Folkeskolen nr. 22 2018

Forside af Folkeskolen nr. 22 2018
21   65

Professor efterlyser mere frihed i folkeskolen

Politikerne kappes i øjeblikket om, hvem der kan give folkeskolen mest frihed. Men professor Per Fibæk tvivler på, om den når helt ned til lærerne og dermed giver øget kvalitet i undervisningen.

0   26

Digitale tips til din undervisning

Inspiration til det nye år fra Folkeskolens faglige rådgivere, der deler ud af deres foretrukne gratis apps og hjemmesider.

0   41

Livsduelighed på skoleskemaet giver bedre relationer og et fælles sprog

I sit ph.d.-projekt »Livsduelighed på skoleskemaet« undersøger Louise Tidmand, hvordan vi i en dansk skolekontekst kan arbejde konkret med robusthed, trivsel og personlig karakterdannelse. Hendes foreløbige resultater viser, at lærerne bliver bedre til at hjælpe eleverne til trivsel og gode relationer.

1   50

Forskerne strides om resiliens: Er det bare symptom­­behandling?

Danmark er kommet sent i gang med at forske i resiliens og robusthed. Forskerne er uenige om, hvor stor en rolle gener og forældres opdragelse spiller. Men de er enige om, at danske børn er mere pressede end tidligere.

0   5

Forældrene bliver også undervist

»Jeg hader ordet robust. Jeg kan slet ikke arbejde med ordet, og jeg har ikke givet min søn lov til at deltage i projektet, fordi han bestemt ikke skal lære noget om robusthed. Men det her er jo en helt anden opfattelse af robusthed, som jeg meget gerne vil støtte«.

0   12

Skolelederen: Robusthed er en del af værdigrundlaget

»Projektet er så vigtigt, at jeg sagde ja til skolens deltagelse i Upright uden at tænke det helt igennem i forhold til arbejdsmængde og tidsforbrug. Så vi asfalterer, mens vi kører«.

5   88

Robusthed på skoleskemaet

Samarbejde, venskaber og gode valg var på programmet, da samtlige medarbejdere på Lynge Skole blev uddannet i robusthed. Efter jul skal eleverne undervises.

0   42

Fællesskaber er nøgleordet

Skal vi bekæmpe depressioner, angst og skolevægring, handler det ikke om at opbygge individuel robusthed. Løsningen ligger i hele klassens resiliens, siger professor Peter Berliner.

7   16

En stærk lærerprofession kan ændre styringen af skolen

Folkeskolen er kommet ind i en negativ spiral, men lærerne kan være med til at vende styringen, mener professor i offentlig styring Jacob Torfing.

3   34

Forskningsprojekt vil styrke elevers evne til at klare modgang

Danske forskere undersøger, om målrettet arbejde med resiliens i skolen kan fremme elevernes mentale sundhed og dermed forebygge stress og angst.

72   93

Forsker: Resiliens fremmer trivsel

Resiliensfremme for alle børn og unge kan være med til at forebygge stress, angst og depressioner. Det siger Hans Henrik Knoop, forskningsansvarlig på den danske del af EU-forskningsprojektet Upright.

6   74

Langt flere børn er stressede og deprimerede

Stress, depressioner, spiseforstyrrelser og andre former for mistrivsel. Forskerne er enige om, at der er mange pressede skoleelever i dagens Danmark. Spørgsmålet er, om det kan hjælpe at arbejde med børnenes modstandskraft.

0   0

Præcisering

I Folkeskolen nummer 21 i artiklen »Råb op – det gavner folkeskolen« citerede vi fra en FTF-pjece, hvor dele af indholdet var behæftet med fejl. Derfor bringer vi her den fulde og korrekte ordlyd til tip nummer 4 om læreres ytringsfrihed: