Folkeskolen nr. 02 2019

Forside af Folkeskolen nr. 02 2019
0   22

»Det har aldrig bare været mit arbejde«

Karen Bak har undervist på Skolen ved Rønnebær Allé i Helsingør i 35 år. Men hendes arbejdsbetingelser og funktion som lærer har ændret sig, siden hun sagde farvel til 9.b for 13 år siden. Det har fået betydning for hendes lærer-elev-relation.

1   49

9.b ser tilbage: Klasselæreren, vi aldrig glemmer

Relationen til nogle lærere sidder i os for evigt. Folkeskolens journalist undersøger her sammen med gamle klassekammerater og forsker Louise Klinge, hvilken blivende betydning deres lærer Karen Bak har haft for eleverne fra 9.b.

0   16

Vi vandt!

1   48

Kunsten at undervise

Undervisning som en praksis i sig selv med iboende kvalitet, der respekterer lærerens dømmekraft. Sådan kan man også anskue diskussionen om kvalitet i undervisningen, skriver forskningschef Thomas Illum Hansen.

2   40

Vive-rapport: Lærere savner tolærerordninger, holddeling og tid til inklusion

Sidste år udkom en rapport om lærernes vurdering af at være klædt på til inklusionsopgaven. Syddjurs Kommune havde bestilt rapporten som evaluering af en ny økonomisk tildelingsmodel for kommunens skoler, som blandt andet afhænger af, hvor mange børn med særlige behov den enkelte skole har.

0   3

Korte, valgfri moduler går ud over kvaliteten på læreruddannelsen

Ny evaluering af læreruddannelsen rejser kritik af den modulopbygning, der blev indført i 2013. Den koster fordybelse og naturlig progression i uddannelsesforløbet. De studerende vil helst bevare strukturen, mens læreruddannelsen gerne ser nye politiske rammer.

3   73

Kommissionsformand: »Succeskriteriet er ikke, at alle klapper og er glade«

Almindelige lærere, et borende kommissionsmedlem og træning af kommunernes og Lærerforeningens evne til at se tingene fra modpartens perspektiv. Per B. Christensen fortæller her, hvordan det går med arbejdet i lærernes arbejdstidskommission.

2   74

Syv år efter inklusionsreformen: Lærerne føler sig stadig ikke klædt på til opgaven

Et krav om kompetenceløft til alle lærere var en del af inklusionsreformen fra 2012. I dag føler kun hver femte lærer sig uddannet til at undervise flere elever med særlige behov. Efteruddannelsen er blevet for teoretisk og for langt fra lærernes hverdag, påpeger flere eksperter.

0   19

Alle skoler skal have kreative valgfag i udskolingen

Med en lovændring skal alle skoler fremover tilbyde kreative valgfag, og alle elever skal vælge et og gå til eksamen i det i 8. klasse.

0   33

Her nørder de store igennem med deres kreativitet

Fremover skal alle skoler have praktisk-musiske valgfag i udskolingen. På Skælskør Skole er man allerede i fuld gang med en linje i kunst og design og en i musik, og de første af talentklasserne skal til afgangsprøve i maj. Lærerne oplever stor positiv effekt - også i de andre fag.

27   559

Skovmand: Læringsmålstyring var ikke baseret på forskning

På fredag udkommer en ny bog af lektor, ph.d., Keld Skovmand, hvor han kommer med en samlet og alvorlig kritik af det forskningsmæssige grundlag for indførelsen af læringsmålstyret undervisning. Han har meldt forskerkollegers tekster til Nævnet for Videnskabelig uredelighed.