Folkeskolen nr. 11 2018

Forside af Folkeskolen nr. 11 2018
1   9

Elever koder løsninger på autentiske problemer

Det københavnske projekt Coding Class startede i 2016 med samarbejde mellem otte 6.-klasser og lokale virksomheder. I år er 62 skoler og firmaer med på vognen.

4   56

En tredje vej: Verden i centrum

Er det eleven eller læreplanen, som skal være i centrum i skolen? Hverken-eller, siger professor Gert Biesta.

0   13

Læsning: Slut med dårlig samvittighed over for de dygtige

Med guided reading bliver alle elever udfordret på deres eget niveau, mens de lærer at læse. Også Emil, som læste bøger, før han begyndte i skole.

1   21

Når inklusion ender i eksklusion

Fortællingen om den inkluderende skole, hvor forskellige børn skal kunne deltage i den samme undervisning på forskellige måder, fordi de har forskellige forudsætninger, kan være svær at få øje på i skolens praksis, skriver forskerne Sine Penthin Grumløse og Lotte Hedegaard-Sørensen.

0   12

Læsning skal være drevet af lyst

Ros er ikke nok til at holde børn i gang med at læse i længden. De skal nyde læsningen, siger Richard Boxall, som er ekspert i guided reading i England. Og læsekonsulent Lisbeth Skov Thorsen, som har taget det med hjem til Rudersdal, er enig.

0   17

Guide til flygtningeforældre

Røde Kors har udarbejdet »Guide til flygtningeforældre«, som kort fortalt er et redskab, der sætter flygtningeforældre i stand til at forstå og handle på deres børns reaktioner på flugt. Guiden findes både som et hæfte og i appform og både på dansk og norsk, arabisk, engelsk, farsi, kurdisk, sorani, russisk, somali og tigrinsk. Guide og app er gratis og kan downloades på https://www.rodekors.dk/det-goer-vi/roede-kors-asyl/viden-og-eksperter/laering-og-vejledninger

4   5

Bliv inspireret i din ferie – men drop forberedelsen

Folkeskolelærere har en slem tendens til at tage arbejdet med på ferie. Men arbejdslivet som underviser har ændret sig, så det bør ferievanerne også, påpeger lektor.

0   0

Har du elever med kronisk sygdom?

Hvert sjette barn i folkeskolealderen lider af en kronisk eller længerevarende sygdom såsom gigt, diabetes eller angst. Mange af dem oplever perioder med meget højt fravær, manglende energi og derfor også faglige udfordringer, fordi de har ekstra svært ved at følge med i skolen. Paraplyorganisationen for patient- og pårørendeforeningerne, Danske Patienter, vil nu hjælpe lærere med at støtte sygdomsramte elever. Det skal ske gennem et nyt onlineunivers, hvor lærerne kan finde viden og redskaber til at håndtere sygdomsramte elevers udfordringer. Materialerne er frit tilgængelige og indeholder blandt andet en handleplan, et dialogark, quizzer og andre redskaber, man kan bruge. Projektet er støttet af Egmont Fonden, og materialet er udviklet i samarbejde med en række sygdomsramte børn. Se mere på skoleformig.dk

2   4

Riisager: Skolelederen skal træde mere ind i rollen som pædagogisk leder

Der er for lidt debat om skolelederens rolle som pædagogisk leder, lyder det fra undervisnings- ministeren. Hun opfordrer til, at kommunerne giver skolelederne mere plads til pædagogisk ledelse.

1   1

Uofficielt Danmarksmesterskab i historie

For femte gang inviterer Det Nationalhistoriske Museum nu til Historiedysten, hvor elever i 3.-9. klasse skal duellere i paratviden og kreative evner inden for det historiske felt. I år er temaet kronprins, hvor eleverne med udgangspunkt i Christian 4., Frederik 6. og Frederik 8. skal dyste i emner som familieliv, samfund, politik og kultur. Du kan gøre brug af de gratis undervisningsmaterialer, der i juni bliver tilgængelige på hjemmesiden. Målet med Historiedysten er at sætte fokus på Danmarkshistorien på en anderledes og aktiverende måde. Se mere på historiedysten.dk

0   0

Digitalt kørekort skal forhindre netmobning

Sociale medier og tilstedeværelsen online får en stadig større rolle i ungdomslivet. Men når kommunikationen mellem unge på Facebook, Snapchat eller Instagram går galt, sætter det også sine spor i offlinelivet. En undersøgelse foretaget af Epinion viser, at 30 procent af de ældste folkeskoleelever oplever, at der foregår mobning på de sociale medier. Derfor vil Danske Skoleelever og televirksomheden TDC iværksætte et undervisningsforløb, hvor 30.000 elever i 4.-6. klasse det næste halvandet år skal tage et såkaldt digitalt kørekort om god tone på nettet, teknologiforståelse og onlinesikkerhed. Målet er at sikre et godt digitalt fællesskab og informere eleverne om, hvordan de kan sikre sig selv online. Forløbet er gratis tilgængeligt på kampagnens hjemmeside. Se mere på wifive.dk

52   16

2½ milliard investeret: Men de dyre tavler bruges som whiteboards

Den grønne tavle er på de fleste skoler skiftet ud med en elektronisk en af slagsen, men mange lærere fravælger den.

0   9

It-problemer: Lærere har plan B i skuffen

Når elektronikken fejler, har de fleste lærere en ekstra plan, så eleverne ikke skal undvære undervisning. For mange lærere tilfører påtvungen it flere frustrationer end værdi til arbejdet, mener ekspert.

0   3

It i skolen halter på grund af manglende strømstik

Tekniske problemer betyder, at hver tiende lærer ofte helt må aflyse planlagte undervisningsaktiviteter. Men de trådløse netværk er efterhånden ved at være på plads i de danske folkeskoler.

0   5

De små er blevet 70 år

I 2018 fylder »De små synger« 70 år, og i den anledning udkommer den klassiske sangbog i nyt format med becifringer og nye noder af musiker og komponist Jan Glæsel, så det skulle blive lettere at akkompagnere sangene fra en af Danmarks mest kendte børnesangbøger. De klassiske tegninger er der ikke pillet ved. Jubilæumsudgaven af »De små synger« udgives af Høst og Søn og koster 200 kroner.