Folkeskolen nr. 03 2020

Forside af Folkeskolen nr. 03 2020
0   12

Folkeskolemilliarden: Kommuner tager styringen for at undgå projektitis

Hvad gør man, når der pludselig er en milliard til nye initiativer i folkeskolen? Danmarks to største kommuner gik strategisk til værks for at få deres andel af pengene fra A.P. Møller Fonden.

0   18

»Hvorfor hoppede de ikke bare op på isbjerget?«

Selv om det til tider er frustrerende, kan studerende fra læreruddannelsen i Silkeborg se meningen med et nyt pædagogisk projekt, hvor de arbejder med virkelige problemer.

0   10

Læreres holdninger påvirker ikke deres brug af test – det gør til gengæld deres fag

Lærerne har brug for mere viden om, hvordan de skal bruge testene, siger fire forskere. Hvis politikerne ønsker, at et komplekst redskab som de nationale test skal kunne bruges som evalueringsværktøj i folkeskolen, skal de tage højde for, at lærernes viden, fag og erfaring påvirker deres brug af testene.

0   17

Det uglesete testbarn

Lærerne ønskede dem ikke, forskningen undsagde dem, teknikerne kunne ikke få dem til at virke, men politikerne ville have dem. De nationale test har haft et svært liv.

1   31

Lærere vil hellere bruge pengene på andet end nye test

De er ikke mod test, og de bruger masser af dem i deres undervisning. Men de fire lærere, som fagbladet Folkeskolen taler med, kan finde meget andet at bruge penge på end at udvikle nye nationale test.

0   19

Danmark kan lære af disse lande

Mange af de europæiske lande samarbejder om at udvikle test, og der ­bliver forsket massivt. Ifølge professorerne Jeppe Bundsgaard og Christian Christrup Kjeldsen kan folkeskolen hente masser af inspiration i Europa og hos udviklerne af de internationale test Timss, Pirls og Pisa.

1   56

Forsker: Udvikl en ny test, eller gå over til stikprøver

De nationale test så ud til at være testenes Rolls-Royce, men det forspring har vi sat over styr, siger dr.phil. Christian Christrup Kjeldsen. Han mener, vi skal droppe skyttegravskrigen og lære af egne og internationale erfaringer.

4   17

Arbejdspres får lærere til at vælge deltid

Andelen af lærere i folkeskolen, som er på fuld tid, er faldet støt ­siden 2014. Stadig flere lærere håndterer et ­stigende arbejdspres ved at vælge deltid.

4   111

Lærer på deltid: »Jeg skal aldrig tilbage til fuld tid«

En fridag om ugen giver Maria Roneklindt det pusterum, som gør, at hun kan overskue lærerjobbet.

1   54

Forsker: Test styrer skolens retning

Skal vi have test og eksamen, skal de afspejle skolens formål, siger professor Jens Dolin. Han advarede før indførelsen af de nationale test politikerne om, at det ville få negative konsekvenser. For test påvirker skolen, siger han.

0   14

De nationale test duer ikke. Men hvad betyder det, og hvad kan der sættes i stedet?

Børne- og Undervisningsministeriets rådgivningsgruppe har talt: De nationale test måler ikke godt nok ifølge evalueringen og bør sættes i bero. Men hvad sker der egentlig i skolen, når man bruger et par hundrede millioner kroner og et stort antal elev- og lærertimer på nationale test? Og hvad kan man ellers gøre? Folkeskolen Forskning ser på konsekvenser og alternativer.

1   14

Bondo: »Vi kan se perspektiver i den her måde«

Danmarks Lærerforenings kongres har sendt seks mål ­videre til lærernes forhandlere forud for periodeforhandlingerne med KL om lærernes arbejdstid.

5   10

Elever med fokus på opgaven læser bedre

Ny dansk forskning viser, at elever, som er bedre til at fokusere på en opgave, klarer sig godt i de nationale test i læsning.