Folkeskolen nr. 04 2018

Forside af Folkeskolen nr. 04 2018
0   6

Forsker: Lærerne får mod på at undervise anderledes

Teaterpædagogik gør danskfagets Fælles Mål om krop og drama mere konkrete, og lærerne får mod til at bryde egne grænser, siger forsker, der følger projektet.