Folkeskolen nr. 02 2018

Forside af Folkeskolen nr. 02 2018
0   7

Glade børn er grønne børn

På Gelsted Skole er trivslen sat i system med faste timer og en farvekode. Elever, som mistrives, får det hurtigt bedre, og lærerne er glade for redskabet, der bygger på deres observationer af børnene.

0   3

Viktor holder fast i sine mål

»Jeg følte virkelig, at jeg havde fået så meget mod og selvtillid med dernedefra. Man havde lært så mange nye ting dernede, som man nu havde mulighed for at bruge i sin egen klasse. Det var virkelig fedt. Det var også godt at lære alle de nye hjælpeprogrammer på computeren at kende«.

0   6

Plan T bygger bro fra camp til klasse

Turboforløbet Plan T hjælper elever og lærere med den svære overgang, når elever vender tilbage til deres klasse efter et ophold i læsecamp.

0   2

Natascha er blevet optimist

»Det var rart at være i en klasse med nogle, som havde det samme problem. Der var en større forståelse hos både elever og lærere. Hvis man lavede en fejl, så vidste de hvorfor«, siger hun.

0   2

Kristians selvtillid fik et boost

»Noget af det første, jeg skulle lave, da jeg kom hjem fra campen, var en fremlæggelse af, hvad jeg havde oplevet i den måned, jeg var væk fra klassen. Efter præsentationen ville mine klassekammerater gerne spørge ind, så vi tog en time mere, hvor jeg fortalte om, hvordan det var at være dernede og gå ture på stranden«, siger Kristian.

10   119

Hjerneforsker: Testkulturen fører til dummere børn

Kunst- og naturoplevelser er nødvendige i skolen, fordi de fremmer god læring, siger læge og hjerneforsker Kjeld Fredens. Han er ­aktuel med ny bog om, hvordan børn lærer gennem kroppen.

1   14

Ny undersøgelse: Brugerbetaling breder sig på folkeskolerne

Tre ud af fire lærere oplever, at der i stigende omfang bliver opkrævet brugerbetaling af forældre på deres skole. Dybt alvorligt, advarer forsker og forældreorganisation – og et grundlæggende brud på loven om, at der skal være lige adgang til undervisning.

8   32

Lærer fik stoppet forældrebetaling

Det er både et politisk og økonomisk 
problem, når skolen beder forældrene om penge. Lærer Kristina Terpling håndhæver reglen om, at folkeskolen skal være gratis.

0   8

»Vi designer sko og sælger dem«

»For mig er det spændende at arbejde sammen med en designer. Jeg har prøvet det flere gange, og det er fedt at få inspiration udefra.

0   1

Leg med lyd

Slå på trommen, blæs i trompeten, og fil på violinen. På Musikmuseet i København er der forløb for alle elever, og lærerne kan hente inspiration med hjem.

0   7

Lærernes formand: »Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan«

I januar og februar rejser lærernes formand, Anders Bondo 
Christensen, rundt i hele landet og holder oplæg for medlemmerne 
om forhandlingerne om en ny overenskomst for lærerne.

0   5

Overenskomst-fornemmelser

Flere hundrede er mødt op til det fjerde ud af fjorten medlemsmøder for lærere. Mange kommer langvejsfra, for det er de lokale lærerkredse fra Ringsted-Sorø, Næstved, Slagelse, Faxe-Vordingborg og Lolland-Falster, som har arrangeret mødet i Næstved. Nu skal lærerne høre, hvordan det går med overenskomstforhandlingerne og håbet om en arbejdstidsaftale.

0   0

A-kassen: Overvej, om du vil have din efterløn udbetalt

Ligesom i 2012 har mange tusinde lærere nu mulighed for at få indbetalte bidrag til efterlønnen udbetalt skattefrit. Gør dig klart, hvad der bedst kan betale sig på lang sigt, lyder rådet fra Lærernes a-kasse.

0   0

Line Jensen

0   12

En uge med kropsbevidsthed

Du kan stadig tilmelde dig Uge Sex 2018. Årets tema, #Krop, stiller skarpt på kropsnormer, kropsglæde og kropsbevidsthed. Hvis børn og unge har det godt med deres krop, har de et bedre selvværd. De er gladere for at gå i skole, og de er mindre ensomme.

0   14

Klar til afgang

2018 er lige begyndt, og det betyder, at afgangsprøverne er lige om hjørnet. Så måske er det nu, du skal have fat i »Elev-info«, »Forældre-info« og »Lærer-info«. Sidstnævnte indeholder den gældende prøvebekendtgørelse, proceduremæssige retningslinjer, prøver i de enkelte fag, oversigt over de relevante bekendtgørelser og tidsplan. Med uddeling af »Elev-info« til alle elever, der går til prøve, har skolen opfyldt sin informationspligt i henhold til prøvebekendtgørelsen om prøvernes rammer og indhold.