Folkeskolen nr. 08 2019

Forside af Folkeskolen nr. 08 2019
11   19

DPU har udfaset skolefagene

Kritikken går helt tilbage til DPU’s oprettelse: På Danmarks Lærerhøjskole blev der forsket og undervist i samtlige 14 skolefag, på DPU sker det kun i dansk, matematik og musik. Men DPU er ikke kun lærernes universitet, pointerer DPU’s leder.

7   78

Lærer: DPU har fjernet sig fra folkeskolen

Forskningen i skolens fag forsvinder, og lærere fra folkeskolen udgør nu et klart mindretal blandt studerende på DPU, kritiserer Lise Sandahl Matthisson, lærer og adjunkt.

1   19

Skattekisten er ren win-win

Skattekisten på Store Magleby Skole har vist sig at være en god ide på flere plan. Lærerne får nyt og gratis materiale til undervisningen, og to elever har genfundet glæden ved at gå i skole.

0   10

Lærere og skoleledere: Fornuftigt at tage sammenlagte skoler op til revision

På papiret kan der være flere fordele ved at lægge skoler sammen, men i praksis er de svære at opnå, mener Skolelederforeningen og DLF.

0   15

Arbejdsglæden er tilbage på Melby Skole

Sygefraværet på skoleafdelingen i Melby begyndte straks at falde, da skolen igen skulle være herre i eget hus. Ledelsen får en masse engagement forærende på den selvstændige skole, fortæller skolens leder.

0   9

Lolland dropper storskoler

Lolland slog som en af de første kommuner i stor stil skoler sammen i forbindelse med kommunalreformen. Forrige år gik kommunen så vidt som at lægge fire storskoler sammen til to kæmpe matrikelskoler. Nu rulles udviklingen tilbage, og Lolland får syv selvstændige skoler.

0   6

Skolestatus 2019

Otte nedlæggelser, 14 sammenlægninger og op til 15 afdelinger, der bliver selvstændige. Det er nogle af ændringerne til næste skoleår, viser Folkeskolens årlige gennemgang af de kommunale skolestrukturer.

0   17

Forstå de kommunale sparetricks

Når kommunerne skal hente markante økonomiske gevinster, er der ifølge professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh hovedsageligt to steder at hente pengene: ved at oprette større klasser og ved at overføre flere elever fra specialområdet til normalområdet.

5   24

Ekstra mange lærerfyringer i år

353 fyringer er allerede varslet i år, og Lærerforeningen frygter, at endnu flere lærere vil få den triste besked inden sommer. Siden 2008 er antallet af lærere i folkeskolen faldet otte ud af ti år.

1   36

Det er alvor

14   52

Danskerne dumper de nationale test

Hvis politikerne spurgte danskerne, blev de nationale test kasseret. I en ny meningsmåling svarer tæt på halvdelen af vælgerne, at de er imod testene i folkeskolen. De vil også have politikerne til at sætte de fejlbehæftede test på pause nu.

ANMELDELSE
0   34

Tænk højt med omtanke

Ny bog om filosofi med børn kan måske redde verden fra mudderkast og hurtige holdninger. "Tænk højt med dine elever" opfordrer kraftigt, vedholdende og velargumenteret til, at filosofi får en betydelig plads i skolen.

ANMELDELSE
0   33

Yes! Storyline er tilbage

Endelig er storyline tilbage. Nu i digital forklædning. Som lærer findes der ikke ret meget bedre end at opleve, at det er umuligt at sparke eleverne ud til frikvarter. Blot fordi de er dybt engagerede i deres læring.