Folkeskolen nr. 01 2018

Forside af Folkeskolen nr. 01 2018
0   44

Vi alene vide

8   7

Efter internationalt læsedyk: Hvad gør vi nu?

Bør politikerne reagere på, at de danske 4.-klasseelever ikke længere læser sig til en topplacering i Pirls-undersøgelse? Folkeskolen har spurgt fire skoleforskere. Tre efterspørger små ændringer – én efterspørger en helt ny læsestrategi.

0   21

Forsker: Byg bro til de nye sprog

»Vi tænker sprogfagene sammen«, siger lektor Petra Daryai-Hansen, 
der leder projektet med ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed.

2   15

Alle sprog er i spil i tysktimen

Flersprogsdidaktik: I 5. klasse på Peder Lykke Skolen skal eleverne bruge alle de sprog, de i forvejen kender, når de lærer tysk. De synger og leger. Det handler om at få dem til at bruge sproget, mens grammatikken kommer i anden række.

0   0

Sund fra januar

1   15

For: »Læringsplatformen svarer bare til de ringbind, jeg havde for fem år siden«

Med læringsplatformen er undervisningen blevet nemmere at forberede og mere struktureret. Det hjælper på planlægningen i en travl hverdag, fortæller lærer Peter Noritaka.

1   3

It-vejlederne: Læringsplatforme bruges vidt forskelligt

Skoler og kommuner har selv skullet implementere læringsplatformene, og det betyder store lokale 
forskelle i brugen af dem, vurderer it-vejledernes 
formand. Undervisningsministeren forlanger nu 
mindre målstyring på platformene.

0   33

Imod: »Alt, hvad eleven gør, skal måles og vejes – og ansvaret placeres hos eleven«

Læringsplatformen afprofessionaliserer lærerne, tager metodefriheden fra dem og gør eleverne til tal i et regneark, siger lærer Mark Jewkes.

14   18

Læringsplatformen begejstrer i engelskteamet

Fælles forståelse for, hvad der er god undervisning og godt samarbejde, hjælper tre lærere i deres brug af læringsplatformen MinUddannelse.

2   19

Hypnoterapi i 7.a: Massage til hjernen får eleverne til at præstere bedre

Hver anden fredag giver AKT-lærer Bente Nielsen 7.a på Grønhøjskolen ved Randers hypnoterapi. De hypnotiske øvelser giver eleverne en stærkere tro på sig selv og gør dem bedre i stand til at lære. Skolens erfaring er, at eleverne præsterer bedre end forventet, når de tager afgangsprøverne i 9. klasse.

5   18

Forsker: Voldsstigning kan hænge sammen med skolereformen

Vold på jobbet skal løftes fra at være medarbejdernes problem til at være arbejdspladsens problem, siger forsker.

3   7

Mere fokus på vold giver mindre vold

Når alle volds- og trusselshændelser bliver registreret, er det nemmere at forebygge vold. På den måde reducerer københavnske specialskoler antallet af arbejdsskader.

0   13

Når selvledelse spænder ben for stressforebyggelse

Et projekt om at forebygge stress blandt folkeskolelærere rejser spørgsmålet, om selvledelse 
bidrager til stress. En løsning er mere ledelse af selvledelse.

0   1

Hjælp til leg

0   0

#Krop i uge sex