Folkeskolen nr. 20 2017

Forside af Folkeskolen nr. 20 2017
2   6

Lærerne takker ja til sponsorer

82 procent af madkundskabslærerne svarer i en undersøgelse, at de bruger sponsoreret materiale i undervisningen. Desto vigtigere er det, at lærerne bruger materialerne til at skærpe elevernes kildekritiske sans, lyder det fra professor.

0   2

Lærere: Gratis materialer giver luft i madkundskab

I ti år har undervisningsmaterialet »GoCook« været en del af madkundskabsundervisningen på Søndervangskolen i Glostrup. På landsplan anvender tre ud af fire skoler den 
sponsorerede smagekasse fra Coop.

0   7

Arbejdsdagen er ren overlevelse

Forsker har i tre år fulgt en gruppe lærere. Skolereformen og den nye arbejdstidslov presser lærerne så meget, at nogle bliver syge. Andre dropper de faglige ambitioner – eller forlader helt folkeskolen, viser ny ph.d.

8   135

Forsker: Lærernes tidsmiljø er gået i stykker

Ny ph.d viser, hvor store problemer der er med tiden i lærernes arbejdsliv. Især manglen på forberedelsestid gør, at nogle lærere begynder at arbejde »hemmeligt« derhjemme.

0   5

Elevers strategier mod digital mobning

Minecraft, Snapchat, Musically, Roblox, YouTube, Instagram, Facebook, Messenger, sms. Lykke Møller Kristensen skriver med lynets hast på den hvide tavle, mens eleverne i 3. klasse remser de sociale medier, som de agerer på, op. Listen bliver længere og længere.

0   2

Pas på passwords

Lykke Møller Kristensen kommer for sent til oplægget på 4. årgang. Hun glemte sin taske på lærerværelset. På vejen tilbage møder hun en dreng. »Han stod og græd. Med en stor Samsung-telefon. Han havde screendumpet et rødt snap med gul skrift. På teksten stod der ’Gå ud og hæng dig selv’. Så kom der en lærer«, siger Lykke Møller Kristensen, da hun forklarer, hvorfor hun kom for sent.

0   7

Sociale medier-råd eller ej

Maggie Aagaard er lærer og koordinator for børnemiljøet for 0.-5. klasse på Højmeskolen i Odense. Sammen med lærer Jacob Grønning, som er koordinator for ungemiljøet, tager hun imod SoMe-rådgiver Lykke Møller Kristensen.

2   12

»Min fucking skole har taget min telefon«

Digital mobning påvirker skoledagen. Derfor skal skolerne skabe mobilfri zoner, få den digitale dannelse ind i fag og trivselsplaner og inddrage eleverne i sociale medier-råd. Folkeskolen har fulgt konsulent Lykke Møller Kristensen på besøg på Højmeskolen i Odense.

20   26

Forskningschef: Den fødte lærer bør afgå ved døden

Uddannelse og faglighed gør en lærer dygtig. Men lærerne begrunder gang på gang deres kunnen i personlige egenskaber, siger UCC’s forskningschef Martin Bayer. Han vil have en femårig læreruddannelse for at styrke lærernes faglige bevidsthed.

0   8

»Uddannelsen ruster os ikke til virkeligheden«

Nyuddannede lærere synes ofte, at de ikke er rustede til at klare opgaver og udfordringer som for eksempel håndtering af konflikter mellem eleverne, mener lærer Kim Lynbech.

0   14

»Lærerne er ramt af janteloven«

Lærergerningen savner den respekt, der tidligere var om faget. Derfor skal lærerne blive bedre til at holde fast i, at de er uddannet til noget særligt, 
mener lærer Maria Roneklindt.

0   0

Holder opbruddets præmis?»At skifte skole er ikke noget, man ’bare’ lige gør«

Er skolesystemet blevet en tag selv-menu? Og klumper de resursestærke sig sammen i privatskolerne, mens de svage sidder fast i ringere offentlige tilbud? Skolehistoriker og forsker ved DPU, Ning de Coninck-Smith, giver sin vurdering af Lars Trier Mogensens optegnede opbrud.

1   6

Forbrugermentaliteten: Folkeskolen er blevet en vare

Forældrene opfører sig som kunder i folkeskolen. Er man utilfreds med produktet, vælger man bare en ny »vare fra hylden«. Det går ud over engagementet i vores fælles skole, siger samfundsdebattør Lars Trier Mogensen i sidste afsnit af serien om opbrud i folkeskolen.

1   54

Dumpekarakter til Løkkes præmiepulje

Der er så mange usikkerhedsfaktorer ved statsministerens præmiepulje på 500 millioner kroner, at den ikke vil kunne påvise nogen effekt. Sådan lyder kritikken fra to forskere med speciale i økonomiske styringsmodeller og statistik.

1   20

Skoleleder: »Det chokerer mig som skatteborger«

Dalumskolen kom på præmiepuljelisten ved en fejl, men det var Undervisningsministeriet villig til at lade passere. »Jeg skulle ikke gøre andet end at rykke et kryds for at få pengene«, fortæller skoleleder Michael Plauborg Jensen.

1   8

Flid, fedt og snyd

Præmiepuljen kan få skolerne til at tage kneb i brug, der intet har med et fagligt løft af eleverne at gøre, vurderer økonomiprofessor Per Nikolaj Bukh. »Hvis vi virkelig tænker præmiepuljen som en konkurrence, er det lettest at få del i pengene det første år. Det handler om at komme hurtigt fra start, så man scorer de nemme point«. Her er nogle af de mindre fine tiltag, som skolerne kan gøre.

3   17

Lærere: »Vi nægter at lade os presse«

Lærerne på Dalmose Skole på Sjælland har besluttet ikke at lade sig presse af at deltage i præmiejagten. Men ifølge professor vil lærere på puljeskolerne føle sig pressede til at være rundhåndede med karaktererne.

0   0

Mobning på sociale medier er ustyrlig

»Så mange billeder bliver der sendt på Snapchat på et minut i region Syddanmark«. Lykke Møller Kristensen skriver tallet på tavlen, da 5.-klasserne er gledet ned på klapstolene. »Men det går nedad nu, fordi så mange skoler har fået mobilregler«, siger hun.

3   12

Danske skoler negligerer elevdemokrati

Elevindflydelsen halter i de danske skoler, viser en ny international undersøgelse. Det påvirker eleverne, så de mister lysten til at engagere sig i politisk arbejde senere i livet, mener formanden for Danske Skoleelever.