Folkeskolen nr. 21 2019

Forside af Folkeskolen nr. 21 2019
3   11

DLF søger nye veje til at sikre lærernes forberedelse

Danmarks Lærerforening har gennem det seneste år gennemgået alle lokale arbejdstidsaftaler for at finde nøglen, der kan låse kommunernes og lærernes fastlåste forhandlingssituation op.

0   9

PLC-medarbejder fik eleverne til at danse i affaldskostumer

Dorthe Bøgh fra Arden Skole fik kursus i at trække kunst og kultur ind i skolen. Det gav ideen til et kulturprojekt om affaldssortering.

0   3

»Ugen i Kenya bombarderede mig med ideer«

»Det var svært på forhånd at vide, hvad der ventede os. Ugen i Kenya bombarderede mig med indtryk og ideer til undervisningen derhjemme. Dem skal vi i den kommende tid tage fat på – og så skal vi have udviklet nogle forløb med vores nye venskabsskole, Daraja Academy, en pigekostskole i Kenya.

0   8

Julen i folkeskolen

Julemåneden er over os, og spørgsmålene begynder at melde sig ude på skolerne. Vidensdeling er svaret, så her kommer de mest frequently asked questions.

0   12

I spidsen for fem flygtningeskoler

Lærer Maren Elise Skjerlie Gilling og fotograf Lars Schmidt har stiftet foreningen 5 skoler.

2   81

»Det bedste kort, jeg har, er lærerkortet«

Hvad gør man, når man brænder for relationer til elever, og når først lov 409 og siden en barnenæve slår lærerglæden ud af kroppen? Lærer og mor til tre Maren Elise Skjerlie Gilling begyndte at løbe ultramaraton. Men hun kunne ikke løbe fra trangen til at gøre en forskel. Så hun sagde lærerjobbet op, og i dag bygger hun skoler ved den syriske grænse.

16   71

Nødråb fra københavnske lærere

Trods flere års nultolerance over for vold og trusler vokser problemerne i Københavns folkeskoler stadig. Frustrerede lærere føler sig ladt i stikken af kommunen. »Vi bliver gjort til problemet«, siger en lærer.

2   22

Pisa er tættere på danskfagets formål end de nationale test

At kritisere Pisa for kun at teste basale færdigheder er helt skævt, lyder det fra to forskere. Ser man på kritisk tænkning og dannelse, er Pisa på langt højere niveau end de nationale test og danske afgangsprøver i læsning, ­siger Jeppe Bundsgaard og Jesper Bremholm.

0   8

De syv læseniveauer i Pisa

Pisa inddeler læsere i syv kompetenceniveauer, som lærerne kan bruge til at forstå elevernes læsekompetencer og til at differentiere undervisningen. Beskrivelserne her er forkortede, den fulde beskrivelse af niveauerne kan findes i årets Pisa-rapport.

1   9

Skolemødet – en invitation til en ny samarbejdsmodel for folkeskolen

Med afsæt i Danmarks Lærerforenings folkeskoleideal samler DLF forskere, politikere og praktikere fra lærerprofessionen til skolemøde i dag den 5. december. Håbet er at finde et afsæt til en fælles samarbejdsform for folkeskolen.

3   34

Forsker og tidligere lærer: »De dygtigste elever skal have lov til at være sig selv«

Folkeskolen er ikke god nok til at udfordre de fagligt stærke elever, mener lektor Kirsten Baltzer. I en ny bog giver hun bud på, hvordan lærere kan undervise, så de dygtige elever trives og udvikler sig.

ANMELDELSE
0   46

Evidensmedicin uden bivirkninger?

12 forskere bidrager til et mere nuanceret blik på det herskende evidensparadigme, der i modsætning til sit ophav, den medicinske forskning, ordinerer handlinger uden skelen til bivirkninger.

ANMELDELSE
0   38

Fravær betyder både mistet læring, manglende fællesskab og en usikker fremtid - og nej, det er ikke barnets skyld!

De allernyeste resultater af undersøgelser af årsager og indsatser - og fra så mange forskellige synsvinkler, at man næsten bliver svimmel. Nye læsere kan begynde her.