Folkeskolen nr. 16 2017

Forside af Folkeskolen nr. 16 2017
2   14

»Skolen kan ikke løse samfundets problemer«

Det er naivt at tro, at skolen kan sikre positionen i den globale konkurrence, skolen er 
pædagogisk – ikke politisk, påpeger Dietrich Benner, professor ved Humboldt Universitet 
i Tyskland. Skolens opgave er at sikre overgangen fra familien til samfundet, mener han.

0   11

»Skolen skal politisk afsprittes«

Alexander von Oettingen, prorektor på professionshøjskolen UC Syd.

0   32

»Der er ikke nogen, der lytter til os«

Pia Henriksen, lærer på Egelundskolen, Albertslund Kommune.

0   0

»Der sker voldsomme ting med folkeskolen 
i de her år«

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

0   3

»Vi mangler et pædagogisk perspektiv på skole«

Leo Komischke-Konnerup, chefkonsulent på UC Syd.

0   2

Hvilket ideal bør gælde for folkeskolen?

Arbejdet med at definere et pædagogisk funderet 
folkeskoleideal er i fuld gang. En lærer, to forskere og 
lærernes formand giver deres bud på, hvorfor lærerne 
har brug for deres helt eget ideal for folkeskolen.

2   10

Kronik: Lad os sætte mål for måling

Måler vi eleverne på det rigtige, når vi beder dem om at sætte sig foran computeren for at teste deres 
evner. Noget tyder på, at de mange test ubevidst påvirker undervisningens indhold og elevernes 
kompetencer, skriver et forskerteam fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse.

0   2

En aha-oplevelse i Grønland

»For tiden har jeg kun undervisning få timer om ugen. Jeg savner udfordringer, og jeg har overvejet at arbejde ved siden af mine studier. Men så fandt jeg opslaget fra Foreningen Grønlandske Børn om deres sommerlejr«.

1   17

Arbejdstiden er den »varme kartoffel«

På Lundgårdskolen i Herning oplever lærerne, at det øgede antal undervisningstimer og dokumentationskrav er ved at lægge dem ned. Det vil de gerne have gjort noget ved, når der skal forhandles ny overenskomst.

0   0

Sådan finder I fælles fodslag på en sammenlagt skole

Frustrationer og længsel tilbage til vante rammer er helt naturlige følelser i forbindelse med 
sammenlægning af arbejdspladser, fortæller psykolog.

0   3

Faglighed på fortet

Løs matematikgåder på tid, og find koderne til de tre lukkede kister i rummet. Tre rum på 
Garderhøjfortet i Gentofte er blevet omdannet til mysterieudfordring for udskolingselever.

0   9

Forsker: Rollespil virker – også i folkeskolen

Professor og ph.d. Lisa Gjedde fra Aalborg Universitet har gennemført et forskningsprojekt i læringsrollespil på Østerskov Efterskole og efterfølgende på folkeskolen Skolen ved Gurrevej i Helsingør.

0   10

»Rollespil er ikke altid ansigtsmaling og træsværd«

Her foregår al undervisning som læringsrollespil. »Et bedre billede på den virkelighed, eleverne skal ud i efter skolen«, 
mener forstanderen på Østerskov Efterskole.

4   27

Over 5.000 kroner i lønforskel

Alt efter hvilken kommune lærere er ansat i, kan der være flere tusinde kroners forskel på månedslønnen. Mange steder kniber det med at få kommunerne til at afsætte penge til lokalaftaler, siger lokale lærerforeninger.

0   4

På vej til næste level

Nej, man kan ikke computerspille sig til alt det, man skal lære i skolen.

1   12

Holder opbruddets præmis?
 »Læreruddannelsen er blevet et politisk projekt«

Prorektor på læreruddannelsen på University College Syd Alexander von Oettingen forholder sig til det optegnede opbrud: uddannelsesgabet.

19   30

Uddannelsesgabet: 
Magtforholdet mellem lærere og forældre er forskudt

Lærerne er blevet relativt dårligere uddannet gennem årene, mener Lars Trier Mogensen. Ikke fordi kvaliteten af læreruddannelsen er styrtdykket, men fordi den har bibeholdt samme niveau, mens det resterende samfund er blevet bedre uddannet.