Folkeskolen nr. 21 2018

Forside af Folkeskolen nr. 21 2018
0   14

Da Norge fik en lærernormering

Fra dette skoleårs start skal der være én lærer per 16 elever i de yngste klasser i alle norske folkeskoler og én per 22 i de ældste klasser – og næste år strammes normeringen til henholdsvis 15 og 21 elever per lærer. Men normering er ikke lig med klassekvotient.

1   31

Skolens indsats afgør elevernes trivsel

Børn med autisme får forbedret deres trivsel markant, hvis skolen sætter ind med særlige indsatser, straks barnet er blevet udredt. Men alt for ofte går der for lang tid, inden hjælpen kommer, viser nyt ph.d.-studie.

5   112

Rikkes søn blev bedt om at blive væk fra skolen

Han slog og var uregerlig, fordi han som autist ikke kunne være i inklusionen i folkeskolen. I dag går Rikkes søn på privat specialskole, og han reagerer ikke voldsomt mere.

0   94

Professionel ulydighed er blevet nødvendigt

Moralsk stress som følge af utilfredsstillende arbejdsbetingelser kendetegner i stigende grad lærernes hverdag. Det fører helt legitimt til en form for professionel ulydighed, fremfører en gruppe lærere.

0   11

Tillykke, Erik

En vigtig afgørelse for lærernes ret til at ytre sig.

ANMELDELSE
1   69

Kære skoleleder: Tag en gårdvagt, og tænk nyt

Tak for inspirerende forskning og tænkning - og synd for jer, at I selv sidder den overhørig. Sådan kunne koncentratet af denne finske hilsen til skolepolitikken i USA lyde. Og det er umuligt ikke at få danske associationer under læsningen.

ANMELDELSE
0   45

Nye spor i inspirerende og alternativt danskmateriale

Uden udpenslede målformuleringer og omfattende evalueringsbatterier lever dansk som dannelsesfag sit liv i dette materiale inden for de officielle bestemmelsers rammer.