Folkeskolen nr. 04 2019

Forside af Folkeskolen nr. 04 2019
4   33

»Professionel dømmekraft er et begreb, som vil placere alt ansvaret på lærernes skuldre«

Professionel dømmekraft, frihed og mangfoldighed var nogle af de ord, som Undervisningsministeriet valgte, da man sidste år præsenterede en række anbefalinger til opblødningen af Fælles Mål. Og selv om lærer på Fællesskolen Favrdal Fjelstrup i Haderslev Marianne Holler Kanstrup har lyst til at sige ja tak til at få styrket sin professionelle dømmekraft som lærer, hælder hun mere til et nej tak. I hvert fald så længe der ikke er sikret flere resurser til skolen.

0   23

»Professionel dømmekraft kan bringe troen på, at lærerne er eksperter, tilbage«

Lærerne har altid haft professionel dømmekraft og brugt den, men den er blevet pakket lidt væk, da målstyring tog over, mener lærer Vivian Korsgaard fra Dansborgskolen i Hvidovre. Hun er glad for, at Undervisningsministeriet har pakket begrebet ud igen og har opfordret til at styrke lærernes professionelle dømmekraft i forbindelse med opblødningen af de Fælles Mål.

0   36

Lærernes professionelle dømmekraft udfordrer skolens rammer

En styrkelse af lærernes professionelle dømmekraft er et af Undervisningsministeriets pejlemærker for en folkeskole med færre bindende mål. Men hvad er professionel dømmekraft? Og hvordan får lærerne mest muligt ud af den nye frihed? Folkeskolen spurgte ph.d. John Gulløv, som forsker i begrebet.

1   13

Ønskes: mere didaktisk forskning

To formænd for hver sin religionslærerforening vil begge hellere have mere religionsdidaktik end en gennemgribende omlægning af faget på læreruddannelsen.

9   5

En fælles kamp

0   24

Det kan dine elever lære af fastelavn midt i en krænkelsestid

De fleste af vore stolte danske traditioner holdes heldigvis stadig i hævd. Her er, hvad dine elever kan lære af en god, gammeldags fastelavn i en tid, hvor folk hidser sig op over selv den mindste lille morsomhed, som overhovedet ikke var ondt ment – slap dog af.

0   16

PPR rykker tættere på lærerne

Som følge af inklusionsloven arbejder stort set alle PPR-kontorer på at hjælpe lærere med at rumme flere elever i almenundervisningen. De er ikke nået lige langt, for manøvren støder på flere forhindringer.

3   31

Psykologer øver sig i at sætte læreres og elevers resurser i spil på nye måder

Der skal tænkes anderledes, når man som PPR-medarbejder går fra at udrede børn til at rådgive lærere om, hvordan elever med særlige behov kan blive i klassen. I Aarhus kalder de det for praksisnær PPR.

6   80

Ny forskning: Hjælpen til inklusion er mest dekoration

Skal inklusionen lykkes? Så drop møderne, og lad lærere og resursepersoner med specialpædagogisk faglighed være sammen om undervisningen, lyder anbefalingen fra inklusionsforsker.

4   12

Store forskelle på PPR landet over vækker bekymring

Der er stor forskel på, hvordan landets PPR-enheder er organiseret, og hvilke opgaver de løser. Det viser en ny analyse fra DLF, som opfordrer politikerne til at se på de varierende forudsætninger for at kunne leve op til lovens krav – og for at kunne vejlede lærere om inklusion.

1   27

DLF vil fremme kønsbevidst pædagogik

Lærere skal være bevidste om de forestillinger om køn, de videregiver i deres undervisning, mener Danmarks Lærerforening, som er klar med politik om kønsbevidsthed i skolen.

0   20

Lærer skubber til kønsforestillinger

Lise Hultengren tænker kønsaspektet ind i sin undervisning. Det kræver overskud til forberedelse, men det gør en forskel for eleverne, mærker hun.

5   49

Dansksystemer har kønsmæssig slagside

Undervisningsmateriale i dansk fremstiller køn stereotypt, viser analyse af lærer og cand.mag. i danskdidaktik Natasha Knudsen. Hun opfordrer lærere til at tage kønsbrillerne på og selv redidaktisere materialet.

6   32

Elever bliver testet over 50 gange i et skoleliv

Skolen er med til at skabe en præstationskultur ved at teste eleverne hyppigt. Børnerådet og Danmarks Lærerforening opfordrer Folketinget og kommunerne til at skrue ned for antallet af test.