etnisk baggrund forventes i højere grad at knytte bånd med hvide elever end omvendt. »Venskaber med etniske danskere ses som et tegn på vellykket integration«, siger forsker.

4   7

Digital dannelse

0   12

Designprocesser kan danne bro mellem teori og praksis

Designprocesser og teknologiforståelse er også praksisfaglighed, lyder det fra Mikkel Hjorth, som i sin ph.d. har arbejdet med designliteracy. Processerne kan for eksempel hjælpe eleverne til at forstå komplekse sammenhænge og give dem vedholdenhed.

2   21

»Vi kan se, at det virker for eleverne«

Flere succesoplevelser og mindre skolevægring. Det er noget af det, lærerne på Auning Skole oplever hos deres elever, efter at de er begyndt at arbejde bevidst praksisfagligt.

0   6

En chance for at skabe meningsfuld undervisning

Lektor Julie Borup Jensen har været forskningsleder på en række udviklingsprojekter i praksisfaglighed ude på landets skoler. Hun ser gode muligheder for lærerne til netop at lægge dét ind i praksisfagligheden, som de altid siger, at de ikke har tid til og mulighed for.

1   24

Håndens arbejde som pause eller primær faglighed

Håndværksfag fyldte meget på skemaet omkring 1900, senere skrumpede de til pausesyssel, og nu skal dimensionen ind i alle fag. Men det er stadig ikke nok, mener forskere.

2   1

Grib saven

1   16

Mange skoler frygter store regninger efter corona

KL og regeringen har flere gange understreget, at alle coronarelaterede udgifter bliver dækket. Alligevel tror mange skoler, at de ender med ekstra udgifter. Det viser en undersøgelse, som Folkeskolen har foretaget.

0   12

Praksis i alle fag

Tre nye love har slået fast, at skolerne skal have større fokus på »praksisfaglighed«, men hvad er det? Og hvad skal det gøre godt for?

7   15

Vi er bygget til at lære med hænderne

Det er verdens ældste nyhed, at vi lærer gennem kroppen, men det er for svært at måle, så det får ikke plads i skolen. Anne Kirketerp viser med sin forskning i craftpsykologi, at arbejdet med hænderne giver børn trivsel og evnen til at løse problemer, tænke kreativt og samarbejde.

8   145

Gør vi børn fortræd?

Selvevaluering er blevet en naturlig del af skolen, men ofte har det hårde og utilsigtede konsekvenser for elever. Der er brug for kritisk refleksion fra lærere og ledere, lyder det i ny bog.

ANMELDELSE
0   20

Stress af med strik

Hvis du mangler argumenter for at bruge dyrebar skoletid på håndværk og design, finder du dem i rigeligt mål her i bogen.

ANMELDELSE
0   25

Sprudlen i skolens skygger

Gennem et antropologisk feltstudie får forfatteren blik for den hverdagskreativitet, som nogle elever folder ud uden at opnå anerkendelse - til ugunst for både dem selv og undervisningen.