Folkeskolen nr. 05 2019

Forside af Folkeskolen nr. 05 2019
0   13

Hummeltofteskolen: Onsdagsholdet får det hele til at fungere

17 udskolingselever bliver hver onsdag taget ud af deres almindelige klasser på Hummeltofteskolen. Det gør de for at få ekstra hjælp til det faglige og sociale – og for at få et ugentligt pusterum.

2   13

Lærerstuderende: Vi lærer for lidt

Lærerstuderende føler sig ikke klædt på til at skulle håndtere elever med særlige behov, når de er færdige med uddannelsen. Mere undervisning og praktik er vejen frem, mener Lærerstuderendes Landskreds.

7   24

Når lærerens gode intention har den stik modsatte virkning

Lærere forsøger ofte at hjælpe isolerede elever ved at koble dem på legegrupper eller sammensætte arbejdsgrupper i skolen. Men børn har brug for hjælp til at inddrage hinanden i det fælles – ellers kan lærerens bestræbelser ende med at forstærke barnets oplevelse af at være udenfor, beskriver forsker Christina Holm Poulsen.

0   14

Lærere er på kursus i at fremme god adfærd

Lærere sukker efter viden om, hvordan de kan inkludere elever med særlige behov. Hans Rømer Skolen deltager i et projekt, hvor lærere og pædagoger får relevante værktøjer. Samtidig øger de indsigten i deres egen betydning for indsatsen.

0   20

Stenderup Skole: To lærere i klassen får inklusion til at lykkes

Med fast tolærerordning, stram struktur og et ekstra rum ved siden af klasselokalet går Stenderup Skole målrettet efter at beholde så mange elever som muligt i normalundervisningen.

1   15

Brattingsborgskolen: »Vi inkluderer meget – bare der er progression«

På Brattingsborgskolen inkluderer skolen langt de fleste børn. »Vi prioriterer at have flere medarbejdere ude hos eleverne, for det er i indskolingen, at børnene skal lære at gå i skole«, siger skolelederen.

0   61

»God inklusion kan ikke foregå i én klasse, ét fag og med én lærer«

Flere resurser og flere voksne med specialindsigt, der bidrager til undervisningen, er nødvendigt, hvis der skal finde god inklusion sted, siger forsker Lotte Hedegaard-Sørensen.

0   5

Efter inklusionseftersynet: Flere støttekrævende børn i skolen

Tre år efter at en ekspertgruppe kom med anbefalinger til inklusion i folkeskolen, er der stadig sket for lidt. Det mener de to lærere, som var med til at foretage eftersynet. Der er måske en større systematik på området nu, fortæller de. Og så er der kommet flere støttekrævende elever.

5   26

Vold og trusler er blevet dagligdag i folkeskolen

På skoler landet over bliver lærerne dagligt ramt af vold og alvorlige trusler. Det viser påbud, som Folkeskolen har fået aktindsigt i. Vold nævnes over 1.200 gange i påbud til folkeskoler i 2018.

2   6

Det kan lykkes

ANMELDELSE
0   18

Når sociale opdagelsesrejsende bliver sociale problemløsere

Anden del af ”Vi Tænker!”-serien videreudvikler på de begreber, som første del lagde grunden for.

ANMELDELSE
0   38

Hvis inklusion er spørgsmålet, er co-teaching så et svar?

I antologien gives læseren en nuanceret introduktion til co-teaching, både teoretisk og praktisk. Og så kan kapitlerne læses uafhængigt af hinanden.

ANMELDELSE
0   42

Hvad stiller vi op med børn og unge med angst?

I en overskuelig bog tager psykolog Malene Klindt Bohni forældre og professionelle i hånden og fører os ind i det store landskab af diagnoser og symptomer.