Folkeskolen nr. 18 2018

Forside af Folkeskolen nr. 18 2018
2   10

»Computeren kan være god eller irriterende«

For Mikkel betyder computeren og høretelefonerne, at han kan samarbejde med klassekammeraterne i 4. klasse, selv om han er ordblind. Sølystskolen er langt med at inddrage it-hjælpemidler i undervisningen.

0   10

Teknologiske hjælpemidler kan støtte elever både fagligt og socialt

En del elever får god støtte af inkluderende it-redskaber, og den bedste indsats sker i indskolingen eller på mellemtrinnet. Men det er en forudsætning, at lærerne selv kender hjælpemidlerne og kan bruge dem pædagogisk.

0   2

Kongres i dag: Læren fra et langt overenskomstforløb

Lærerne blev ikke enige med arbejdsgiverne om en ny arbejdstidsaftale ved Overenskomst 18. På denne uges kongres vil DLF diskutere, hvad erfaringerne fra det lange forhandlingsforløb skal bruges til fremover.

0   1

Demokratidag giver elever medansvar for deres omgivelser

180 elever mødte op til den årlige demokratidag på Vesterbro i København. Dagen bød på workshops om blandt andet forhandlingsteknik og ungeråd. Projektet viser de unge, at demokrati er mere end et folketingsvalg.

0   10

Sådan får I mest ud af studiegruppen på læreruddannelsen

I et velfungerende gruppearbejde kan man udnytte hinandens styrker. Men gruppearbejdet kan også blive en frustrerende oplevelse, hvis forventningerne ikke er afstemt, og dynamikken kører af sporet. Læs her fem gode råd til at optimere arbejdet i studiegruppen.

1   20

»Undskyld, hvis vi forstyrrer!«

Forskeres undersøgelser i skolen kan virke forstyrrende på hverdagen i klassen. Men der skal indsamles systematisk viden om skolens liv, for at der kan træffes kvalificerede faglige og politiske beslutninger, skriver forskere tilknyttet Aarhus Universitet.

0   9

Brandsikre børn

Hvert år i uge 40 holder Beredskabsstyrelsen brandforebyggelsesuge. Østjyllands Brandvæsen havde i år inviteret 4.- og 5.-klasser ud for at møde brandvæsnet – her på uddannelsescentret Kirstinesminde i Aarhus. Gå på opdagelse i en vild dag for eleverne:

0   6

Riisager vil have stærke fagmiljøer

Skolerne og lærerne bør udnytte de færre bindende mål til at debattere, hvad god undervisning er, og hvad fagene bør indeholde, lyder opfordringen fra undervisningsministeren.

3   23

Lempelse af Fælles Mål sætter lærerne fri

Målstyringen er lagt i graven. Det fortalte DLF’s Jeanette Sjøberg, da hun mødte lærere på Amager til en præsentation af lempelsen af bindingerne i Fælles Mål. Og så skal læringsplatformene også laves om, fortalte hun.

0   79

Få et overblik over Erik Schmidt-sagen

En advarsel for »negativ attitude«. Efter mere end fire års juridisk kamp mellem lærer Erik Schmidt og Odense Kommune behandler Østre Landsret sagen den 30. oktober.

2   23

Nej tak til central godkendelse

Lærerne skal have frihed til selv at vælge undervisningsmateriale, og læreruddannelsen gør lærerne i stand til at kunne vurdere kvaliteten af læremidler. Sådan lyder det fra Danmarks Lærerforening og Danske Professionshøjskoler, som ikke ser behov for en central kvalitetssikring af gratis læremidler.

6   22

Reklamemand advarer om markedsføring i læremidler

Det er en bevidst del af private firmaers strategi, når de sender gratis læremidler til skolerne. Kommunikationsekspert opfordrer lærerne til at bruge deres kritiske sans.

6   38

Katrine Bryding fik en pakke fra Scientology: »Jeg er chokeret«

Gratis læremidler fra firmaer og organisationer er ikke et ukendt fænomen. Alligevel spærrede lærer Katrine Bryding øjnene op, da Scientology-kirken sendte materiale om euforiserende stoffer til hende personligt.

ANMELDELSE
0   59

Klinge skåret ind til benet

Relationer er svære, men alle kan blive bedre ved at øve sig - og alle bør øve sig. Og det er måske netop det, der er Louise Klinges ærinde i denne fine lille bog.