Folkeskolen nr. 09 2017

Forside af Folkeskolen nr. 09 2017
0   16

Inklusion og eksklusion i skolens praksis

I skolers praksis skabes implicit, ubevidst og over tid billeder og forståelser af den ideale elev, og alle elever kategoriseres ud fra dette billede som enten normale eller afvigende. Det viser et internationalt forskningsreview gennemført med det formål at finde frem til national og international forskning, der udforsker skolers praksis som en social praksis, der etablerer sig gennem både inklusions- og eksklusionsprocesser. Elever, der identificeres som afvigende, opleves generelt som problemskabende, og elevers forskellighed synes således ikke forstået og håndteret som netop forskelligheder, der udgør en naturlig del af den sociale praksis, og som er både forventelig, ønsket og en styrke, som målet om den inkluderende skole fordrer.

22   6

Uro i skolen – historisk set

Det pædagogiske ideal for en undervisningslektion i den præreformpædagogiske skole er, at der er snak to tredjedele af tiden og individuelt arbejde den sidste tredjedel. Af de to tredjedele er det idealet, at læreren har to tredjedele af taletiden – altså lige knap halvdelen af lektionens samlede tid.

7   32

Uro som en del af tidsånden

Pædagogiske idealer, gammeldags skolebygninger, curlingforældre og konkurrencestat står alt sammen som usynlige ånder bag klassens uromager, når han gør klar til at affyre sin papirflyver midt i engelsktimen. Og læreren, der kalder til orden, skal kæmpe mod det alt sammen, siger ph.d. Thomas Szulevicz.

0   29

Klasseledelse – faglighed som værn mod uro

Lærerne skal tænke over lektionens indledning og afrunding, markere undervisningsrummet og forventningerne til eleverne, siger Helle Plauborg, der forsker i klasseledelse – blandt andet i forhold til uro.

0   25

Adfærdsregler gav ro i Greve – og hjalp eleverne

Tydelige regler for adfærd og samarbejde hjælper to tidligere meget urolige klasser på Arenaskolen i Greve. Forsker Helle Plauborg har været på skolen for at observere i klasserne og har hjulpet til bedre klasseledelse.