Folkeskolen nr. 07 2017

Forside af Folkeskolen nr. 07 2017
0   20

Homo concretus – mennesket lærer ved sansning

Når vi skal forstå noget abstrakt, skal vi have hjælp – via noget konkret eller via en anden person, en hjælper. Neurobiolog og læringsforsker på DPU Theresa Schilhab har skrevet doktorafhandling om Homo concretus.