Folkeskolen nr. 07 2018

Forside af Folkeskolen nr. 07 2018
1   4

Lærer anbefaler: Tjek din invalidepension

I Lærernes Pension kan man ikke spare ekstra op til invalidepension uden også at forhøje sin alderspension. Vil du sikres yderligere, skal du tegne ekstra forsikring hos et andet selskab.

0   16

John Hattie: »Jeg er statistiker, jeg er ikke teoretiker«

Fagbladet Folkeskolen har fået lov til at bringe et uddrag af et interview, som lektor Hanne Knudsen har haft med John Hattie – manden bag »synlig læring«. I interviewet reflekterer John Hattie blandt andet over kritikken af synlig læring.

0   3

En større Kaliber

0   16

Opråb

1   31

Hvis alle havde mødt en Tove

Mange af os husker en helt særlig skolelærer, der har præget os. For sårbare børn kan den særlige lærer være direkte livsdefinerende. Sådan var det for to unge med flygtningebaggrund. De valgte som voksne at opsøge deres lærer Tove for at sige tak.

6   50

Skolens håndtering af problemer skaber eksklusion

Stik imod intentionerne foregår der eksklusion i skolen. I sit ph.d.-projekt har Gro Emmertsen Lund undersøgt sammenhængen mellem, hvordan skoler håndterer problemer, og hvordan eksklusionsprocesser udfolder sig.

1   15

Lovgivning i sig selv kan ikke løse noget

Lovgivning er aldrig entydig, og den vil aldrig kunne løse alle problemer i skolen, lyder det fra forsker Maja Røn Larsen, der har undersøgt forvaltningens rolle i skolen.

7   109

Forskere: Lærerens faglighed bliver underkendt

Politikere, forskere og eksperter opfinder enkle løsninger på skolens problemer. Men de forstår ikke, hvor kompleks hverdagen er, og glemmer at spørge lærerne, lyder det fra forskere i stort, nyt projekt om skolens hverdagsudfordringer.

0   10

Forsker: Skolelederen skal være både strategisk og nærværende

Skolelederen skal i stigende grad være en professionel leder, der skal styre skolen som en større privat virksomhed. Men denne ændring er ikke uproblematisk.

0   14

Forligsen – en helt særlig kampplads

Forligsmand Mette Christensen kan bestemme, hvornår og hvor længe de faglige organisationer, der forhandler overenskomst, skal mødes. Men det er langtfra det samme, som at hun kan tvinge parterne til at blive enige.