Folkeskolen nr. 03 2019

Forside af Folkeskolen nr. 03 2019
0   17

Esbjerg Kommune: »Gode råd er altid velkomne«

Inklusionsprojektet i Esbjerg har ændret sig undervejs, i takt med at forvaltningen og Esbjerg Lærerforening har fået gang i samarbejdet. Kommunen har lyttet til lærerne på en række punkter. Helt enige bliver parterne dog næppe – og resurserne er stadig under pres.

0   48

Esbjergs lærere: »Vi samarbejder gerne med kommunen«

I Esbjerg forsøger den lokale lærerkreds at samarbejde med kommunen om god inklusion i projektet »Målrettede inkluderende læringsmiljøer«. Men lærernes værdier sættes gang på gang under pres i et skolevæsen med resurseknaphed.

0   5

Charlotte drømmer om at køre traktor

Charlotte er 23 år og har generelle indlæringsvanskeligheder og psykiske problemer. Hun er andenårselev på STU Viborg.

0   4

Esben sætter pris på håndens arbejde

17-årige Esben har en autismediagnose. Han har gået på forskellige skoler, primært specialskoler. Han er førsteårselev på STU Viborg.

0   3

STU skal rettes mere mod arbejdsmarkedet

Et år efter endt STU har under hver femte elev et job. Det tal skal højere op, mener politikere på Christiansborg. De vil også give unge mulighed for at vælge andre tilbud end kommunens STU.

0   10

Værkstedsundervisning baner vej til en fremtid med job

STU Viborg hjælper elever med særlige behov med at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet. Først skal de dog bygges op efter de nederlag, de har lidt i deres skoletid.

38   123

Læringsmålstyring: Okay, ministeriet, forskere, Eva og Skolerådet får kritik – men er det virkelig en nulfejlskultur, vi ønsker?

Ja, ja, denne Keld Skovmand er blevet mopset på vores undervisningsministerium og evalueringsinstitut og Rambøll og Skolerådet og forlaget Dafolo og en række forskere. Men er det nu også så slemt, hvad den lille nævenyttige, indebrændte pedant påstår at have gravet frem på sit studerekammer? Uskolet går kritikken efter i sømmene.

0   11

Svært at integrere og rekruttere lærere

På nogle af de skoler, som har medvirket i rammeforsøget med internationale linjer i udskolingen, har de haft udfordringer med at rekruttere de rette lærere og få integreret udenlandske lærere. Det viser en evaluering af forsøget, som Undervisningsministeriet har foretaget. Den problematik gælder også Skovbrynet Skole.

15   29

Matematik på engelsk udfordrer både lærer og elever

På Skovbrynet Skole i Gladsaxe underviser Helle Vibeke Østergaard i matematik og geografi – på engelsk. Hun må tænke ud af boksen i sin forberedelse af lektionerne.

0   10

Forfatter: Der er ingen rigtige svar i etik

Mange lærere er usikre på, hvordan de skal diskutere etik med deres elever. Men at filosofere med børn er en del af lærernes grundfaglighed, mener forfatter til bogen »Praktisk filosofi med børn«.

0   1

Halsnæs: Den »gode« historie i avisen

Et af de steder i landet, hvor flugten fra folkeskolen er mest markant, er i Halsnæs. Andelen af fri- og privatskoleelever er de sidste ti år næsten firdoblet i den nordsjællandske kommune, og i dag går hver femte elev i et privat grundskoletilbud.

1   17

Hvornår er folkeskolen ikke længere folkets skole?

Folkeskolen er ikke længere det naturlige førstevalg for forældre med børn i skolealderen. Centraliseringer, besparelser og skolereformens dårlige ry presser folkeskolen i bund på skolemarkedet. Konkurrencen om eleverne kan på sigt true folkeskolens position som »folkets skole«, advarer forsker.

1   24

Analyse: Riisager sendte selv skoleforhandlingerne til finansministeren

Hvordan gik det til, at regeringen indgik en aftale om skolereformen, der lå så langt fra dens eget forslag, og hvilken betydning fik det, at forhandlingerne blev rykket over i Finansministeriet? Læs, hvad der skete i forhandlingslokalerne undervejs i det fem måneder lange forløb.

1   47

Forskere vil have lærere til at diskutere etik med elever

Folkeskolen forsømmer elevernes etiske dannelse. Derfor skal fagene gøre plads til etiske diskussioner, lyder konklusionen i et nyt forskningsprojekt. En af barriererne er, at lærerne er bange for at blive beskyldt for indoktrinering.

ANMELDELSE
0   35

Evidensbaseret, ontogenetisk, relationsorienteret blik for leg i skolen

Hvis overskriften her er mærkeligt uforståelig og vrøvlet, men alligevel vækker en smule nysgerrighed, fordi den indeholder ordene ”leg i skolen”, så rammer den fornemmelsen, jeg sidder tilbage med efter at have læst antologien ”Leg i skolen”.

ANMELDELSE
0   38

Kulturmødet, der blev væk

Fint, at der i materialet er øget fokus på at læse og skrive. Og rigtig godt med recirkulering af ord og chunks. Det, der kan undre mig, er, at indholdet i kapitlerne ikke er sat ind i en engelsksproget kontekst, da sproget jo er og bruges i forskellige sociale og geografiske sammenhænge.