Folkeskolen nr. 03 2020

Forside af Folkeskolen nr. 03 2020
0   10

Læreres holdninger påvirker ikke deres brug af test – det gør til gengæld deres fag

Lærerne har brug for mere viden om, hvordan de skal bruge testene, siger fire forskere. Hvis politikerne ønsker, at et komplekst redskab som de nationale test skal kunne bruges som evalueringsværktøj i folkeskolen, skal de tage højde for, at lærernes viden, fag og erfaring påvirker deres brug af testene.

0   17

Det uglesete testbarn

Lærerne ønskede dem ikke, forskningen undsagde dem, teknikerne kunne ikke få dem til at virke, men politikerne ville have dem. De nationale test har haft et svært liv.

0   19

Danmark kan lære af disse lande

Mange af de europæiske lande samarbejder om at udvikle test, og der ­bliver forsket massivt. Ifølge professorerne Jeppe Bundsgaard og Christian Christrup Kjeldsen kan folkeskolen hente masser af inspiration i Europa og hos udviklerne af de internationale test Timss, Pirls og Pisa.

1   56

Forsker: Udvikl en ny test, eller gå over til stikprøver

De nationale test så ud til at være testenes Rolls-Royce, men det forspring har vi sat over styr, siger dr.phil. Christian Christrup Kjeldsen. Han mener, vi skal droppe skyttegravskrigen og lære af egne og internationale erfaringer.

1   52

Forsker: Test styrer skolens retning

Skal vi have test og eksamen, skal de afspejle skolens formål, siger professor Jens Dolin. Han advarede før indførelsen af de nationale test politikerne om, at det ville få negative konsekvenser. For test påvirker skolen, siger han.

0   14

De nationale test duer ikke. Men hvad betyder det, og hvad kan der sættes i stedet?

Børne- og Undervisningsministeriets rådgivningsgruppe har talt: De nationale test måler ikke godt nok ifølge evalueringen og bør sættes i bero. Men hvad sker der egentlig i skolen, når man bruger et par hundrede millioner kroner og et stort antal elev- og lærertimer på nationale test? Og hvad kan man ellers gøre? Folkeskolen Forskning ser på konsekvenser og alternativer.

5   10

Elever med fokus på opgaven læser bedre

Ny dansk forskning viser, at elever, som er bedre til at fokusere på en opgave, klarer sig godt i de nationale test i læsning.