Folkeskolen nr. 14 2019

Forside af Folkeskolen nr. 14 2019
0   3

En hjælpende hånd til alle skolens fag

Hvad rører sig inden for dine fag? Hvad siger de nye læseplaner? Og hvor får du gode råd fra erfarne kolleger? De faglige netværk på folkeskolen.dk er de seneste år rykket endnu tættere på hverdagen som lærer i folkeskolen.

0   2

Elevens perspektiv: Børnene bliver uselvstændige i skole-hjem-samarbejdet

»Lad være med at fortælle vores forældre alting«. Sådan lyder en klar melding fra elever til lærere i lektor emeritus Niels Krygers forskning. Han mener, at lærere og forældre skal stoppe den overdrevne dataudveksling hen over hovedet på barnet og tage barnet alvorligt som en, der selv kan løse konflikter og have styr på lektier og aftaler.

0   1

Skole-hjem-sam­arbejdets udvikling

I bogen »Har vi en aftale?« fra 2010 beskriver lektor og ph.d. Hanne Knudsen, hvordan forholdet mellem skole og forældre har udviklet sig. I samarbejde med forskeren gengiver Folkeskolen Forskning bogens hovedpunkter med en nutidig opdatering.

0   14

Hvad skal skolen, når samfundet polariseres?

Den aktuelle samfundsudvikling med stigende polarisering kalder på en revurdering af skolens demokratiske dannelsesprojekt. Et team fra Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon, har sammen med Kirstinebjergskolen i Fredericia arbejdet på at udvikle en skole, der kan og vil skabe fællesskaber, som bygger på forskellighed, uenighed og modsætninger.

1   16

Skoler erstatter karakterer med feedback

Gammelgaardsskolen i Aarhus ville have mere positiv fejlkultur og mindre præstationskultur. Efter tre år med fokus på feedback til eleverne dropper de nu alle de karakterer, de kan.

1   13

Læreres syn på fejl smitter af på deres feedback

Elevernes opfattelse af egne evner bliver direkte påvirket af, hvordan lærerne tænker om at fejle, når de giver feedback, viser et nyt studie. Lærere skal blive bevidste om deres eget mindset, opfordrer forsker.

0   5

Spanskrør, karakterer eller feedback

For 100 år siden var et rap over nallerne almindeligt. I dag er karakterer normen i skolen, men måske kunne feedback alene være ord.

7   35

Elever får forskellig feedback efter køn og socialklasse

En ny ph.d. viser, at der er forskel på, hvor meget og hvor god feedback elever får. Drenge fra resursestærke hjem får mest.

0   13

Skole-hjem-samarbejde må ikke overlades til forældrene

Der skal være plads til forskellighed og uenighed i skole-hjem-samarbejdet. Det kræver, at skolen tager ansvaret for organiseringen af samarbejdet, mener forsker Dorte Kousholt.

0   23

Når lærerne tænker som forældre

Svend Gønge-Skolen i Vordingborg Kommune har sat forældrenes behov i skole-hjem-samarbejdet i centrum. Det har ført til helt anderledes forældrearrangementer, korte nyhedsbreve og hjælpevideoer i matematik.

0   15

Uddannelsesforskning

En hjælp til en bedre skole? Myndighedsbetjening? Eller er det mest for forskernes skyld?

0   42

Forældresamarbejdet er designet til overskudsforældre

Vi spænder ben for børn fra resursesvage hjem, når vi insisterer på et stadig mere intensivt skole-hjem-samarbejde. Det passer bedst til højtuddannede kernefamilier, advarer ph.d. Maria Ørskov Akselvoll.

1   25

Skole-hjem-­samarbejdet har forvokset sig

Kravene fra skolen til forældrene og fra forældrene til skolen er gået støt opad de seneste 100 år.

0   0

Lasse Kjeldsen

ANMELDELSE
2   54

Forældres værste mareridt er, at deres børn ikke trives i skolen

Samarbejde er nøglen, hvis skolefraværet skal bringes ned. Desværre ser vi, at det er inklusionsbørnene, der har mest skolefravær, og at jo længere tid der går med børn, der ikke kommer i skole, des vanskeligere er problemet.